Comet Multilogger

Email
multilogger-comet-system
Multilogger Czeskiej firmy Comet System to ich najnowsze urządzenie przeznaczone do pomiaru i rejestracji parametrów fizycznych i elektrycznych z uprzednio zaprogramowanym interwałem (od 1s do 24godz.)
multilogger 3
Wszystkie modele posiadają zawsze 4 wejścia (złącza) do sond lub sygnałów zewnętrznych, w niektórych przypadkach uzupełnione o wewnętrzny czujnik ciśnienia atmosferycznego i/lub stężenia CO2. Rejestrator może zapisywać do 16 zmiennych z czterech podłączonych sond/czujników (jest to suma parametrów mierzonych i wyliczanych).
 
Wielkościami wyliczanymi mogą być: 
 • temperatura punktu rosy, wilgotność absolutna, wilgotność właściwa, skład mieszaniny, entalpia właściwa
 • wyniki operacji matematycznej na kanałach np. różnica temperatur z dwóch podłączonych sond
 
Możliwym jest przypisanie dwóch niezależnych progów alarmowych dla każdego z kanałów (pomiarowego i wyliczonego). Progi można skonfigurować jako górny lub dolny albo dwa limity w zgodnym kierunku.
Sygnalizacja alarmu:
 •  akustyczna poprzez wbudowany sygnalizator dźwiękowy
 •  optyczna (3 diody LED),
 •  za pomocą wyjścia alarmowego, a także
 •  powiadomienia e-mail.
Zasilanie np. przez zasilacz sieciowy lub praca na bateriach (za wyjątkiem interfejsu ethernetowego). Urządzenie może być używane jako przenośny multilogger bądź też zamontowane na stałe z opcją bezpośredniego ładowania akumulatorów za pomocą zasilacza lub zasilany standardowymi bateriami alkalicznymi AA. Żywotność baterii wynosi kilka miesięcy.
 
Interfejs ethernet pozwala na:
 • wysyłanie powiadomień e-mail w razie wystąpienia alarmu
 • używanie usług DATALINK: wyświetlanie bieżących pomiarów lub przysyłanie danych zarejestrowanych w pamięci do komputera
 • podglądanie pomiarów za pomocą przeglądarki internetowej
 • odczytywanie danych pomiarowych za pomocą aplikacji firm trzecich przy pomocy protokołów uniwersalnych SNMPv1 i XML
 • wysyłanie danych do programu COMET DATABASE, który zawiera wiele narzędzi do analizy danych - wykresy, tabele statystyki, itp. 

Rodzaje złączy:

 • 4 wejścia
 • optyczna sygnalizacja alarmu za pomocą diod LED lub wyświetlacza urządzeniamultilogger
 • wartości mierzone są przechowywane w nieulotnej pamięci
 • zasilanie bateryjne i sieciowe
 • wewnętrzne czujniki ciśnienia atmosferycznego i/lub stężenia CO2 
 • mierzone wartości są wyświetlane na ekranie graficznym z opcją podświetlania oraz zmian wielkości cyfr
 • urządzenie można konfigurować za pomocą klawiatury plus ustawić hasło chroniące przed nieautoryzowanym dostępem do urządzenia
 • wbudowany sygnalizacja akustyczna

Sondy są wymienne bez kalibracji dla danego urządzenia i niezależne od długości kabla. Długość kabla może wynosić 1,2,5,10,15 metrów. Wejście dla termopar posiada kompensację zimnych końców. 

 

Obsługiwane sondy:

 • sondy temperatury Pt1000 (seria xxx/M)
 • sondy temperatury/wilgotności względnej z wyjściem cyfrowym (seria DIGI)
 • termopary: K, J, S, B, T, N
 • czujnik wielkości fizycznych z bipolarnym napięciem wyjściowym o zakresie: od -60 do +140 mV (strumienia cieplnego)
 • urządzenia z wyjściami dwustanowymi (monitoring pracy maszyn, otwarcia/zamknięcia drzwi, itp.)
 • urządzenia z wyjściem impulsowym (liczniki gazu i wody, liczniki na linii produkcyjnej, itp.)
 • Czujnik wielkości fizycznych z wyjściem napięciowym 0-10V (0-5 V, 0-1 V) lub prądowym 0-20mA (4-20mA)  

 

Dostępne wersje MULTILOGGERA (9 różnych):

modele multiloggera

 multilogger comet

 

