Rurka uśredniająca przepływ MFS

Email
czujnik uśredniający MFS_big
Rurka uśredniająca przepływu MFS została opracowana w celu zaspokojenia dużego zapotrzebowania na dokładny pomiar przepływu powietrza w wszystkich typach instalacji wentylacyjno klimatyzacyjnych. Niewątpliwą zaletą czujnika jest prostota jego montażu naczujnik uśredniający MFS - Micatrone kanale. Należy wykonać otwór w kanale Ø25mm oraz odpowiednio z przeciwnej strony Ø7mm. Rurka montowana jest od góry np. na nitach a z przeciwnej strony nakrętką z podkładką. Rurka MFS generuje średnią wartość ciśnienia z całego przekroju danego kanału. Podobnie jak dla rurki Prandtla uzyskujemy całkowite ciśnienie (P+), jak również wzmocnione zależne od prędkości oznaczone jako (P-). Razem oba te parametry, P+ i P-, tworzą ciśnienie różnicowe, z którego można obliczyć średni przepływ lub prędkość. Różnica ciśnień jest 2,5 razy większa niż odpowiednia wartość uzyskana przy pomiarach rurką Prandtla. W zależności od wymiarów kanału oraz rodzaju kanału należy stosować jeden lub więcej czujników. Każdy z czujników można łączyć z kolejnym poprzez odpowiednią rurkę impulsową oraz uchwyt zaciskowy.czujnik uśredniający MFS Micatrone

 

mfs micatrone rurka uśredniająca

Zasada doboru czujników uśredniających MFS

dla kanałów okrągłych:

Średnica kanału Ilość czujników
80 ≤ D < 400mm 1
400 ≤ D < 900mm 2
900 ≤ D < 1500mm 3

 dla kanałów kwadratowych/prostokątnych liczone dla dłuższego boku:

Szerokość kanału Ilość czujników
100 ≤ D < 400mm 1
400 ≤ D < 600mm 2
600 ≤ D < 900mm 3
900 ≤ D < 2500mm 4

 Skład zestawu:

 • Czujnik MFS (ilość zależna od średnicy i wymiaru kanału)
 • Element łączący kilka czujników w jedno wyprowadzenie MTSF2,3,4
 • Przetwornik różnicy ciśnień np. Magnesense 2 lub MF-PFT | PFTT

Dostępne model czujników:

60-5300-0100 MFS-C-100 czujnik uśredniający przepływ, kanał okrągły ø 100
60-5300-0125 MFS-C-125 czujnik uśredniający przepływ, kanał okrągły ø 125
60-5300-0150 MFS-C-150 czujnik uśredniający przepływ, kanał okrągły ø 150
60-5300-0160 MFS-C-160 czujnik uśredniający przepływ, kanał okrągły ø 160
60-5300-0200 MFS-C-200 czujnik uśredniający przepływ, kanał okrągły ø 200
60-5300-0250 MFS-C-250 czujnik uśredniający przepływ, kanał okrągły ø 250
60-5300-0315 MFS-C-315 czujnik uśredniający przepływ, kanał okrągły ø 315
60-5300-0400 MFS-C-400 czujnik uśredniający przepływ, kanał okrągły ø 400
60-5300-0500 MFS-C-500 czujnik uśredniający przepływ, kanał okrągły ø 500
60-5300-0600 MFS-C-600 czujnik uśredniający przepływ, kanał okrągły ø 600
60-5300-0630 MFS-C-630 czujnik uśredniający przepływ, kanał okrągły ø 630
60-5300-0800 MFS-C-800 czujnik uśredniający przepływ, kanał okrągły ø 800
60-5300-1000 MFS-C-1000 czujnik uśredniający przepływ, kanał okrągły ø 1000
60-5300-1250 MFS-C-1250 czujnik uśredniający przepływ, kanał okrągły ø 1250
60-5310-0100 MFS-R-100 czujnik uśredniający przepływ, kanał prostokątny 100 mm
60-5310-0150 MFS-R-150 czujnik uśredniający przepływ, kanał prostokątny 150 mm
60-5310-0200 MFS-R-200 czujnik uśredniający przepływ, kanał prostokątny 200 mm
60-5310-0250 MFS-R-250 czujnik uśredniający przepływ, kanał prostokątny 250 mm
60-5310-0300 MFS-R-300 czujnik uśredniający przepływ, kanał prostokątny 300 mm
60-5310-0400 MFS-R-400 czujnik uśredniający przepływ, kanał prostokątny 400 mm
60-5310-0500 MFS-R-500 czujnik uśredniający przepływ, kanał prostokątny 500 mm
60-5310-0600 MFS-R-600 czujnik uśredniający przepływ, kanał prostokątny 600 mm
60-5310-0700 MFS-R-700 czujnik uśredniający przepływ, kanał prostokątny 700 mm
60-5310-0800 MFS-R-800 czujnik uśredniający przepływ, kanał prostokątny 800 mm
60-5310-0900 MFS-R-900 czujnik uśredniający przepływ, kanał prostokątny 900 mm
60-5310-1000 MFS-R-1000 czujnik uśredniający przepływ, kanał prostokątny 1000 mm
60-5310-1200 MFS-R-1200 czujnik uśredniający przepływ, kanał prostokątny 1200 mm
60-5310-1400 MFS-R-1400 czujnik uśredniający przepływ, kanał prostokątny 1400 mm
60-5310-1600 MFS-R-1600 czujnik uśredniający przepływ, kanał prostokątny 1600 mm
60-5310-1800 MFS-R-1800 czujnik uśredniający przepływ, kanał prostokątny 1800 mm
60-5310-2000 MFS-R-2000 czujnik uśredniający przepływ, kanał prostokątny 2000 mm
MTS-F2: Śrubunek łączący 2 czujniki
MTS-F3: Śrubunek łączący 3 czujniki
MTS-F4: Śrubunek łączący 4 czujniki
 
