Rejestrator MPI-C

Email
Rejestrator MPI-C

Rejestrator elektroniczny, rejestracja danych w wewnętrznej pamięci 2GB. 16 lub 8 kanałów analogowych, 4 lub 2 wejścia dwustanowe, 16 kanałów obliczeniowych. Możliwość bezpośredniego podłączenia czujników temperatury, przetworników z wyjściem 0/4-20mA, z wyjściem napięciowym w zakresie -0,8 V ÷ +0,8 V lub rezystancyjnym w zakresie 0 Ω ÷ 5 kΩ.

 • 6 lub 8 wejść pomiarowych analogowych, współpraca z czujnikami:
  RTD: Pt100, Pt1000, Ni100,
  termoelementami typu J, L, K, T, U, E, N, B, R i S,
  przetwornikami z wyjściem w standardzie pętli prądowej 4-20mA / 0-20mA,
  pomiar liniowy rezystancji w zakresie 0 ÷ 5000 Ω,
  pomiar liniowy napięcia -0,8 V ÷ +0,8 V.
  4 (w wersji 16-kanałowej) lub 2 (w wersji 8-kanałowej) wejścia dwustanowe z możliwością pomiaru częstotliwości w zakresie 0,001 Hz ÷ 10 kHz.
 • Separacja galwaniczna między kanałami oraz od napięcia zasilania.
 • 16 kanałów obliczeniowych umożliwiających wykonywanie operacji matematycznych na wartościach z kanałów pomiarowych.mpi_c_1
 • Dwa niezależne liczniki dla każdego wejścia pomiarowego i każdej wartości obliczanej.
 • 8 półprzewodnikowych przekaźników alarmowo - sterujących, funkcja sygnalizacji alarmowej z potwierdzeniem, proste sterowanie dwustanowe.
 • Kolorowy wyświetlacz graficzny LCD TFT 70 mm x 42 mm (300 x 240 punktów) z podświetlaniem.
 • Komunikacja z systemem nadrzędnym (komputerem lub sterownikiem) przez port RS-485, protokół ASCII lub Modbus RTU.
 • Komunikacja z systemem nadrzędnym (komputerem lub sterownikiem) przez port Ethernet, protokół Modbus TCP, serwer www.
 • Port USB na płycie czołowej (wysoki stopień ochrony IP54). Przenoszenie danych z i do urządzenia za pomocą zewnętrznej pamięci USB ("pendrive").
 • Szerokie możliwości konfiguracji urządzenia (rodzaj wejścia, opcje rejestracji, progi alarmowo-sterujące itd.).
 • Możliwość konfiguracji urządzenia z klawiatury przyrządu bądź z plików konfiguracyjnych zapisanych w pamięci zewnętrznej USB (możliwość przenoszenia ustawień pomiędzy urządzeniami tego samego typu).
 • Kompensacja rezystancji linii dla czujników rezystancyjnych (automatyczna lub wartością stałą).
 • Kompensacja temperatury zimnych końców termopar dowolnym innym kanałem mierzącym temperaturę (brak konieczności doprowadzania przewodów kompensacyjnych bezpośrednio do urządzenia) bądź wartością stałą
 • Zapis danych w pamięci wewnętrznej 2GB w standardowym pliku tekstowym.
 • Ochrona danych przed niepowołaną modyfikacją (każdy rekord w pliku archiwum opatrzony jest szyfrowaną sumą kontrolną).
 • Rejestry zdarzeń, czynności autoryzowanych i kalibracji.
 • Zaawansowany system użytkowników i haseł, kontrola dostępu m.in. do kopiowania/przenoszenia/usuwania plików, poleceń archiwum, ustawień zegara, zerowania liczników, wartości minimalnych i maksymalnych itp.
 • Dedykowany program do wizualizacji danych pomiarowych MPI-C-Raport.

Rejestratory elektroniczne MPI przeznaczone są do współpracy z czujnikami RTD, TC oraz sygnałami mA. Rejestratory MPI-C mogą być stosowane w układach procesowych i liniach technologicznych jako uniwersalne rejestratory parametrów procesu, mierząc i rejestrując parametry procesu oraz zapisując wyniki do pamięci 2GB. Rejestratory te charakteryzuje m.in. obudowa do montażu tablicowego, graficzny wyświetlacz LCD, uniwersalne wejścia oraz komunikacja RS485 Modbus. Programowanie parametrów odbywa się przy pomocy przycisków lub oprogramowania z komputera PC.

 

Opcjonalnie: konwerter RS485/RS232 lub RS485/USB; oprogramowanie do rejestracji i wizualizacji wyników pomiarów; zasilacz 230VAC/24VDC.

Oprogramowanie MPI-C Raport:

mpi_g_raport

Zastosowanie

 • Program przeznaczony do współpracy z miernikami MPI-G, MPI-L, MPI-GW, MPI-G/M.
 • Program obsługuje wszystkie typy plików zapisywane przez przyrząd na karcie MMC.
 • Odczyt danych pomiarowych zapisanych na kartach pamięci MMC, ich obróbka oraz wizualizacja na ekranie komputera.
 • Możliwość odczytu bieżących wyników pomiarowych - podgląd liczbowy, wykres lub graficzne plansze wizualizacyjne.
 • Selekcja danych, uśrednianie wyników, wyszukiwanie ekstremów.
 • Przeglądanie wyników zarchiwizowanych w formie graficznej (wykresy) i tabelarycznej.
 • Możliwość sprawdzenia oryginalności wyników pomiarowych: kontrola szyfrowania danych (słowo szyfrujące) i ciągłości archiwum.
 • Sporządzanie wiarygodnych raportów w formie wydruków.
acr Karta katalogowa: pdf MPI-C