Tani pyłomierz 831

Email
aerocet_big
Polecamy nowy pyłomierz AEROCET 831.

Pyłomierz ze względu na zakres pomiarowy nadaje się do pomiarów jakości powietrza wewnątrz budynków, wykorzystywany może być w pomiarach związanych z higieną oraz do sprawdzania poprawności pracy instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Pomiar przeprowadza się w sposób intuicyjny, po uruchomieniu pyłomierza należy odczekać 1 min na pobranie odpowiedniej ilości powietrza, następnie uzyskujemy wynik w ilości pyłu na 1m³. Podglądu odpowiedniego przedziału pyłu następuje poprzez pokrętło na panelu czołowym: PM1, PM2,5, PM4, PM10 oraz pył całkowity.

Mały - Niezawodny - Bezkonkurencyjny cenowoaerocet 1

 • 4 podzakresy pomiaru pyłu (PM1, PM2,5, PM4, PM10)
 • Pyłomierz zapewnia pomiar 4 zakresów w ciągu jednej minuty.

  Przenośny
 • Mały, lekki miernik tylko 0.79kg idealne narzędzie do badania pyłu o szerokim zakresie zastosowań.

  Prosta obsługa
 • Tylko dwa przyciski na panelu czołowym, wielofunkcyjne pokrętło zapewniające prostą i wydajną pracę. Wystarczy nacisnąć i obrócić aby przewinąć menu miernika.

  Historia pomiarów
 • Dane historyczne można przeglądać na wyświetlaczu lub po eksporcie danych do dołączonego oprogramowania poprzez port USB. Miernik posiada pamięć 2500 próbek.
 • Zasilanie akumulatorowe
 • 24 godzin pracy przerywanej i do 8 godzin pracy ciągłej. Czas ładowania do 2,5 godziny.

 Metone Aerocet 831

Limity poziomy stężeń pyłu PM10

Dopuszczalne poziomy stężeń pyłu PM10 w powietrzu i dopuszczalne częstości przekroczeń tych poziomów:

 • Stężenia średnioroczne - 40 μg/m3
 • Stężenia 24-godzinne - 50 μg/m3
 • Dopuszczalne częstości przekraczania stężenia 24-godzinnego w roku - 35 razy

Alarmowy poziom stężeń dla pyłu PM10

Wartość progowa wymagająca informowania społeczeństwa o niebezpieczeństwie wystąpienia przez trzy kolejne doby niekorzystnych skutków zdrowotnych, dla okresu uśredniania 24-godz. - 200 μg/m3

Poziom alarmowy dla okresu uśredniania 24-godz. - 300 μg/m3

Limity poziomy stężeń pyłu PM2.5

Dopuszczalne poziomy stężeń pyłu PM2.5 w powietrzu i dopuszczalne częstości przekroczeń tych poziomów:

 • Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi (Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2015 r.):
  Stężenia średnioroczne - 25 μg/m3
 • Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi (Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II):
  Stężenia średnioroczne - 20 μg/m3

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2012 r., poz. 1031).

 

Zasada pomiaru
Dioda laserowa zliczająca ilość cząstek i przeliczana na masę
Cechy
Zakres PM1, PM2.5, PM4, PM10 oraz całkowite TSP
Przedział pomiarowy 0 - 1,000 μg/m³ | 0 - 1 mg/m³
Rozdzielczość 0.1μg/m³ (wyświetlana / wyjście cyfrowe)
Czułość Wysoka = 0.3 μm, niska = 0.5 μm
Dokładność ± 10%, do wzorcowego aerozolu PSL
Przepływ 0.1 cfm (2.83 l/min)
Interwał próbkowania 1 minuta
Pamięć 2,500 rekordów
Elektryczne
Źródło Dioda laserowa, 780 nm, 40 mW typowo
Zasilacz AC | Ładowarka AC do DC moduł, 100 – 240 VAC do 8.4 VDC
Akumulator typ Li-ion
Czas pracy 8 godz. pracy ciągłej
24 godz. przy pracy z interwałem
Czas ładowania baterii typowo 2.5godz.
Interfejs USB Mini B
Certyfikaty Spełnia CE, ISO, ASTM, oraz JIS
Wyświetlacza
Cechy 2-linie po 16-znaków LCD
Sterowanie 2 klawisze plus obrotowy potencjometr
Cechy
Wymiar Wysokość: 15.9 cm, szerokość: 9.22 cm Grubość: 5.08 cm
Waga 0.79 kg
Parametry środowiskowe
Temperatura 0˚ ... +50˚C
Przechowywanie -20˚ ... +60˚C
Akcesoria
w zestawie Instrukcja obsługi
Ładowarka
kabel USB
Oprogramowanie Comet
Opcja Etui (P/N 8517)
Osłona (P/N 80450)
Filtr zerowy (P/N 80846)
Rotametr (P/N 80530)

 


Cena: 11 000zł + VAT

Zestaw obejmuje:
Filtr zerowy, przepływomierz, walizkę, Certyfikat Kalibracji, oprogramowanie, kabel USB, zasilacz zewnętrzny

 

tani pyłomierz

 

aerocet pyłomierz

 

W komplecie oprogramowanie z kablem miniUSB:

aerocet software comet

Do pobrania:
 
acr pdf Tani pyłomierz 831  
acr pdf Instrukcja pyłomierza 831