Mierniki promieniowania UV

Email
elsec_mierniki
Przez wiele lat uznawano, że jedną z głównych przyczyn uszkodzeń obiektów muzealnych i innych delikatnych przedmiotów takich jak meble, jest odbicie światła na obiekcie. Najbardziej szkodliwą częścią oświetlenia jest zakres ultrafioletowy.  Od 1976 roku Littlemore Scientific (ELSEC) dostarcza instrumenty, które to umożliwiają pomiar ilość światła w zakresie UV i tym samym ochronę cennych eksponatów. Przy użyciu naszych mierników / rejestratorów można dokonywać pomiarów proporcji obecności promieniowania ultrafioletowego UV (mW/Lumen) oraz całkowitej ilości UV (mW/m²). Tradycyjnie promieniowanie UV (ultrafioletowe) w muzeach jest jednym z ważniejszych czynników wpływających degradująco na eksponaty. Wynik pomiarowy jest przydatny do sprawdzania konkretnego źródła światła lub okna, ponieważ proporcja promieniowania UV nie zmienia się wraz z odległością od źródła światła. Muzealnicy powinni stosować prostą zasadę, ilość promieniowania UV docierająca do obiektu powinna być ograniczona (zwykle przyjmuje się, że udział promieniowania UV nie powinien przekraczać wartości 75 mW/lumen). Uszkodzenie eksponatów dokonywane są przez całkowitą ilość promieniowania UV docierającego do danego obiekt, dlatego dobrze jest móc zmierzyć promieniowanie bezpośrednie, zwłaszcza jeśli wymagane są niestandardowe ilości światła. Ilość promieniowania UV powinna być jak najmniejsza, ale na ogół nie powinna przekraczać 20 mW/m².
ELSEC softOchrona zbiorów "ABC profilaktyki konserwatorskiej w muzeum" informuje: ...."Promieniowanie pochodzenia naturalnego i sztucznego może wpływać niszcząco na oświetlane przedmioty. Jego szkodliwość wzrasta wraz z długością wystawiania na promieniowanie, większą mocą źródła światła, nierównomiernością natężenia promieniowania, zawartością w składzie widma większej ilości promieni niebieskich, fioletowych, nadfioletowych i podczerwonych oraz gdy parametry mikroklimatu – temperatura, wilgotność i zanieczyszczenie powietrza – przekraczają dopuszczalne normy. Dopuszczalne natężenie oświetlenia wynika z rodzaju oświetlanych eksponatów. Wiele materiałów jest wrażliwych na fotooksydację wywołaną promieniowaniem świetlnym, zwłaszcza w zakresie ultrafioletu (UV) i podczerwieni (IR). Światło obniża integralność materiału i powoduje zżółknienie. Wpływa szkodliwie na barwniki, przyśpiesza starzenie obiektu, powoduje kruszenie i pękanie warstw malarskich, rwanie się włókien tkanin. Czyni obiekt bardziej wrażliwym na atak mikrobiologiczny. Okna, powinny być zaopatrzone w filtry UV lub folie eliminujące promieniowanie ultrafioletowe dostające się do wnętrza. W przypadku ich braku okna należy zabezpieczyć zasłonami, roletami lub żaluzjami. W ekspozycjach muzealnych oświetlenie powinno być utrzymane na poziomie 50–200 luksów, w zależności od rodzaju obiektów, w magazynach do 150 luksów. Zaleca się wręcz przechowywanie muzealiów w ciemności i osłanianie ich.Oświetlenie magazynów należy umieszczać w bezpiecznej odległości od przechowywanych obiektów. 775 elsec miernik UVŹródła światła nie powinny emitować szkodliwego promieniowania lub powinno się zakładać na oprawy oświetleniowe filtry UV i IR. Zalecane są żarówki z oznaczeniem: UV STOP. Należy unikać zbyt wysokich poziomów natężenia oświetlenia.....".
 
Widzialne światło
Ilość światła widzialnego jest ważna, nie tylko do sprawdzenia oświetlenie w ciągach komunikacyjnych, galeriach itp., ale także w celu kontroli potencjalnych uszkodzeń obiektów wrażliwych na światło, które to jest również spowodowane przez światło dzienne. Pomiary mogą być wyświetlane w luksach.
 
