Pyłomierz EVM

Email
evm1_big

Miernik zapylenia wraz z opcjonalnymi sondami elektrochemicznymi gazów toksycznych realizuje pomiar kolejno 4 frakcji pyłu zawieszonego: PM10, PM4, PM2.5, oraz pyłu całkowitego. Pobierany pył jest optycznie analizowany i wyznaczana jest zawartość poszczególnych frakcji dzięki kolejno obracanemu impaktorowi. Dodatkowo znając rzeczywistą zawartość pyłu można wpisać różne współczynniki korygujące.

Zastosowanie

 • Higiena pracy - w szpitalach, biurach, hotelach, mieszkaniach w przemyśle papierniczym, spożywczym, tworzyw sztucznych, chemicznym, farmaceutycznym, cementowo-wapienniczym oraz cukrowniczym
 • Badania jakości powietrza na halach
 • Monitoring i lokalizacja źródeł zapylenia
 • Określenie trendów i poziomu zanieczyszczeń pyłami
 • Badania przesiewowe
 • Ocena pracy urządzeń pod kątem generowania pyłów

Cechy:

 • Pomiar stężenia pyłu podzielonego na frakcje PM2.5, frakcji respirabilnej PM4, PM10 i pyłu całkowitego | czyli odpowiednio mniejsze niż  2.5, 4 i 10µm
 • Miernik łatwy do programowania, obsługi i serwisowania
 • Nowoczesny wyświetlacz graficzny zapewniający łatwą komunikację z użytkownikiem
 • Możliwość wykonania dedykowanej kalibracji użytkownika.
 • W opcji możliwość wykonywania automatycznego zerowania aparatu w celu wyeliminowania efektu dryfu zera

Zakres pomiarowy:evm 2

Model EVM-3 | EVM-7: 0.001 do 200 mg/m³

EVM to przenośne urządzenie zasilane sieciowo lub z akumulatora, pracujące na zasadzie fotometru laserowego. Mierzy i prezentuje wyniki pomiarów na czytelnym wyświetlaczu graficznym. Instrument wykonuje pomiar tłumienia światła laserowego rozproszonego na badanej próbce pod kątem 90º. Próba powietrza jest zasysana do aparatu przez wbudowaną pompkę, przechodzi przez komorę pomiarową. Aparat może pracować zarówno w czystych pomieszczeniach laboratoryjnych czy biurowych jak też w zanieczyszczonym pyłem środowisku przemysłowym.
EVM wykrywa takie potencjalne zagrożenia pochodzące z powietrza jak: kurz, pył, dym, wyziewy przemysłowe, mgłę olejową. Miernik wyposażony jest we wbudowany rejestrator pozwalający na zarejestrowanie danych.

Miernik może wykonywać kolejno po założeniuodpowiedniego impaktora pyłu całkowitego, PM 10, frakcji respirabilnej, PM 2.5. Wykonywanie pomiarów jest bardzo proste, lecz można także zaprogramować rozbudowane schematy zbierania danych. Aparat może także wykonywać pomiary ciągłe i pracować w sposób 'autonomicznym'.

Dostępne modele: EVM

 • EVM-3:
  - pomiar pyłu w zakresie 0....200mg/m³,  w podziale na frakcje PM10, PM4, PM2.5 i pył całkowity
  - wilgotności i temperatury
  oraz w opcji prędkości powietrza - AirProbe 10, CO2, VOC, gazów toksycznych.
 • EVM-4:
  - pomiar do 3 różnych gazów toksycznych w tym CO oraz jednego dodatkowego,
  - wilgotności i temperatury,
  - CO2
  oraz w opcji prędkości powietrza, zawartości VOC (lotnych związków organicznych),
 • EVM-7 najbardziej rozbudowana wersja:
  - pomiar stężenia pyłu (dla cząstek PM2.5, PM4, PM10 lub pyłu calkowitego),
  - pomiar do 3 różnych gazów toksycznych (CO i dowolnego toksycznego),
  - zawartości VOC (lotnych związków organicznych),
  - temperatury i wilgotności względnej.
  - CO2
  w opcji prędkość powietrza - AirProbe-10
  Dodatkowo kapsuła do pomiarów grawimetrycznych.