 

 • M1140 Rejestrator wieloparametrowy z 4 wejściami MiniDIN - temperatura + wilgotność
 • M1200 Rejestrator wieloparametrowy z 4 wejściami do termopar typ K, J, S, B, T, N (lub wejścia napięciowe -60 do +140 mV). Wejście dla termopar posiada kompensację zimnych końców.
 • M1220 Rejestrator wieloparametrowy z 2 wejściami MiniDIN i 2 wejściami do termopar typ K, J, S, B, T, N (lub wejścia napięciowe -60 do +140 mV).
 • M1320 Rejestrator wieloparametrowy z 2 wejściami MiniDIN i 2 zaciski (sygnał prądowy 4-20mA. sygnał cyfrowy, impulsy)
 • M1321 Rejestrator wieloparametrowy z 2 wejściami MiniDIN i 2 zaciski (sygnał prądowy 4-20mA. sygnał cyfrowy, impulsy), wbudowany czujnik ciśnienia atmosferycznego
 • M1322 Rejestrator wieloparametrowy z 2 wejściami MiniDIN i 2 zaciski (sygnał prądowy 4-20mA. sygnał cyfrowy, impulsy), wbudowany czujnik stężenia CO2
 • M1323 Rejestrator wieloparametrowy z 2 wejściami MiniDIN i 2 zaciski (sygnał prądowy 4-20mA. sygnał cyfrowy, impulsy), wbudowane czujniki ciśnienia atmosferycznego oraz stężenia CO2.
 • M1300 Rejestrator wieloparametrowy z 4 zaciskami (sygnał prądowy 4-20mA. sygnał cyfrowy, impulsy).
 • M1440 Rejestrator wieloparametrowy z 4 wejściami MiniDIN i zewnętrznym czujnikiem stężenia CO2.

 

Specyfikacja czujników wewnętrznych:

- wewnętrzny czujnik ciśnienia atmosferycznego (możliwość korekcji ciśnienia do poziomu morza)

Zakres 600 hPa do 1100 hPa 
Dokładność ±1.3 hPa w 23°C 
Rozdzielczość 0.1hPa

- wewnętrzny czujnik stężenia CO2 

Zakres 0 do 2000ppm* 
 Dokładność
± (50ppm +2% wsk.)
 w 23 °C o 1013hPa
* Na życzenie 10 000ppm
 
Wyjście ALARM OUT:
 Rodzaj wyjścia  Tranzystorowe - otwarte kolektory 
 Max. prąd obciążenia 100mA 
 Max. napięcie na wyjściu  12V 
 Napięcie pomocnicze na zaciskach +5V (tylko gdy podłączony zasilacz sieciowy) 

Specyfikacja wejść:

Wyjście MiniDIN pozwala na podłączenie:
 
- sond temperatury Pt1000 zintegrowanych z pamięcią konfiguracji (seriaxxx/M)
 
 Zakres  -200 do 600°C 
 Dokładność ±0.2°C do 100°C oraz ±0.2% w.m. powyższej 100°C (bez sondy) 

- sond temperatury/wilgotności z wyjściem cyfrowym (seria DIGI)

 Typ sondy  DigiS/M  DigiL/M  DigiH/M-1
 Zakres pomiaru temperatury -10 do +60°C   -30 do 105°C -10 do +60°C
 Dokładność pomiaru temperatury  ±0.4°C  ±0.4°C ±0.4°C
 Zakres pomiaru wilgotności wzgl.
(bez kondensacji)
 0 do 95%RH 0 do 100%RH  0 do 100%RH
Dokładność pomiaru wilgotności względnej
±1.8%RH ±1.8%RH ±2.5%RH

 

Sondy są dostarczane z certyfikatem kalibracji i oferowane w wersji krótkiej ze złączem do bezpośredniego podłączania do przyrządu albo z kablami o długościach 1,2,5,10,15m
 
M1200 - Wejście termoparowe pozwala na podłączenie:
 
- termopar (J,K,S,B,T,N) + wejścia napięciowe ±18mV  lub -60...+140mV
 
Typ ter-
mopary 
K J S B T N
Zakres -200 do 1300°C -200 do 750°C -200 do 1700°C -100 do 1800°C -200 do 400°C -200 do 1300°C
Dokła-
dność
±(3% w.m 
+1.5°C)
±(3% w.m 
+1.5°C)
±(3% w.m 
+1.5°C)
±(3% w.m 
+1°C)
±(3% w.m 
+1.5°C)
±(3% w.m 
+1.5°C)
 
