Sonda radiometryczna LP471UVA

Email
Sonda radiometryczna LP471UVA

Sonda do pomiaru promieniowania UVA.
Moduł  SICRAM.

Zakresy pomiarowe i rozdzielczość:

  • 0.1...999.9mW/m2
  • 1.000...19.999W/m2
  • 20.00...199.99W/m2
  • 200.0...1999.9W/m2

Zakres spektralny: 315...400nm
Klasa: C
Niepewność kalibracji: <5%
Błąd charakterystyki kosinusowej: <6%
Błąd liniowości: <1%
Błąd przyrządu: 1 cyfra
Dryft po roku: <2%
Temperatura otoczenia: 0...50°C