Dopłaty do wersji 150 oraz 400°C
MTS-T-150: Wersja do 150°C, 60-5315-2, dopłata
MTS-T-400: Wersja do 400°C, 60-5315-3, dopłata

Micatrone wersje


Miejsce montażu sondy uśredniającej:

Wybór miejsca montażu jest bardzo ważny ażeby uzyskać najlepszy wynik pomiaru. Miejsce powinno zapewniać jak najbardziej niezakłócony przepływ. W kierunku przepływu przed czujnikiem zaleca się prosty odcinek przewodu 5-7 razy większy od długościMFS Micatrone czujnika i po 1 raz długość czujnika. Czujnik przepływu należy montować przed przepustnicą w kierunku przepływu w odległości nie mniejszej niż 1 długość. Po klapie nie bliżej niż 7-10 razy długość czujnika.

Dane techniczne:

 • Sondy MFS uśredniające przepływ powietrza
 • Temperatura pracy: standard 80°C, opcja: 150°C oraz 400°C
 • Zakres pomiaru prędkości: 2...25m/s
 • Błąd pomiarowy: < ±3...5%
 • Ciśnienie 2.5x większe od podobnego na rurce Prandtla
 • Mocowanie:
  kołnierz z otworemi 4x 2.8mm z przeciwnej strony nakrętka M6
  wymagany otwór: Ø25mm oraz odpowiednio z przeciwnej strony kanału: Ø7mm.

Element pomiarowy uśredniający MFS:

czujnik uśredniający MFSDwie wersje wykonania dla instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych do wyboru MFS-C (dla kanałów okrągłych) lub MFS-R (dla kanałów prostokątnych)
Długość sondy dla kanałów okrągłych: do 1250mm oraz 2000mm dla kanałów prostokątnych
Zakres pomiarowy: 2...25 m/s
Max. temperatura pracy: 80°C, w opcji wersje wysokotemperaturowe: 150 i 400°C
Maksymalny wymiar MFS: 2500mm,
Maksymalny błąd pomiarowy < ±3...5%
Max. ciśnienie statyczne: 100 kPa

Do połączenia wyprowadzeń kilku rurek w jeden zastaw do przetwornika różnicy można wykorzystać opcjonalne akcesoria:

 • MTS - F2 dla 2szt
 • MTS - F3 dla 3szt.
 • MTS - F4 dla 4szt. (rysunek obok)

  UWAGA: Dla wersji sondy wysokotemperaturowej przewidziano złączki typu T oraz rurkę dystansową natomiast dla wersji podstawowej złączka jest wkręcana bezpośrednio w rurkę spiętrzającą.

Cechy:

 • Wysoka dokładność pomiarowaczujnik uśredniający MFS
 • Wyższa wartość ciśnienia różnicowego w porównaniu do rurek Prandtla
 • Niski spadek ciśnienia wynikający z oporów na rurce
 • Standardowe i specjalne wymiary
 • Opatentowana konstrukcja
 • Możliwość dodatkowej ochronnej powłoki epoksydowej
 • MFS jest również dostępny w konstrukcji stalowej nierdzewnej kwasoodpornej maksymalna długości 1000 mm

mts formula

Wzór wyliczenia prędkości lub wydajności za pomocą rurki uśredniającej:
Współczynnik Km znajduje się na tabliczce przy czujniku.

gdzie:

 • ρ = gęstość odniesiona do warunków standardowych [kg/m³]
 • ΔP = różnica ciśnień na rurce (z przetwornika) [Pa]
 • B = ciśnienie barometryczne [hPa]
 • Km = współczynnik charakterystyczny dla danego typu rurki - podany przez producenta
 • A = pole powierzchni kanału [m²]
 • Q = przepływ [m³/s]

Opis:

Dla danej długości każdy z czujników dostarczany jest z indywidualnym współczynnikiem Km

Przykładowe współczynniki Km dla kanałów okrągłych wraz z wartością blokowania powierzchni wewnętrznej kanału:

Średnica | % Powierzchni blokowanej | Współczynnik Km

Średnica % Powierzchni blokowanej Współczynnik Km
100  0,276  0.771
125 0.221 0.792
150 0.184 0.805
160 0.173 0.810
200 0.138 0.823

 W opcji zestaw do przedmuchu rurki sprężonym powietrzem.

przedmuch rurki sprężonym powietrzem

 

 Do pobrania:

pdf new small  Karta katalogowa: pdf Rurka spiętrzająca uśredniająca MFS (102 KB)
pdf new small  Instrukcja: pdf Rurka uśredniająca przepływ MFS (57 KB)
pdf new small  Karta katalogowa: pdf Łączenie rurek MFS (91 KB)
pdf new small  Karta katalogowa: pdf Przetwornik niskich ciśnienie MF-PFT (39 KB)
pdf new small  Karta katalogowa: pdf Przetwornik niskich ciśnienie MF-PFTT (62 KB)
pdf new small  Instrukcja: pdf Przetwornik Micatrone PFTT (127 KB)