- czujników wielkości fizycznych z bipolarnym wyjściem napięciowym o zakresie -60 do +140mV
 
Czujnik z wyjściem napięciowym
Zakres -60 do140mV -18 do 18mV
Dokładność ±100µV ±20 µV

 

Do odłączalnych bloków zacisków można podłaczać:

- czujniki z wyjściem napięciowym

Zakres 0 do 10V
Dokładność ±10 mV

- czujniki z wyjściem prądowym

Zakres 0 do 20 mA
Dokładność ± 20 µA

- sygnały dwustanowe ( Sygnały dwustanowe mogą być używane tylko na wejściach numer 3 i 4).

Styki bezpotęncjałowe
Sygn. napięciowe 0 - 30V

- sygnał impulsowy ( Sygnały impulsowe można podłączać tylko do wejścia 4).

 

Zewnętrzna sonda CO2 dla M1440

Zakres 0 do 10000ppm
Dokładność
±(110 ppm +2% w.m.)
w 23°C i 1013hPa

Lista dostępnych czujników do rejestratora:

1a multilogger  Cyfrowa sonda Temp/RH ze złączem MiniDIN, do bezpośredniego włączenia do przyrządu, zakres: -10 ÷ +60°C, 0 ÷ 100%RH; dokładność: ±0.4°C, ±1.8%RH (0...90%@23°C). Sondy mogą być dostarczane z certyfikatem kalibracji. DIGIL/M
 2a multilogger     Cyfrowa sonda Temp/RH ze złączem MiniDIN, kabel 1 m, zakres: -30 ÷ +105°C, 0 ÷ 100%RH; dokładność: ±0.4°C, ±1.8%RH (0...90%@23°C). Sonda może być dostarczona z certyfikatem kalibracji. DIGIL/M-1
Cyfrowa sonda Temp/RH ze złączem MiniDIN, kabel 10 m, zakres: -30 ÷ +105°C, 0 ÷ 100%RH; dokładność: ±0.4°C, ±1.8%RH(0...90%@23°C). Sonda może być dostarczona z certyfikatem kalibracji. DIGIL/M-10
Cyfrowa sonda Temp/RH ze złączem MiniDIN, kabel 15 m, zakres: -30 ÷ +105°C, 0 ÷ 100%RH; dokładność: ±0.4°C, ±1.8%RH (0...90%@23°C). Sonda może być dostarczona z certyfikatem kalibracji. DIGIL/M-15
Cyfrowa sonda Temp/RH ze złączem MiniDIN, kabel 2 m, zakres: -30 ÷ +105°C, 0 ÷ 100%RH; dokładność: ±0.4°C, ±1.8%RH (0...90%@23°C). Sonda może być dostarczona z certyfikatem kalibracji. DIGIL/M-2
Cyfrowa sonda Temp/RH ze złączem MiniDIN, kabel 5 m, zakres: -30 ÷ +105°C, 0 ÷ 100%RH; dokładność: ±0.4°C, ±1.8%RH (0...90%@23°C). Sonda może być dostarczona z certyfikatem kalibracji. DIGIL/M-5
 3a multilogger Cyfrowa sonda Temp/RH ze złączem MiniDIN, do bezpośredniego włączenia do przyrządu, zakres: -10 ÷ +60°C, 0 ÷ 95%RH; dokładność: ±0.4°C, ±1.8%RH (0...90%@23°C). Sondy mogą być dostarczane z certyfikatem kalibracji. DIGIS/M
 4a multilogger     Cyfrowa sonda Temp/RH ze złączem MiniDIN, kabel 1 m, zakres: -10 ÷ +60°C, 0 ÷ 95%RH; dokładność: ±0.4°C, ±1.8%RH (0...90%@23°C). Sondy mogą być dostarczane z certyfikatem kalibracji. DIGIS/M-1
Cyfrowa sonda Temp/RH ze złączem MiniDIN, kabel 10 m, zakres: -10 ÷ +60°C, 0 ÷ 95%RH; dokładność: ±0.4°C, ±1.8%RH (0...90%@23°C). Sondy mogą być dostarczane z certyfikatem kalibracji. DIGIS/M-10
Cyfrowa sonda Temp/RH ze złączem MiniDIN, kabel 15 m, zakres: -10 ÷ +60°C, 0 ÷ 95%RH; dokładność: ±0.4°C, ±1.8%RH (0...90%@23°C). Sondy mogą być dostarczane z certyfikatem kalibracji. DIGIS/M-15
