Foto-radiometr HD2102.2

Email
Foto-radiometr HD2102.2

Poniżej przedstawiamy dwie wersje przenośnych mierników światła. Główną różnicą miedzy nimi jest brak wewnętrznej pamięci w przypadku wersji HD2102.1

HD 2102.1

Przyrząd do pomiaru oświetlenia, luminancji, PAR, radiancji. Współpracuje z sondami SICRAM. Pamięć wartości MIN, MAX i średniej, pomiar integracyjny (całkujący po czasie) Q(t) - dawka promieniowania na powierzchnię. RS232 do komputera i drukarki. Funkcje: REL, HOLD, automatyczne wyłączanie z możliwością blokady. IP67. Komplet z walizeczką, instrukcją obsługi, oprogramowaniem DeltaLog9 i bateriami. Bez sondy pomiarowej.

HD 2102.2hd2102 2 2

Przyrząd do pomiaru oświetlenia, luminancji, PAR, radiancji.
Współpracuje z sondami SICRAM. Pamięć wartości MIN, MAX i średniej, pomiar integracyjny (całkujący po czasie) Q(t) - dawka promieniowania na powierzchnię. RS232 i USB do komputera i drukarki. Datalogger 38000 pomiarów. Funkcje: REL, HOLD, automatyczne wyłączanie z możliwością blokady. IP67. Komplet z walizeczką, instrukcją obsługi, oprogramowaniem DeltaLog9 i bateriami. Bez sondy pomiarowej.

Uniwersalny foto-radiometr.
Rejestrator 38000 pomiarów (tylko dla wersji HD 2102.2) Pomiar dawki Q(t).

Określenie dawki promieniowania w wielu aplikacjach jest bardzo ważne. Przykładowo dzieła sztuki na podłożu papierowym są szczególnie wrażliwe na działanie światła. Zalecana moc oświetlenia to 50luksów lub rocznie dawka 50.000 luksogodzin. Czy konserwator archiwizujący materiał nie przekroczył dopuszczalnej dawki promieniowania skutkującej odbarwieniem powierzonego materiału? Kolejnym z przykładów jest badanie stopnia odbarwienia barwników pod wpływem np. promieni słonecznych poprzez porównanie dwóch próbek jednej umieszczonej w ciemni a drugiej narażonej na określoną dawkę promieniowania słonecznego. Kosmetyka: częstym problem salonów kosmetycznych wykorzystujących lampy UV jest konieczność ich wymiany w określonych interwałach czasowych. Poprzez sprawdzanie rzeczywistej dawki promieniowania UV możemy określić czy nie powodują dostarczenia zbyt dużej dawki mogącej skutkować rakiem skóry.

 

Parametry mierzone:

 • oświetlenie (lux)
 • luminancja (cd/m2)
 • radiacja VIS, UVA, UVB, UVC (W/m2)
 • radiacja fotosysntetycznie aktywna (µmol/m2s)
 • radiacja efektywna (erythema)
 • dawka (luxs, cds, J/m2, µJ/m2, µmol/m2)

Współpraca z sondami LP471xxx.hd2102 2

Warunki otoczenia:

 • temperatura: -5...50°C
 • wilgotność: 0...90%
 • składowanie: -25...65°C

Pamięć: 38000 pomiarów
Okres próbkowania: 1s...1h
Interfejsy: RS232 i USB
Prędkość transmisji: 1200...38400bd
Protokół: 8N1
Strowanie przepływem: Xon/Xof
Zasilanie: 4 ogniwa LR6 lub zasilacz
Wymiary: 185x90x40mm
Masa: 470g (z bateriami)
Czas pracy: 200h
Stopień ochrony: IP67

Dostępne sondy do wyboru:

  • LP 471 PHOT sonda natężenia oświetlenia; 400...760nm; 0...200 000 lux - klasa B wg. CIE No. 69 - UNI 11142

   Klasa dokładności wg CIE.