Pomiary;
Natężenie oświetlenia jest to stosunek strumienia świetlnego wyrażanego w lumenach (1lm = 1cd x 1sr) do pola powierzchni, na którą pada ten strumień świetlny. W Wielkiej Brytanii i USA jednostką natężenia światła jest Stopokandela (fc), natomiast w Europie luks (lux). 1 Stopokandela (fc) odpowiada natężeniu oświetlenia powierzchni, jakie wywołuje strumień świetlny o wartości 1 lumena (1lm) padający prostopadle na powierzchnię z odległości 1 stopy. Jednostką natężenia światła jest 1 fc = 1 Lm /1 ft²; 1 luks (lux) odpowiada natężeniu oświetlenia powierzchni, jakie wywołuje strumień świetlny o wartości 1 lumena (lm) padający prostopadle na powierzchnię z odległości 1 metra. Jednostką natężenia światła jest 1lux = 1lm / 1m² Zależności pomiędzy jednostkami natężenia światła: 1 fc = 10,7639 lx; 1lx = 0,0929 fc.
 
Rejestracja danych dla wersji z literą C
Opcjonalna funkcja rejestrowania danych (wersja C) umożliwia zapis ponad 73 000 danych, które to mogą być automatycznie rejestrowane w programowanych sekwencjach czasowych (od 10s  do 1godziny). Zapisane dane można następnie przenieść do komputera przez standardowy interfejs USB. Model C zachowuje się jak "dysk flash", po podłączeniu do komputera jest automatycznie rozpoznawany bez specjalnego oprogramowania na PC. Dostarczone oprogramowanie umożliwia prezentację wyników w postaci tabelarycznej lub graficznej. Dane zapisywane są w formacie CSV, które to można importować do różnych programów firm trzecich (np. Microsoft Excel).
 
Dostępne modele:

1. Miernik ELSEC model 765 oraz 765C:765 elsec

Cena od 3300zł + VAT
Pomiar 4 parametrów:
- promieniowanie UV
- promieniowanie  światła widzialnego (Lux)
- temperatura otoczenia (°C,°F)
- wilgotność względna (%)

Opis:

Mierniki do pomiarów środowiskowych 765 i 765C to przyrządy służące do pomiaru (765) lub pomiaru i rejestracji (765C) natężenia oświetlenia, promieniowania UV, temperatury powietrza i wilgotności względnej. Mierniki mogą być wykorzystywane do pomiarów środowiskowych w muzeach, archiwach, galeriach i miejscach pracy. Miernik 765 posiada czytelny wyświetlacza. Rejestrator 765C w porównaniu do modelu 765 wyposażono w pamięć wewnętrzną 70000 pomiarów. Zapamiętane dane można przesłać do komputera poprzez interfejs USB. Dane są zapisywane w formacie CSV, które są dostępne i wyświetlane przez wiele programów (np. Microsoft Excel). Dostępne jest również darmowe oprogramowanie do ściągnięcia RView służące do wizualizacji zarejestrowanych danych.

775 elsec2. Miernik ELSEC model 775 oraz 775C

Cena: od 3800zł + VAT
Pomiar 4 parametrów:
- promieniowanie cieplne (IR)
- promieniowanie UV
- promieniowanie światła widzialnego (Lux)
- temperatura otoczenia (°C,°F)

Miernik model 775 przeznaczony do pomiaru promieniowania w zakresie podczerwieni (W/m²), światło widzialne (lux), promieniowanie UV (mW/m² i μW/światło), temperatura (°C lub °F). Podobny do 765, ale mierzący zamiast wilgotności promieniowanie cieplne w zakresie podczerwieni. Rejestrator z pamięcią 775C taki jak w/w 775 ale z rejestracją danych, pamięć 70 000 odczytów dla wszystkich 4 kanałów plus wbudowany dysk flash USB. Oprogramowanie Windows do pobrania umożliwiające wydruk i wyświetlanie.

Uniwersalne mierniki do pomiaru światła widzialnego (Lux), promieniowania UV (mW/m² lub μW/ lumen), temperatury (°C lub °F) i promieniowania cieplnego (W/m²). Mierniki mogą być wykorzystywane do pomiarów w muzeach, archiwach, galeriach i miejscach pracy. Miernik 775 mierzy i wyświetla parametry na dużym czytelnym wyświetlaczu. Miernik 775C posiada dodatkowo pamięć wewnętrzną 70000 pomiarów. Dane z pamięci można przenieść do komputera poprzez interfejs USB. Wyniki zapisywane w formacie CSV mogą być  przetwarzane przez różne programy (np. Microsoft Excel).