Cyfrowa sonda Temp/RH ze złączem MiniDIN, kabel 2 m, zakres: -10 ÷ +60°C, 0 ÷ 95%RH; dokładność: ±0.4°C, ±1.8%RH (0...90%@23°C). Sondy mogą być dostarczane z certyfikatem kalibracji. DIGIS/M-2
Cyfrowa sonda Temp/RH ze złączem MiniDIN, kabel 5 m, zakres: -10 ÷ +60°C, 0 ÷ 95%RH; dokładność: ±0.4°C, ±2.5%RH. Sondy mogą być dostarczane z certyfikatem kalibracji. DIGIS/M-5
 5a multilogger   Ultra cienka, cyfrowa sonda Temp/RH, Ø11 mm, złącze MiniDIN, kabel 1 m, zakres: -10 ÷ +60°C, 0 ÷ 100%RH; dokładność: ±0.4°C, ±2.5%RH. Sondy mogą być dostarczane z certyfikatem kalibracji. DIGIH/M-1
Ultra cienka, cyfrowa sonda Temp/RH, Ø11 mm, złącze MiniDIN, kabel 2 m, zakres: -10 ÷ +60°C, 0 ÷ 100%RH; dokładność: ±0.4°C, ±2.5%RH. Sondy mogą być dostarczane z certyfikatem kalibracji. DIGIH/M-2
Ultra cienka, cyfrowa sonda Temp/RH, Ø11 mm, złącze MiniDIN, kabel 5 m, zakres: -10 ÷ +60°C, 0 ÷ 100%RH; dokładność: ±0.4°C, ±2.5%RH. Sondy mogą być dostarczane z certyfikatem kalibracji. DIGIH/M-5
 6a multilogger    Sonda temperatury Pt1000 Pt1000TG8/M, stal nierdzewna 17241, złącze MiniDIN, IP67, zakres: -80 ... +200°C, Ø=5,7mm, L=40mm, kabel: 1m, osłona silikonowa, Czas reakcji: t63<10s, t95SN104M SN104M
Sonda temperatury Pt1000 Pt1000TG8/M, stal nierdzewna 17241, złącze MiniDIN, IP67, zakres: -80 ... +200°C, Ø=5,7mm, L=40mm, kabel: 2m, osłona silikonowa, czas reakcji: t63<10s, t95 SN105M
Sonda temperatury Pt1000 Pt1000TG8/M, stal nierdzewna 17241, złącze MiniDIN, IP67, zakres: -80 ... +200°C, Ø=5,7mm, L=40mm, kabel: 5m, osłona silikonowa, czas reakcji: t63<10s, t95 SN108M
Sonda temperatury Pt1000 Pt1000TG8/M, stal nierdzewna 17241, złącze MiniDIN, IP67, zakres: -80 ... +200°C, Ø=5,7mm, L=40mm, kabel: 10m, osłona silikonowa, czas reakcji: t63<10s, t95 SN113M
 7a multilogger    Sonda temperatury Pt1000 Pt1000TR050/M, złącze MiniDIN, IP67, zakres: 0 ... +350°C, kabel: 1m w osłonie metalowej. Sonda nie jest odporna na wilgoć. SN132M
Sonda temperatury Pt1000 Pt1000TR050/M, złacze MiniDIN, IP67, zakres: 0 ... +350°C, kabel: 2m w osłonie metalowej. Sonda nie jest odporna na wilgoć SN133M
Sonda temperatury Pt1000 Pt1000TR050/M, złącze MiniDIN, IP67, zakres: 0 ... +350°C, kabel: 5m w osłonie metalowej. Sonda nie jest odporna na wilgoć. SN136M
Sonda temperatury Pt1000 Pt1000TR050/M, złącze MiniDIN, IP67, zakres: 0 ... +350°C, kabel: 10m w osłonie metalowej. Sonda nie jest odporna na wilgoć SN141M
 8a multilogger    Sonda temperatury powierzchni Pt1000TG7/M, mosiądz, złącze MiniDIN, IP65, zakres: -30 ... +200°C, dokładność: ±(0,15 + 0,002 |t|) Ø=18mm, L=6,5mm, kabel: 1m, dwuprzewodowy. SN164M