   Maksymalne wartości podstawowych błędów dla luksomierzy w zależności od klasy dokładności przedstawiono w poniższej tabelce:

   PARAMETR
   KLASA A
   KLASA B
   KLASA C
   błąd liniowości
   1 %
   2 %
   5 %
   błąd niedopasowania widmowego f1
   3 %
   6 %
   9 %
   błąd niedopasowania kierunkowego f2
   1,5 %
   3 %
   6 %
  • LP 471 RAD sonda radiacji; 400...900nm; 1µ...20mW/cm2
  • LP 471 LUM2 sonda luminancji kąt 2°; 400...700nm; 0...2 000 000cd/m2 przeznaczona do pomiaru luminacji źródeł światła oraz powierzchni odbijających i rozpraszających promieniowanie naturalne i sztuczne. Niezastapiona do określania zagrożeń na stanowiskach pracy przez służby BHP plus badanie źródeł światła i ich opraw.

  • LP 471 PAR sonda fitofotometryczna (do oceny fotosyntezy); 400...700 nm; 0.01µmol/(m2s) ...10x103µmol/(m2s) (przeznaczona do pomiaru promieniowania optycznego, pod wpływem którego zachodzi fotosynteza roślin)

  • LP 471 UVA sonda radiacji UV; 315...400nm (max @ 365nm); 10n...200mW/cm2
  • LP 471 UVB sonda radiacji UV; 280...315nm (max @ 312nm); 10n...200mW/cm2
  • LP 471 UVC sonda radiacji UV; 200...280nm (max @ 250nm); 10n...200mW/cm2 -odpowiednio x10 wynik w W/m2(sonda wykorzystywana m.in. do pomiaru promieniowania bakteriobójczego)

  • NOWOŚĆ LP471 UVBC - sonda UVA+UVB; 210...355 nm (max 265nm); zakres 0.001 ...2000 W/m² Zestaw: UVBC-CK01-ACC miernik + sonda z Certyfikatem z Laboratorium Akredytowanego
  • LP 471 ERY sonda UV do pomiaru rumienia skóry (napromieniowanie erytermalne) zgodna z krzywą skuteczności widmowej wg. CIE Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (erythema - CIE EN6035-2-27)

  • LP BL Podstawa z poziomicą należy zamawiać razem z sondą.
   (Uwaga: nie pasuje do sond LUM2 / LUM6)

  • NOWOŚĆ LP471 BLUE - sonda promieniowania światła niebieskiego w zakresie 380...550nm zakres 0.1x10-3 W/m2... 2000W/m2
   Sonda radiometryczna LP471 Blue NIEBIESKA mierzy natężenie promieniowania (W/m2) w zakresie widmowym światła niebieskiego. Charakterystyka widmowa sondy pozwala na pomiar efektywnego natężenia promieniowania dla światła niebieskiego. Zagrożenie (krzywa B (λ)) według standardów Ministra Pracy / ICNIRP) w widmie 380nm ... 550nm. Promieniowanie optyczne w tym zakresie może powodować uszkodzenia siatkówki oka. Innym obszarem aplikacji jest monitorowanie natężenia promieniowania światła niebieskiego w leczeniu żółtaczki u noworodków.

  • NOWOŚĆ LP 471 P-A - sonda natężenia oświetlenia oraz radiacji UVA
   LP 471 P - A to dwa czujniki połączone z modułem SICRAM do pomiaru natężenia oświetlenia (lux) i natężenie promienienia (μW/cm2) w zakresie spektralnym UVA (315 ... 400 nm, z maksimum w 365 nm) . Ponadto sonda zapewnia pomiar stosunku promieniowania UVA do natężenie oświetlenia w μW / strumień świetlny (zależność szczególnie istotna w muzeach). Oba czujniki wyposażone są w element kształtujacy charakterystykę według korekcji cosinus.