 3. Miernik model 7650 oraz 7650C

7650 elsec zl

Cena: od 2500zł + VAT
Pomiar 2 parametrów:
- promieniowanie UV
- promieniowanie światła widzialnego (Lux)

Miernik UV i światła typ 7650. Pomiar światła widzialnego (lux), promieniowanie UV (mW/m² i μW/lumen). Podobny do w/w 765, ale bez czujników wilgotności i temperatury. Rejestrator UV & Light Monitor / Logger Type 7650C taki jak w/w model 7650 ale posiadający pamięć do 70 000 pomiarów wlw obydwu parametrów i plus wbudowany dysk flash USB. W cenie darmowe oprogramowanie umożliwiające wydruk i wyświetlanie. Mierniki do monitorowania oświetlenia 7650 i 7650C to przyrządy służące do pomiaru (7650) lub pomiaru i rejestracji (7650C) natężenia oświetlenia oraz promieniowania UV w zakresie UVA i UVB. Mierniki mogą być wykorzystywane do pomiarów środowiskowych w muzeach, archiwach, galeriach i miejscach pracy. Mierzone parametry wyświetlane są na dużym czytelnym wyświetlaczu. Miernik 7650C wyposażony jest w pamięć wewnętrzną 70000 pomiarów. Zapisane dane przesyłane są do komputera poprzez interfejs USB. Dane są zapisywane w formacie CSV, które są dostępne i wyświetlane przez wiele programów (np. Microsoft Excel). Użytkownik ma możliwość bezpłatnego pobrania oprogramowanie RView do wizualizacji zarejestrowanych danych z możliwością wygenerowania wykresu lub wydrukowania danych .

Zakres:

 • Światło widzialne: 400 - 700nm
 • Natężenie oświetlenia: 0.1 - 200,000 Lux
 • Promieniowanie UV: 300 - 400nm
 • Natężenie promieniowania UV: 2 - 10,000 mW/m²
 • Zakres proporcjonalny promieniowania UV 0 - 10.000 μW/Lumen
 • Promieniowanie cieplne (IR): 350nm - ~40μm (tylko model 775)
 • Zakres promieniowania cieplnego: 0-1000 W/m² (tylko model 775)
 • Temperatura: 0...50°C (bez modelu 7650)
 • Wilgotność: 0...99% bez kondensacji (tylko model 765)
 
Dokładność:
 
 • Światło widzialne: ±5% ± ostatnia cyfra
 • Ultrafiolet:±15% ± ostatnia cyfra

Dane techniczne:

Cechy wspólne Wersja bez pamięci Wersja C
Zakres:
Światło widzialne: 400 - 700nm
Natężenie oświetlenia: 0.1 - 200,000 Lux
Promieniowanie UV: 300 - 400nm
Natężenie promieniowania UV: 2 - 10,000 mW/m²
Zakres proporcjonalny promieniowania UV 0 - 10.000 μW/Lumen
Promieniowanie cieplne (IR): 350nm - ~40μm (tylko model 775)
Zakres promieniowania cieplnego: 0-1000 W/m² (tylko model 775)
Temperatura: 0...50°C (bez modelu 7650)
Wilgotność: 0...99% bez kondensacji (tylko model 765)
Inne parametry
Rozdzielczość wyświetlacza:
Lux: 0.1 do100 następnie 1
Foot-candles: 0.1 do 100 nastepnie 1
UV: 0.1 do 100 nastepnie 1
Proporcjonalny UV: 1 μW/Lumen
Temperatura: 0.1°C lub F
RH: 0.1%
Dokładność:
Widzialne: ±5% ± 1 cyfra
UV: ±15% ± 1 cyfra
Temperatura: ±0.5°C (0.9F)
RH: ±3.5%; 10%-90%, w pozostałym ±5%
Odpowiedź kątowa
(Oświetlenie i UV):
cosinus
Wyświetlacz: 128x64 OLED z automatycznie kontrolowana jasnością
Interfejs: - USB
Pojemność pamięci: - 73000 zapisów
Częstotliwość zapisu: - 10s...3600s(1h)
Temperatura pracy: 0 ... 50°C
Wilgotność względna: 0 ... 99%RH bez kondensacji
Zasilanie: 4 x NiMH AAA
Żywotność baterii: 25 godz pracy ciągłej lub 3,000 odczytów co 30 sek.
Wejście: 100-240V 50-60Hz
Wyjście: 5V (USB złącze)
Wymiary: 170 x 60 x 15 mm
Waga: 240 g z bateriami
Kraj pochodzenia: Wielka Brytania
Gwarancja: 12 miesięcy

775 elsec miernikUV2


Do pobrania:

pdf new small Karta katalogowa:  pdf Miernik UV, lux, RH Elsec 765 (30 KB)
pdf new small Karta katalogowa: pdf Miernik promieniowania IR, Lux, UV model 775 Elsec (32 KB)
pdf new small Instrukcja: pdf Rejestrator ELSEC model 775 (319 KB)
pdf new small Instrukcja: pdf Rejestrator Elsec model 765 (72 KB)
soft ico Oprogramowanie: archive Oprogramowanie do rejestratorów ELSEC (502 KB)