Sonda temperatury powierzchni Pt1000TG7/M, mosiądz, złącze MiniDIN, IP65, zakres: -30 ... +200°C, dokładność: ±(0,15 + 0,002 |t|) Ø=18mm, L=6,5mm, kabel: 2m, dwuprzewodowy. SN165M
Sonda temperatury powierzchni Pt1000TG7/M, mosiądz, złącze MiniDIN, IP65, zakres: -30 ... +200°C, dokładność: ±(0,15 + 0,002 |t|) Ø=18mm, L=6,5mm, kabel: 5m, dwuprzewodowy. SN166M
Sonda temperatury powierzchni Pt1000TG7/M, mosiądz, złącze MiniDIN, IP65, zakres: -30 ... +200°C, dokładność: ±(0,15 + 0,002 |t|) Ø=18mm, L=6,5mm, kabel: 10m, dwuprzewodowy. SN167M
10a multilogger Penetracyjna sonda temperatury Pt1000 2301-220/M, złacze: MiniDIN, zakres: -30 ... +220°C, kabel: 1m, czas reakcji: t63<10s, SN168M
 11a multilogger Sonda penetracyjna Pt1000 2021-150/M, 800mm, złącze MiniDIN, zakres: -30 ... +150°C, kabel: 1m, sonda nie jest odporna na działanie wilgoci. SN169M
 12a multilogger Sonda temperatury powierzchni Pt1000 2031-150/M, złącze MiniDIN, zakres: -30 ... +150°C, kabel: 1m, sonda nie jest odporna na działanie wilgoci, tolerancja: t=±(0.30+0.005*|t|) - klasa B zgodna z IEC751. SN175M
 14a multilogger    Sonda penetracyjna dla przemysłu spożywczego Pt1000 2061-200/M, stal nierdzewna 17241, uchwyt z teflonu i krzemu, złącze MiniDIN, IP67, zakres: -30 ... +200°C, kabel: 1m, czas reakcji: t63<7s,  SN178M
Sonda penetracyjna dla przemysłu spożywczego Pt1000 2061-200/M, stal nierdzewna 17241, uchwyt z teflonu i krzemu, złącze MiniDIN, IP67, zakres: -30 ... +200°C, kabel: 2m, czas reakcji: t63<7s,  SN179M
Sonda penetracyjna dla przemysłu spożywczego Pt1000 2061-200/M, stal nierdzewna 17241, uchwyt z teflonu i krzemu, złącze MiniDIN, IP67, zakres: -30 ... +200°C, kabel: 5m, czas reakcji: t63<7s,  SN180M
Sonda penetracyjna dla przemysłu spożywczego Pt1000 2061-200/M, stal nierdzewna 17241, uchwyt z teflonu i krzemu, złącze MiniDIN, IP67, zakres: -30 ... +200°C, kabel: 10m, czas reakcji: t63<7s,  SN181M
 15a multilogger  Sonda opaskowa do rur i powierzchni płaskich Pt1000 PTS350A-5/M, złącze MiniDIN, IP65, zakres: -30 ... +130°C, kabel: 5m  SN182M
Sonda opaskowa do rur i powierzchni płaskich Pt1000 PTS350A-10/M, złącze MiniDIN, IP65, zakres: -30 ... +130°C, kabel: 10m  SN183M
 16a multilogger    Zanurzeniowa sonda temperatury Pt1000 Pt1000TGL40/M, złącze MiniDIN, stal nierdzewna 17241, IP67, zakres: -30 ... +80°C, Ø=5,7mm, L=40mm, kabel: 1m w osłonie PVC, czas reakcji: t63<10s,  SN185M
Zanurzeniowa sonda temperatury Pt1000 Pt1000TGL40/M, złącze MiniDIN, stal nierdzewna 17241, IP67, zakres: -30 ... +80°C, Ø=5,7mm, L=40mm, kabel: 2m w osłonie PVC, czas reakcji: t63<10s,  SN186M
Zanurzeniowa sonda temperatury Pt1000 Pt1000TGL40/M, złącze MiniDIN, stal nierdzewna 17241, IP67, zakres: -30 ... +80°C, Ø=5,7mm, L=40mm, kabel: 5m w osłonie PVC, czas reakcji: t63<10s,  SN187M