  • NOWOŚĆ LP471A-UVEFF - sonda całkowitej radiacji - total effective irradiance, składająca się z dwóch czujników zintegrowanych w jeden w module SICRAM UVA+UV- C B zgodna z krzywą ważoną UV (moc promieniowania w zakresie UV: 250...400nm połączony zakres UV A, B i C). Sonda przeznaczona do kontroli solariów(Norma CEI EN 60335-2-27) w której to jest podwójne zalecenie: a) czas ekspozycji nie krótszy niż 1 min b) maksymalna dawka przy pierwszej wizycie <100J/m2 oraz całkowita dawka w ciągu roku: max. 15kJ/m2.

  • NOWOŚĆ LP 471SILICON PYRA - sonda promieniowania słonecznego (pyranometr) w zakresie spektralnym (400...1100nm) z diodą silikonową (LP 471SILICON PYRA) mająca szczególne zastosowanie do określenia mocy promieniowania wykorzystywanego przez np. panele solarne lub ogniwa fotowoltaiczne wykonane z InGaP i InGaAs

  • NOWOŚĆ LP 471 PYRA 03 - sonda promieniowania słonecznego (pyranometr klasy 2) w zakresie spektralnym 300...3000 nm. Sonda zawiera pyranometr klasy drugiej LP PYRA 03 oraz kabel 5mb z wtyczką SICRAM. Pomiar całkowitego promieniowania słonecznego w W/m2 lub µW/m2. Zakres: 0...2000W/m2 (305...2800nm)

   LP 471 PYRA 03
   .5 z kablem 5mb
   LP 471 PYRA 03.10 z kablem 10mb

  • NOWOŚĆ LP 471 PYRA 02 - sonda promieniowania słonecznego (pyranometr klasy 1) w zakresie spektralnym 305...2800 nm. Sonda zawiera pyranometr klasy pierwszej oraz kabel 5m z wtyczką SICRAM. Pomiar całkowitego promieniowania słonecznego w W/m2 lub µW/m2. Zakres: 0...2000W/m2 (305...2800nm)

   LP 471 PYRA 02.5 z kablem 5mb
   LP 471 PYRA 02.10 z kablem 10mb

  • NOWOŚĆ LP 471 PYRA 10 - sonda promieniowania słonecznego (pyranometr klasy wzorcowej wg ISO 90601) w zakresie spektralnym 305...2800 nm. Sonda zawiera pyranometr klasy wzorcowej oraz kabel 5m z wtyczką SICRAM. Pomiar całkowitego promieniowania słonecznego w W/m2 lub µW/m2.

   Zakres pomiarowy: 0...2000W/m2 (305...2800nm)
   Czułość: 10µV/(W/m2)
   Zakres spektralny: 305...2800nm
   Stała czasowa: Impedancja: 500...1000Ω
   Temperatura pracy: -40...80°C
   Długość kabla: 5 lub 10m
   W komplecie: tarcza ocieniająca, 2 wkładki osuszające, torebka silikażelu, certyfikat kalibracji.

Parametry wg ISO9060:

   • Offset przy 200W/m2: <7W/m2
   • Offset przy 5K/h: ±2W/m2
   • Stabilność roczna: ±0.8%
   • Nieliniowość: ±0.5%
   • Błąd kierunkowy: ±10W/m2
   • Selektywność spektralna: ±3%
   • Wpływ temperatury: <2%
   • Wpływ położenia: ±0.5%


