Stacja monitoringu zapylenia ES-642

Email
es-642
ES-642 firmy MetOne to stacja monitorująca zapylenie powietrza. Przeznaczona do prowadzenia bardzo dokładnych pomiarów zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz.es642
Urządzenie zamknięte jest w wodoodpornej obudowie. Posiada wbudowany wyświetlacz LCD w celu dostarczania informacji o stężeniu cząstek, szybkości przepływu, stanu urządzenia oraz zasilania. Cała elektronika znajdująca się pod szczelną obudową chronioną przed wilgocią dzięki wbudowanej grzałce co pozwala na kontrolowanie poziomu wilgotności. Moc nagrzewnicy jest regulowana w celu utrzymania jak najlepszych warunków pracy. Dodatkową funkcją jest system oczyszczania powietrza oraz automatyczna kalibracja zera. Czujnik można zamontować do ściany lub do masztu o średnicy 76mm. ES-642 dostarczany jest z kablem o długości 3m ze złączem zasilania (15 - 40 VDC). Stacja mierzy stężenie cząstek stałych przy użyciu wysokiej czułości, punktowego fotometru (nefelometru), posiadającego zakres pomiarowy od 0...100mg/m³. Dokładność przyrządu wynosi ±5% w przeliczeniu dla cząstek 0.6μm. Metoda nefelometryczna wykorzystywana do pomiaru polega na oznaczaniu ilościowym zawiesiny w badanej próbce przez pomiar natężenia światła przepuszczanego przez tę próbkę. Nefelometria opiera się na pomiarze stopnia rozproszenia światła na cząsteczkach pyłu. Wykorzystuje efekt Tyndalla. Wynikiem jest bezpośredni pomiar stężenia pyłu.
 

Limity poziomy stężeń pyłu PM10

Dopuszczalne poziomy stężeń pyłu PM10 w powietrzu i dopuszczalne częstości przekroczeń tych poziomów:

 • Stężenia średnioroczne - 40 μg/m3
 • Stężenia 24-godzinne - 50 μg/m3
 • Dopuszczalne częstości przekraczania stężenia 24-godzinnego w roku - 35 razy

Alarmowy poziom stężeń dla pyłu PM10

Wartość progowa wymagająca informowania społeczeństwa o niebezpieczeństwie wystąpienia przez trzy kolejne doby niekorzystnych skutków zdrowotnych, dla okresu uśredniania 24-godz. - 200 μg/m3

Poziom alarmowy dla okresu uśredniania 24-godz. - 300 μg/m3

Limity poziomy stężeń pyłu PM2.5

Dopuszczalne poziomy stężeń pyłu PM2.5 w powietrzu i dopuszczalne częstości przekroczeń tych poziomów:

 • Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi (Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2015 r.):
  Stężenia średnioroczne - 25 μg/m3
 • Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi (Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II):
  Stężenia średnioroczne - 20 μg/m3

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2012 r., poz. 1031).

Dane techniczne:

 
Parametr Specyfikacja
Zasada pomiaru fotometryczna - nefelometr
pomiaru natężenia światła rozproszonego przez zawiesinę pyłu
Dostępne punkty odcięcia TSP standardowy wlot.
W opcji: PM10, PM2,5, PM1,  
Zakres pomiarowy 0...100mg/m3, (0 to 100,000 μg/m3
Czułość pomiaru 0.001 mg/m3 
Dokładność fotometru ±5% / 0.6μm PSL
Wielkość cząstek  0.1 do 100μm
Wyświetlacz LCD: wyświetla informacje o zasilaniu, przepływie, poziomie zanieczyszczenia, statusie 
Kalibracja Zera Automatyczna kalibracja zera co godzinę lub z uprzednio zaprogramowanym interwałem od 1 do 999 minut 
Przepływ 2.0l/min | ±0.1l/min
Zasilanie  15 – 40 VDC @ 1.5 A max
Pobór prądu 350 mA (bez ogrzewania) 1.1 A (z ogrzewaniem) @ 15 VDC
Wyjście analogowe  4-20 mA i 0 – 10 VDC
Cyfrowe I/O  RS-485, RS-232
Komunikacja MODBUS RTU, ASCII  
Wyjście alarmowe open collector 30VDC @ 1A max
Temperatura pracy  -10..+50°C (temperatura otoczenia dla czujnika -30...+50°C)
Ciśnienie barometryczne 600 ... 1040 mbar
Wilgotność otoczenia 0 ... 90% RH bez kondensacji
Interwał serwisu 24 miesiące
Opcje montażu np montaż naścienny
Masa 2.27kg 

 

Zastosowanie:

 • Automatyka budynków
 • Pomiary wojskowe
 • Instalacje filtrujące powietrze
 • Monitoring zanieczyszczenia środowiska
 • System ostrzegawcze informujące o wzroście zapyleniu powyżej dopuszczalnego poziomu

 

 es642 2

acr pdf Karta katalogowa ES-642 (473.98 kB)  
acr pdf Pyłomierz stacjonarny ES642 (7.45 MB)