Zanurzeniowa sonda temperatury Pt1000 Pt1000TGL40/M, złącze MiniDIN, stal nierdzewna 17241, IP67, zakres: -30 ... +80°C, Ø=5,7mm, L=40mm, kabel: 10m w osłonie PVC, czas reakcji: t63<10s,  SN188M
 17a multilogger     Zanurzeniowa sonda temperatury Pt1000 Pt1000TR160/M, w obudowie z poliamidu, złącze MiniDIN, IP67, zakres: -30 ... +80°C, Ø=6mm, L=20mm, kabel: 1m, osłona PVC, Ø=3.6mm. SN199M
Zanurzeniowa sonda temperatury Pt1000 Pt1000TR160/M, w obudowie z poliamidu, złącze MiniDIN, IP67, zakres: -30 ... +80°C, Ø=6mm, L=20mm, kabel: 2m, osłona PVC, Ø=3.6mm. SN200M
Zanurzeniowa sonda temperatury Pt1000 Pt1000TR160/M, w obudowie z poliamidu, złącze MiniDIN, IP67, zakres: -30 ... +80°C, Ø=6mm, L=20mm, kabel: 5m, osłona PVC, Ø=3.6mm. SN201M
Zanurzeniowa sonda temperatury Pt1000 Pt1000TR160/M, w obudowie z poliamidu, złącze MiniDIN, IP67, zakres: -30 ... +80°C, Ø=6mm, L=20mm, kabel: 10m, osłona PVC, Ø=3.6mm. SN202M
Zanurzeniowa sonda temperatury Pt1000 Pt1000TR160/M, w obudowie z poliamidu, złącze MiniDIN, IP67, zakres: -30 ... +80°C, Ø=6mm, L=20mm, kabel: 15m, osłona PVC, Ø=3.6mm. SN203M
 18a multilogger    Sonda penetracyjna Pt1000 2091-200/M w kształcie litery T, stal nierdzewna 17241, złącze MiniDIN, IP67, zakres: -30 ... +80°C, kabel: 1m w osłonie teflonowej. SN210M
Sonda penetracyjna Pt1000 2091-200/M w kształcie litery T, stal nierdzewna 17241, złącze MiniDIN, IP67, zakres: -30 ... +80°C, kabel: 2m w osłonie teflonowej. SN211M
Sonda penetracyjna Pt1000 2091-200/M w kształcie litery T, stal nierdzewna 17241, złącze MiniDIN, IP67, zakres: -30 ... +80°C, kabel: 5m w osłonie teflonowej. SN212M
Sonda penetracyjna Pt1000 2091-200/M w kształcie litery T, stal nierdzewna 17241, złącze MiniDIN, IP67, zakres: -30 ... +80°C, kabel: 10m w osłonie teflonowej. SN213M
 19a multilogger   Uniwersalna, wodoszczelna sonda temperatury Pt100TG68/M, stal nierdzewna 17241, złącze MiniDIN, IP68, zakres: -30 ... +150°C, Ø=6mm, L=60mm, kabel: 2m silikonowy, czas reakcji: t0,5< 12s ( w płynącej wodzie >0.5m/s-1). Czujniki zgodne z normą EN 60 529. Mogą byc zanurzone na stałe do głębokości 5 m. SN232M
Uniwersalna, wodoszczelna sonda temperatury Pt100TG68/M, stal nierdzewna 17241, złącze MiniDIN, IP68, zakres: -30 ... +150°C, Ø=6mm, L=60mm, kabel: 5m silikonowy, czas reakcji: t0,5< 12s ( w płynącej wodzie >0.5m/s-1). Czujniki zgodne z normą EN 60 529, mogą być zanurzone na stałe do głębokości 5 m. SN233M
Uniwersalna, wodoszczelna sonda temperatury Pt100TG68/M, stal nierdzewna 17241, złącze MiniDIN, IP68, zakres: -30 ... +150°C, Ø=6mm, L=60mm, kabel: 10m silikonowy, czas reakcji: t0,5< 12s ( w płynącej wodzie >0.5m/s-1). Czujniki zgodne z normą EN 60 529, mogą być zanurzone na stałe do głębokości 5 m. SN234M

 

DO POBRANIA: