Moduł rejestratora z intefejsem ethernet TCW220

Email
tcw220

TCW220 to moduł rejestratora z interfejsem ethernet przeznaczony dla ogólnej akwizycji danych.Posiada dwa wejścia analogowe z 10-bitową rozdzielczością i dwa wejścia dyskretne. Posiada interfejs 1-Wire obsługujący do 8 czujników - temperatury, wilgotności, 0/20mA, stężenia CO2, itp. Urządzenie posiada także dwa wyjścia przekaźnikowe ze stykami normalnie rozwartymi i normalnie zwartymi.

Wszystkie monitorowane parametry i/lub stany alarmowe mogą być rejestrowane z zaprogramowanym interwałem czasu. Pamięć jest na tyle duża, że starcza na 36 dni przy rejestracji pomiarów co minutę. Plik danych może być okresowo wysyłany do dedykowanego serwera za pomocą wywołania HTTP Post.

Dane wszystkich monitorowanych parametrów w formacie XML/JSON mogą być okresowo wysyłane do dedykowanego serwera za pomocą odwołań HHTP Post. W odpowiedzi serwer może wysłać polecenia sterujące przekaźnikami. W ten sposób można zbudować system SCADA.

Przekaźniki mogą być aktywowane zdalnie (WEB, SNMP, HTTP, MODBUS TCP, itp.) albo lokalnie - za pomocą stanu monitorowanych parametrów. Dla każdego parametru można przyporządkować wysyłanie powiadomień e-mail i SNMP do pięciu odbiorców. Powiadomienia alarmowe mogą być też wysyłane przez HTTP Post w formacie XML/JSON.

Własności

Samodzielny rejestrator ethernet z pamięcią 70000 rekordów
 • Konfiguracja przez wbudowany webserwer z dostępem chronionym hasłem
 • 2 stykowe wejścia binarne
 • 2 wejścia analogowe 0…10V z rozdzielczością 10-bitową
 • Skalowanie wejść analogowych (offset i mnożnik)
 • 2 przekaźniki ze stykami NO i NC
 • Interfejs 1-Wire dla 8 czujników
 • Obsługa protokołu SNMP v.2
 • Trapy SNMP do 5 odbiorców
 • Obsługa protokołu MODBUS TCP
 • Obsługa TLS 1.0, 1.1 i 1.2
 • Wysyłanie powiadomień e-mail do 5 odbiorców
 • Status w formacie XML/JSON
 •  Komendy HTTP API
 • Obsługa protokołu NTP
 • Obsługa DynDNS
 • Okresowe transmisja HTTP Post dla systemów klient-serwer
 • Zdalna aktualizacja firmware

Główne obszary zastosowań

 • Samodzielny lub systemowy rejestrator danych z interfejsem ethernet
 • Sterowanie grzaniem lub chłodzeniem
 • Małe i duże systemy SCADA
 • Rejestracja danych w magazynach
 • Automatyka procesów przemysłowych
 • Monitoring środowiska
 • Monitoring środowiska w winiarstwie i uprawie grzybów
Demo online wbudowanego web-serwera: http://212.25.45.120:60220/

hasło (admin/admin)

Oprogramowanie TCmonitor

Darmowe oprogramowanie TC Monitor-10 do odczytu danych z modułów (do 10 punktów). W opcji odpłatne wersje monitorowania  do 100, 200 i 500 (punktów) parametrów. TC Monitor to oprogramowanie do zdalnego monitorowania i zarządzania modułami IO TCG (GSM) i TCW (Ethernet). Aplikacja jest łatwa w instalacji i umożliwia skonfigurowanie systemu monitoringu w kilka minut. Obsługiwane urządzenia mogą pracować w trybie serwera lub klienta, co umożliwia dodawanie modułów zainstalowanych w różnych lokalizacjach również poza własną siecią. Monitorowanymi parametrami mogą być czujniki, wejścia cyfrowe oraz wyjścia przekaźnikowe. Zebrane dane mogą być wyświetlane na indywidualnie programowanych pulpitach graficznych i tabelarycznych. Niezależny od wbudowanego webserwera interfejs użytkownika zapewnia łatwy dostęp do oprogramowania z dowolnego miejsca. TC Monitor umożliwia elastyczne zarządzanie kontami użytkowników. Każdemu indywidualnemu użytkownikowi mogą zostać przyznane prawa dostępu do określonych informacji i działań. Oprogramowanie może pracować z darmową licencją, której jedynym ograniczeniem jest ilość monitorowanych punktów (do 10). TC Monitor to doskonały wybór do projektów akwizycji danych i automatyzacji.
 
tcw260 9
 
Jeżeli jest potrzeba nowocześniejszej prezentacji aktualnych wyników pomiarowych można również stworzyć własny interfejs graficzny oparty o środowisko Grafany:
 
dashboard 02
 

Do pobrania

pdf new small pdf Karta katalogowa TCW220 (PL) (745 KB)
Uwaga: aktualną wersję karty (EN) znajdziesz tutaj
pdf new small   pdf Instrukcja obsługi TCW220 (EN) (2.26 MB)
Uwaga: aktualną wersję instrukcji (EN) znajdziesz tutaj
pdf new small Instrukcja oprogramowania:  pdf TCmonitor Teracom (2.34 MB)
Uwaga: aktualną wersję instrukcji oprogramowania znajdziesz tutaj