Mobilny pyłomierz TM data II

Email
tm_data_ii

Najnowszy przenośny fotometr przeznaczony do doraźnego monitoringu pyłu respirabilnego w powietrzu [mg/m³] w pomieszczeniach, halach produkcyjnych lub wokół urządzeń generujących pył. W porównaniu do konkurencyjnych produktów brak w nim wewnętrznej lub zewnętrznej pompy pomiarowej, która to wyraźnie ogranicza ich funkcjonalność - zazwyczaj maksymalny okres pracy pompy nie przekracza 4000h (166dni). Fotometr stanowi idealne rozwiązanie do identyfikacji źródła pylenia w przemyśle farmaceutycznym, drzewnym, budowlanym jak również do weryfikacji poprawności czyszczenia kanałów wentylacyjnych po  ich czyszczeniu lub wymianie filtrów. W fotometrze TM data II wykorzystano metodę rozproszenie światła, metoda ta została następnie rozwinięta do pomiaru emisji pyłu.  Połączenie kąta rozproszenia światła 70° oraz wiązki podczerwieni o długości 880 nm stanowi o jego zgodności z krzywymi pomiarowymi, konwencją z Johannesburga i charakterystyką ACGIH. Fotometr charakteryzuje się bardzo wysoką rozdzielczością pomiaru wynoszącą ok. 0.01mg/m³ dla aerozolu DEHS o średnicy cząstek 1μm. Ocena stanu zapylenia powietrza w miejscu pracy to jego podstawowa aplikacja. Łatwość pomiaru to jego główne atuty. Brak wymogu dodatkowego próbkowania dzięki własnej wentylacji komory pomiarowej. W opcji bajpas umożliwiający kalibrację fotometru. Wbudowana pamięć w fotometr umożliwia zaprogramowanie interwału czasowego zapisu do pamięci oraz okresu tm data II półapka2przez który ma trwać ten zapis a następnie zapamiętane wyniki można przesłać do komputera. Na wyświetlacza mamy podgląd wartości aktualnej i średniej oraz możliwość przełączenia w tryb graficzny. Zakres pomiarowy został dostosowany do pomiaru zarówno bardzo niskich stężeń aerozoli jak i wysokich. TM data II  posiada możliwość eksportu zapamiętanych danych do pliku Excel, dodatkowo można w nim wprowadzić współczynnik korekcyjny wyznaczony na podstawie pomiarów grawimetrycznych pyłów. Pomiar zapylenia fotometrem możemy odnieść do Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Cechy:

pyłomierz TM data II 2

• Niskie wymogi konserwacji
• Długi czas pracy na baterii
• Intuicyjne pomiary
• Bezpośrednie wyświetlanie wyników pomiarów poprzez ekran dotykowy
• Prosta ocena z analizą w oprogramowaniu
• Zakres pomiarowy 10 μm/m³ do 100 mg/m³
• Interfejsy: USB, Bluetooth
• Zestaw do kalibracji grawimetrycznej w opcji

Typowe zastosowanie:

• Pomiary w budownictwie
• Transport materiałów sypkich
• Drążenie tuneli
• Obróbki drewna
• Przemysł wydobywczy
• Monitoring filtrów
• Monitoring oparów oleju
• Dymy spawalnicze
• Systemy wentylacyjne
• Produkcja tworzyw sztucznych

 tm data II brak pompyDANE TECHNICZNE:

 • Zasada pracy: pomiar fotometryczny
 • Zakres pomiarowy: pył respirabilny zgodny z Konwencją w Johanesburgu, zgodnie z krzywą BMRC/ACGIH, max. czułość na cząstki 1μm
 • BMCR: British Medical Research Council | ACGIH: American Conference of Govermental Industrial Hygienist
 • Zakres pomiarowy: 0...100mg/m³
 • Aerozol wzorcowy: DEHS, d = 1 μm
 • Rozdzielczość: ok. 0.01mg/m³ (dla DEHS, d = 1 μm)
 • Liniowość 1%
 • Wpływ temperatury ok. 5% w zakresie 10...40ºC
 • Tryb pomiaru: ciągły wartość chwilowa lub wartość średnia
 • Interfejs: USB, Bluetooth
 • Wyświetlacz: dotykowy 3.2"
 • Czas ładowania: ok. 6h
 • Czas pracy na pełnym akumulatorze: ok. 8h
 • Zasilanie: 230 V AC, 50 Hz, 5V / 2.1A
 • Wymiary 201x101x51mm
 • Wymagania systemu: PC z Windows 7 lub 8.1, 2GB RAM, dysk 200MB, 1 USB lub Bluetooth
 • Stopień ochrony obudowy: IP56
 • Wymiary: ok. 320 x 120 x 80 mm

 W praktyce dla środowiska pracy BHP operujemy pojęciami pyłu respirabilnego (docierającego najgłębiej do pęcherzyków płucnych), pyłem tchawicznym (torakalnym) oraz pyłem wdychanym (całkowitym). Każdy z tych rodzajów pyłów różni się wymiarami i możliwością penetracji układu oddechowego człowieka. NDS i NDSch określa maksymalny dopuszczalny poziom pyłów resprabilnych czyli tych które docierają najgłębiej do pęcherzyków płucnych. Nasz fotometr przeznaczony jest do pomiaru właśnie pyłów respirabilnych.
Najwyższe dopuszczalne stężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wg. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U. 2014 poz. 817, ustalono jako:

 1. tm data II wyswietlacz2Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) – wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń;
 2. Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh) – wartość średnia stężenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina;
 3. Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP) – wartość stężenia, która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie.

Przykładowo:

Tlenek wapnia - frakcja respirabilna NDS: 1mg/m³ oras NDSch: 4mg/m³
Talk - frakcja respirabilna NDS: 1mg/m³


Dla zainteresowanych producent firma HUND udostępnia tabelę współczynników korygujących wskazania ze względu na rodzaj mierzonego pyłu a wynikający z jego różnych gęstości. Np. pył grafitowy, krzemionkowy, celulozowy, szklany itd. Dodatkowo mając wykonay pomiar wagowy pyłu można go potraktować jako wzorzec i wpisać poprawkę własny współczynnik kalibracyjny.

Przykładowe współczynniki korekcyjne dla wybranych materiałów
Medium współczynnik korygujący
Cząstki żelaza w pule suchym po kolektorze 1
MgO 1
Mgła olejowa  1.25
DEHS (Di-Ethyl-Hexy1-Sebacata 1.3
Odlewanie  1.5
Zaprawa betonowa 2.2
Pył PVC 2.5
Granulat farby 3
Grafit 8
Pył drewna bukowego 9.4
Pył celulozowy 10
Dym spawalniczy 10
Wytop szkła 11

sparwność osadzania

 

Mając wyliczony współczynnik kalibracyjny na podstawie pomiarów grawimetrycznych użytkownik ma możliwość wpisania jego wartości w trybie indywidualnym.

kalkulacja wspólczynnika

Oprogramowanie do współpracy z fotometrem kod 001.0400.004:

soft2

Przykładowe ceny:

TM data II kod: 001.0400.000: 4000Euro + VAT (Po aktualnym kursie ok. 17 200zł + VAT)
Oprogramowanie 001.0400.004: 400Euro + VAT (Po aktualnym kursie ok. 1 740zł + VAT)

Do pobrania:

pdf new small Karta katalogowa:  pdf TM data II karta
pdf new small Instrukcja: pdf TM data II instrukcja