Naścienne

Rejestratory naścienne

Kompleksowa kontrola i pomiar wartości w pomieszczeniach o charakterze przemysłowym ma szczególne znaczenie. Temperatura, ciśnienie oraz poziom wilgotności mogą warunkować przebieg konkretnych procesów, oraz wpływać na bezpieczeństwo przechowywania produktów. Regularne dokonywanie kompleksowych pomiarów jest wiec konieczne do zachowania odpowiednich warunków. W tym celu  warto sięgnąć po rejestratory naścienne. Tego typu urządzenia pozwalają na dokonywanie precyzyjnych pomiarów temperatury, wilgotności, ciśnienia barometrycznego, dwutlenku węgla i wielu innych. Rejestratory wilgotności i temperatury stosuje się powszechnie m.in. w przemyśle farmaceutycznym, przy procesach technologicznych, w hurtowaniach, laboratoriach, a także muzeach, archiwach oraz galeriach.

Rejestratory naścienne – jak działają?  

W jaki sposób przebiega praca rejestratorów naściennych? Urządzenie, w zależności od wybranego modelu, przekazuje pomiary do komputera za pośrednictwem połączenia USB lub LAN. W ten sposób możliwy jest odczyt danych zarówno bezpośrednio z rejestratora, jak i komputera. Ponadto rejestrator można wyposażyć dodatkowo w moduły pozwalające na połączenia GSM lub Ethernet. Zebrane dane są zapisywane w pamięci urządzenia – ilość zarejestrowanych pomiarów różni się w zależności od modelu i pojemności pamięci wbudowanej. Indywidualne raporty mogą zostać skonfigurowane i eksportowane do formatów takich jak pliki programu Excel lub PDF.   

Wyników 1 - 16 z 16

OPUS 20

Elektroniczny rejestrator wilgotności, temperatury, ciśnienia barometrycznego, poziomu CO2.
Wyświetlacz graficzny LCD.
Pamięć 3200000 pomiarów.
Wyjście USB | Ethernet.

Szczegółowe dane techniczne...

Rejestratory S7021 | S7841

Datalogger jest przeznaczony do zliczania impulsów (S7021) i opcjonalnie rejestrowania zdarzeń na wejściu binarnym (S7841). Stan licznika oraz stan wejścia binarnego są wyświetlane na podwójnym wyświetlaczu LCD. Stan licznika jest zapisywany w określonych

Szczegółowe dane techniczne...