Sygnalizator CO2 - U8415

Email
u8541big
Sygnalizator CO2 - detektor poziomu dwutlenku węgla z wbudowanym czujnikiem. Bezbarwny i bezwonny dwutlenek węgla nie jest trujący natomiast zwiększona zawartość CO2 w powietrzu prowadzi do zmęczenia i obniżenia koncentracji. Zasilane akumulatorowo urządzenie U8415 z zewnętrznym zasilaczem (wyposażenie opcjonalne) jest przeznaczone do wskazywania stężenia CO2 wewnątrz budynków (szkół, sal konferencyjnych, szpitali, biur, kin, teatrów, itp.). Poziom stężenia CO2 jest sygnalizowany przez urządzenie za pomocą trzech kolorów. Zmiany stanów są też sygnalizowane akustycznie - za pomocą brzęczyka. Metodę sygnalizacji można samodzielnie zmienić za pomocą oprogramowania COMET Vision.u8541
Urządzenie U8415 jest wyposażone w bezobsługowy, stabilny, optyczny czujnik NDIR z wielopunktową kalibracją.
  • Pulsowanie zielonej diody LED - stężenie CO2 wynosi 0 do 1000 ppm
  • Pulsowanie żółtej diody LED - stężenie CO2 wynosi 1001 do 1400 ppm
  • Pulsowanie czerwonej diody LED - stężenie CO2 wynosi 1401 ppm lub więcej

Urządzenie posiada certyfikat kalibracji z deklarowaną spójnością metrologiczną wzorców zgodnie z wymaganiami normy EN ISO/IEC 17025.

Dopuszczalne stężenie czynników szkodliwych w pomieszczeniach przemysłowych określają normy dotyczące NDS (najwyższe dopuszczalne stężenie). Jednym ze sposobów sprawdzenia poprawności pracy instalacji wentylacyjnej jest zbadanie poziomu CO2. Za złą jakość powietrza przyjmuje się zawartość CO2 w powietrzu powyżej 0.1% czyli 1000ppm. Maksymalna zawartość CO2 w pomieszczeniach to poziom 1400ppm. Niebezpieczny poziom dla zdrowia to 2500ppm. Orientacyjna zawartość CO2 w mieście to poziom ok. 400ppm.

Stężenie CO2
Wpływ na człowieka
% objętości
[ppm]
0.033
[330]
powietrze w naturze
0.07
[700]
powietrze w wolnej przestrzeni w mieście
0.08
[800]
wzrastająca wrażliwość zapachowa
0.1
[1000]
maksymalna dopuszczalna zawartość CO2
0.14
[1400]
maksymalne dopuszczalne stężenie w pomieszczeniach biurowych
0.4
[4000]
maksymalna wartość w izbie klasowej
0.5
[5000]
NDS - 5000ppm, 9000mg/m3
2.0
[20 000]
fizjologiczna wartość krótkotrwale tolerowana
3 - 4
[30000-40000]
trudności z oddychaniem
6 - 8
[60000-80000]
zjawisko bezwładu
8 - 10
[80000-100000]
dawka śmiertelna przy długotrwałym wdychaniu
10
[100000]
gaśnięcie świecy

UWAGA:

NDS (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie) podawane jest mg/m3 poniżej prosty sposób przeliczenia CO2 na procenty objętościowe przy temperaturze 20oC:

Wzór przeliczeniowy: X [ppm] = (24.04 / 44) * Y [ mg /m3 ]

gdzie Y to stężenie w mg/m3

Odp NDS dla CO2 = 9000mg/m3 odpowiada 4917ppm przy temperaturze 20oC

Zgodnie z normą dotyczącą wentylacji budynków niemieszkalnych - Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji nr PN-EN 13779 wprowadzono klasyfikację pomieszczeń w zależności od poziomu CO2 w stosunku do zawartości poziomu CO2 w powietrzu zewnętrznym:

Kategoria
Przyrost stężenia CO2 powyżej poziomu CO2 w powietrzu zewnętrznym 
Typowo
Domyślne
IDA 1
≤ 400
350
IDA 2
400 - 600
500
IDA 3
600 - 1000
800
IDA 4
> 1000
1200

Do pobrania:

pdf new small  Instrukcja: pdf Sygnalizator poziomu CO2 - U8415 (221 KB)