LP 471 PYRA 10.5 z kablem 5mb
LP 471 PYRA 10.10 z kablem 10mb

Sondy

Sondy natężenia oświetlenia
  Opis Numer katalogowy
lp471 phot sonda do pomiaru natężenia oświetlenia
zakres pomiarowy(lux)
0,01... 199,99; rozdzielczość: 0,01 lux
0,1... 1999,9; rozdzielczość: 0,1 lux
1... 19999; rozdzielczość: 1 lux
0,01x103... 199,99x103; rozdzielczość: 0,01×103 lux
zakres widma: zgodnie ze standardową krzywą V(Λ)
LP 471 PHOT
lp471 lum2 sonda do pomiaru luminancji kąt widzenia 2°;
zakres pomiarowy (cd/m\\2)
0,1... 1999,9; rozdzielczość: 0,1
... 19999; rozdzielczość: 1
... 199,99x103; rozdzielczość: 0,01x103;
... 1999,9x103; rozdzielczość: 0,1x103;
zakres widma: zgodnie ze standardową krzywą V(Λ)
LP 471 LUM2

 


lp471 par sonda fitofotometryczna (do oceny fotosyntezy);
zakres pomiarowy (µmol/m2
0,01...199,99; rozdzielczość: 0,01
200,0... 1999,9; rozdzielczość: 0,1
2000...10000; rozdzielczość: 1
zakres widma: 400nm... 700nm
LP 471 PAR
lp471 par sonda do pomiaru radiacji;
zakres pomiarowy (W/m2)
0,1x103...999,9x103; rozdzielczość: 0,1x103
1,000...19,999; rozdzielczość: 0,001;
20,00...199,99; rozdzielczość: 0,01;
200,0...1999.9; rozdzielczość: 0,1;
zakres widma: 400nm... 1050nm
LP 471 RAD
lp471 par LP471 UVA
0.1×10-3 ....999.9×10-3 W/m2
rozdzielczość: 0.1×10-3 W/m2
1.000....19.999 W/m2 rozdzielczość: 0.001 W/m2
20.00....199.99 W/m2 rozdzielczość: 0.01 W/m2
200.0.....1999.9 W/m2 rozdzielczość: 0.1 W/m2
zakres widma: 315nm... 400nm (pik 360nm)
LP 471 UVA
lp471 par sonda radiacji UVB;
zakres pomiarowy (W/m2)
0,1x103...999,9x103; rozdzielczość: 0,1x103
1,000...19,999; rozdzielczość: 0,001;
20,00...199,99; rozdzielczość: 0,01;
200,0...1999.9; rozdzielczość: 0,1;
zakres widma: 280nm... 315nm (pik 305nm)
LP 471 UVB
lp471 par sonda radiacji UVC;
zakres pomiarowy (W/m2)
0,1x103...999,9x103; rozdzielczość: 0,1x103
1,000...19,999; rozdzielczość: 0,001;
20,00...199,99; rozdzielczość: 0,01;
200,0...1999.9; rozdzielczość: 0,1;
zakres widma: 220nm... 280nm (pik 260nm)
LP 471 UVC
lp471 par sonda radiacji UVB + C;
zakres pomiarowy (W/m2) 210...355 nm (Pik 265nm)
1 ∙ 10-3 ...2000 W/m2
0,1x103...999,9x103; rozdzielczość: 0,1x103
1,000...19,999; rozdzielczość: 0,001;
20,00...199,99; rozdzielczość: 0,01;
200,0...1999.9; rozdzielczość: 0,1;
LP471 UVBC
lp471 par sonda UV do pomiaru całkowitego napromieniowania (napromieniowanie erytermalne);
zakres pomiarowy (W/m2)
0,1x103...999,9x103; rozdzielczość: 0,1x103
1,000...19,999; rozdzielczość: 0,001;
20,00...199,99; rozdzielczość: 0,01;
200,0...1999.9; rozdzielczość: 0,1;
zakres widma: krzywa UV wg. EN 60335-2-27 dla zakresu 250nm... 400nm
LP 471 ERY
lp bl Podstawa z poziomicą do sond, należy zamawiać razem z sondą. (Nie pasuje do sondy LUM2) LP BL

Pliki do pobrania:

acr Karta katalogowa: pdf Foto-radiometr HD2102.1_HD2102.2
acr Instrukcja obsługi: pdf Fotoradiometr HD2102.1_HD2102.2