Rejestrator skurczu ceramiki płytek cegieł CeriDry

Email
ceridry_big
Rejestratory serii CeriDry firmy TMI-Orion przeznaczone w zależności od wersji do monitoringu skurczu materiałów ceramicznych, płytek lub cegieł w procesie suszenia. W ofercie dostępne są wykonania wytrzymujące pracę ciągłą do +140°C lub +250°C. Dodatkowo wersje z rozdzielonym rejestratorem lub z wbudowaną transmisją radiową w trybie on-line do komputera.ceridry - TMI ORION rejetrator skurczu ceramiki w procesie suszenia

Proces suszenia przeprowadza się zwykle w komorach gdzie produkty układane są na wózkach. Proces suszenia może trwać do 72 godzin i ma zapewnić obniżenie wilgotności z 15-30% do 1-2%. Możemy go podzielić na 2 fazy:
 • I faza – suszenie w temperaturze z zakresu od 35°C do 50°C i przy wilgotności względnej z zakresu od 75%RH do 90%RH powodujące odparowywanie wody z materiału i skurcz detalu od około 5% do 8% jego początkowej długości. Proces musi być jednorodny, zapewniając tym samym odpowiednią jakość produktu.

 • II faza – suszenie w temperaturze z zakresu od 70°C do 140°C, niższej wilgotności względnej i przepływie powietrza od 2 m/s do 5 m/s powodujące jedynie odparowywanie wody z materiału bez efektu jego skurczu.

Elementy kontroli procesu suszarniczego

 • Temperatura powietrza i wilgotność oraz prędkość przepływu powietrza (2-5 m/s)
 • Suszenie w temperaturze do 120°C lub w wysokiej temperaturze do 250°C
 • Suszenie do uzyskania wilgotności resztkowej (wilgotność względna 1%)
 • Kontrola przy suszeniu parametrów: waga, kształt, skurcz
 • Kontrola jakości próbek produktów.
 
 
SUSZENIE przykład #1
Temperatura i wilgotność w komorze, temperatura produktu oraz jego skurcz w czasie
Odczyt w czasie rzeczywistym lub po pobraniu danych na komputerze.
Rozwiązania TMI-Orion
• Rejestratory danych CeriDry lub CeriDry FullRadio NanoVACQ Ad lub NanoVACQ Ad-Td
• Oprogramowanie Qlever Ceramics
• Łączność Interfejs przewodowy lub modem radiowy 2,4 GHz 
SUSZENIE przykład #2
Mapowanie rozkładu temperatury w różnych punktach komory suszarniczej.
Odczyt w czasie rzeczywistym lub po pobraniu danych na komputerze
Rozwiązania TMI-Orion
• Rejestratory danych VACQ xFlat 2.8 lub VACQ xFlat 2.8 FullRadio
• Oprogramowanie Qlever Ceramics
• Łączność Interfejs przewodowy lub modem radiowy 2,4 GHz 
 
ceridry, nanoVacq air flow tmi-orion zestawienieCeriDry w wersji Fullradio umożliwia monitorowanie przebiegu procesu suszenia w czasie rzeczywistym z możliwością natychmiastowej oceny zmian ustawień komory. Transmisja pozwala na porównanie aktualnych danych produktu względem specyfikacji. Możliwość ta jest szczególnie ważna dla producentów cegieł, którzy bardzo często mają problemy z obróbką cieplną poszczególnych partii produktu. CeriDRY zestawia zmienność wilgotności względnej i temperatury powietrza ze skurczem cegieł, płytek ceramicznych lub ceramiki podczas procesu suszenia. Umożliwia także szybką ocenę stopnia wysuszenia w obrębie dwóch części tej samej cegły lub płytki. Dostępna jest również wersja radiowa 2,4 GHz umożliwiająca przesyłanie danych do komputera w czasie rzeczywistym. Do pomiaru przepływu powietrza wykorzystujemy Nano VACQ z miniaturową turbinką

High-T-Dry podobnie jak poprzedni zestaw umożliwia zestawienie zmian temperatury powietrza z skurczem cegieł, płytek lub ceramiki podczas suszenia. Przeznaczony do szybkiej ocenę stopnia wysuszenia w obrębie dwóch części tej samej cegły lub płytki.
Produkt został specjalnie zaprojektowany, aby wytrzymać proces suszenia w wysokiej temperaturze do 250°C. High-T-Dry to autonomiczny rejestrator, który zawiera zewnętrzny czujnik temperatury i specjalny czujnik skurczu. Korpus NanoVACQ może być wystawiony na działanie temperatury 125°C (257°F). Czujniki są umieszczone na metalowej płycie, która to może być narażone na temperaturę, do 250°C.
 
Kolejnym etapem jest już proces wypału w którym to można wykorzystać inne rejestratory temperatury VACQ uFlat. Są to płaskie rejestrator danych (7,5 mm wysokości). Przeznaczony do pomiaru temperatury podczas procesu w miejscach o zmniejszonym prześwicie.
 