 evm 1

Specyfikacja techniczna

 • Rodzaj sensora - fotmetr, rozpraszanie światła pod kątem 90º
 • Pył wzorcowy znormalizowany: Arizona A2 zgodny z ISO 12103-1
 • Zakres pomiarowy: 0.001 do 200 mg/m³
 • Zakres analizowanych cząstek: 0.1 ↔ 10µm
 • Przepływ: 1.67,0 l/min
 • Temperatura pracy: 0...50ºC
 • Wilgotność otoczenia: 0-95%RH, bez kondensacji
 • Programowany interwał zapisu do pamięci: 1s~1h
 • Wymiary (190mm x 190mm x 70mm)
 • Waga 1,3 kg
 • Podłączenie do PC USB
 • Zasilanie: Zasilacz sieciowy 230 VAC | Zasilanie bateryjne Akumulator Li-Ion
 • Przekaźnik alarmowy: przekaźnik wyzwalany sygnałem alarmowym
 • Wyświetlacz: 3.5" dotykowy kolorowy
 • Komora na filtr do pomiarów grawimetrycznych: 25 i 37mm
 • W opcji oprogramowanie do analizy danych DMF

Norma PN-ISO 7708:2001 podaje definicję frakcji pyłów do oceny zagrożenia zdrowia:

 • pył całkowity - wszystkie cząstki zawarte w określonej objętości powietrza
 • pył wdychany - część masy pyłu całkowitego wdychana przez nos i usta

Rodzaje pyłu wdychanego:

 • pył przedtchawiczny - część masy pyłu wdychanego nie docierająca poza krtań
 • pył tchawiczny - część masy wdychanego pyłu docierająca poza krtań, frakcja płucna
 • pył tchawiczno-oskrzelowy - część masy wdychanego pyłu docierająca poza krtań, lecz nie docierająca do bezrzęskowej części dróg oddechowych
 • pył respirabilny - część masy wdychanego pyłu docierająca do bezpośredniej części dróg oddechowych (pęcherzyków płucnych).

 

 Parametry techniczne:

Metoda
Jednostki
Rozdzielczość wyświetlacza
Zakres pomiarowy
Dokładność/Powtarzalność
Cząstki
Fotometr
mg/m3
0.001
0.000-200
± 15% (wartości mierzonej)
μg/m3
1
0-20000
Wielkość cząstek
µm
N/A
0.1-10
*
VOC
10.6 eV PID
ppm lub mg/m3
0.01
0.00-2000
± 5%/2% (względem izobutylenu) przy poziomie kalibracji
ppb lub µg/m3
1
0-50000
Tlenek węgla CO
NDIR
ppm
1
0-20000
± 2% wartości, ± 50 ppm w zakresie 0 ... 2500
Gazy toksyczne (Czujniki elektrochemiczne)
Tlenek węgla - CO
ppm
1
0-1000
± 5%/2% sygnału
Chlor - Cl2
ppm
0.1
0.0-20
± 5%/2% sygnału
Tlenek etylnu EtO
ppm
0.1
0.0-20
± 5%/2% sygnału
Cyjanowodór - HCN
ppm
0.1
0.0-50
± 5%/2% sygnału
Siarkowodór - H2S
ppm
1
0-500
± 5%/2% sygnału
Tlenek Azotu-NO
ppm
0.1
0.0-100
± 5%/2% sygnału
Dwutlenek azotu-NO2
ppm
0.1
0.0-50
± 5%/2% sygnału
Tlen - O2
%
0.1
0.0-30
± 5%/2% sygnału
Dwutlenek siarki - SO2
ppm
0.1
0.0-50
± 5%/2% sygnału
Temperatura
Temperatura
ºC
0.1
0.0-60.0
± 1.1 ºC
ºF
0.1
32.0-140.0
± 2 ºF
Wilgotność względna
Pojemnościowy
% wilgotności
0.1
0.0-100
± 5% RH wartości mierzonej w zakresie 10 ... 90%
Prędkość powietrza
Termiczny dookólna sonda
m/s
0.1
0.0-20
± 0.12 m/s + 4.5% sygnału
ft/min
1
0-3940
± 23.6 ft/min + 4.5% sygnału
Ogólny
Wielkość frakcji
PM2.5, PM4, PM10 i całkowity
Przpływ powietrza
1.67 L/min
Zasilanie/Czas pracy Akumulator Li-Ion f 8h pracy ciągłej
Waga 2.9 lb (1.3 kg)
Znak znak CE oraz zgodność z RoHS

 

Do pobrania

acr Karta katalogowa: pdf Pylomierz EVM