Po procesie suszenia wózki z produktem wędrują do pieca tunelowego w celu ich ostatecznego wypalenia. Proces wypału może trwać 40 godzin. Wózki jeżdżą przez piec w kolejnych popchnięciach. Cykl wypału to 3-stopniowy etap temperaturowy:
 • Od 100°C, następuje progresywny wzrost temperatury do maksymalnej temperatury procesu (maks.1300°C), z przejście punktu inwersji kwarcu (z alfa do beta) od 575°C do 600°C. W tym krytycznym zakresie, wzrost jest spowolniony, aby uniknąć pękania powierzchni produktu.
 • Faza w maksymalnej temperaturze zdefiniowana przez producent (max 1300°C)
 • Progresywny spadek temperatury, z powrotem do 100°C, z przejście punktu inwersji kwarcu (beta alfa) od 575°C do 600°C. W tym krytycznym zakresie, spadek jest spowolniony, aby uniknąć pękania powierzchni produktu.
 • Podczas fazy suszenia profil temperatury jest dokładnie kontrolowany w czasie. Uzyskane dane opatrzone znacznikiem czasu muszą być powiązane z danymi dokładne położenie kontrolowanego wózka w piecu tunelowym. Producent musi następnie przeanalizować zmierzone dane i podjąć działania naprawcze w całym procesie, aby osiągnąć i utrzymać oczekiwaną jakość.

Qlever i  Qlever Lite - Software dla rejestratorów TMI - Orion

Przeznaczone jest do współpracy m.in. z rejestratorami TMI-ORION. Interfejs użytkownika jest łatwy i intuicyjny.  Posiada możliwość ustawienia wybranych parametrów rejestratora. Dane pomiarowe prezentowane są w formie tabelarycznej lub graficznej. Dane tabelaryczne można wyeksportować do Excela. Oprogramowanie obsługuje również transmisję danych w trybie rzeczywistym dla rejestratorów w wersji radiowej. Równolegle można monitorować do 4 rejestratorów.

QLEVER oprogramowanie przeznaczone do akwizycji, analizy i zarządzania danymi. Dostarcza nieprzetworzonych danych pobranych z rejestratorów TMI-ORION, wyników obliczeń i konkretnych raportów pomiarowych. 

Wybrane cechy:

 • Zarządzanie plikami: przechowywanie danych w bazie danych, prosty interfejs. Możliwość współdzielenia danych z kilkoma użytkownikami.
 • Konfiguracja: umożliwia wybór portów komunikacyjnych i jednostek pomiarowych,  zarządzanie plikami kalibracyjnymi i katalogami.
 • Porty komunikacyjne: Wszystkie dostępne porty komunikacyjne na komputerze mogą być używane jednocześnie z interfejsami komunikacyjnymi TMI-Orion.
 • Zarządzanie rejestratorami: okno prezentuje informacje o statusie każdego podłączonego rejestratora (identyfikacja, stan baterii i pamięci, data pliku konfiguracji, dane w czasie rzeczywistym itp.).
 • Programowanie: tworzenie biblioteki konfiguracji. Programowanie, uruchamianie i odczytywanie rejestratorów w trybie pojedynczym lub zwielokrotnionym.
 • Pamięc danych: wykres i statystyki wyświetlane w oknie. Wiele dostępnych funkcji rozszerzonej analizy graficznej (powiększenie, kursor, ograniczenia, skale, itp.), łączenie plików, podział na strefy. Wiele funkcji obliczeniowych dostępnych na każdym kanale (F0, A0, Pu, offset, nachylenie,%, ax + b, ...).

MiniVACQ soft2Funkcje:

 • Zarządzanie danymi, sortowanie danych po dacie i numerze seryjnym.Qlever moduł Ceramics
 • Wykres z funkcją zoom
 • Dane w postaci tabelarycznej z możliwością eksportu do Excela
 • Prezentacja wykresów w trybie multi
 • Wyświetlanie danych w trybie rzeczywistym dla rejestratorów z wyjściem bezprzewodowym

Qlever to oprogramowanie do akwizycji, analizy i wizualizacja danych mierzonych autonomicznie przez rejestratory danych firmy TMI-Orion. Qlever to ogólna platforma oprogramowania. Pracuje samodzielnie lub w połączeniu z jedną lub kilkoma branżami poprzez odpowiednie moduły oprogramowania.

• Qlever: platforma oprogramowania poświęcona zarządzaniu jednym lub kilkoma rejestratorami danych TMI-Orion. Konfiguracja i programowanie sprzętu i danych TMI-Orion gromadzenie, przetwarzanie, analiza i wyświetlanie.
• Qlever Lite: Uproszczone oprogramowanie przeznaczone dla zarządzanie jednym przewodowym rejestratorem danych TMI-Orion. Nie umożliwia połączenia z innymi modułami oprogramowania.
Moduł ceramiczny (Qlever Ceramics): Opis pieca: długość pieca - liczba, długość i czas trwania wypału. Opis ładunku: Pozycjonowanie i wizualizacja 3D dla sond termoparowych | Konfigurowanie pieca: pozycja palników, sond, wentylatorów ...
Zarządzanie popychaczami i zdarzeniami: Sondy termoparowe do wózków, wizualizacja temperatury zgodnie z lokalizacją odpowiedniej sondy wewnątrz pieca. Moduł wymaga posiadania platformy Qlever

 
Wygląd procesu suszenia uzyskany z zestawu CeriDry:
 
ceridry wykres skurczu ceramiki
 
 
Do pobrania: