Pomiary tlenu [O2]

Dokonywanie precyzyjnych pomiarów tlenu jest niezwykle istotne na wielu etapach produkcji w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym. Tylko odpowiednie warunki zapewnione produktom gwarantują właściwy przebieg całego procesu. Wśród urządzeń stosowanych powszechnie do kontroli jakości są m.in. tlenomierze.

Czym są tlenomierze?

Tlenomierze to urządzenia, które służą do badania zawartości tlenu w powietrzu lub cieczy. W zależności od przeznaczenia i modelu urządzenia, zasada działania może być inna.

Zazwyczaj jednak praca mierników tlenu opiera się na sensorach elektromechanicznych, odczytujących skład badanej mieszaniny gazowej lub cieczy. Informacje te mogą być automatycznie przesyłane do urządzenia analizującego, np. tabletu lub komputera. Pomiar zazwyczaj określany jest w % lub mg/l.

Zastosowanie mierników tlenu

Tlenomierze znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Z ich pomocą wykonuje się pomiary tlenu m.in. w procesach przetwórczych i spożywczych. Urządzenia pomiarowe stosowane są także w branży farmaceutycznej oraz laboratoriach biotechnologicznych. Obecność tlenomierzy jest również niezbędna w stacjach oczyszczania i uzdatniania wody, hodowlach oraz w przemyśle petrochemicznym.

Tlenomierze – jak działają?

W jaki sposób działają tlenomierze? W ofercie Test-Therm znajdziesz urządzenia umożliwiające dokonywanie pomiarów metodą optochemiczną.

Czujniki optochemiczne są stosowane najczęściej w przemyśle farmaceutycznym oraz spożywczym. Takie urządzenia dokonują pomiaru w oparciu o efekt dynamicznego wygaszania luminescencji. Ich ogromną zaletą jest możliwość bezobsługowego dokonywania niezbędnych analiz. Dodatkowo urządzenia cechują się krótkim czasem odpowiedzi i nie zużywają tlenu podczas pracy, co gwarantuje uzyskanie precyzyjnych wyników. Tlenomierze optochemiczne posiadają szeroki zakres wykrywania tlenu – to ważne zarówno przy badaniu niewielkich ilości, jak i wysokich stężeń.

Urządzenie określa poziom mierzonego tlenu na podstawie zmiany fluorescencji. Wbudowana dioda LED emituje światło, które wzbudza cząstki znacznikowe wytwarzające sygnał fluorescencyjny. Cząsteczki tlenu tłumią ten sygnał, a w oparciu o jego intensywności tlenomierz określa stężenie tlenu.

Tlenomierze z oferty Test-Therm są w stanie dokonywać precyzyjnych pomiarów w różnych warunkach – wykrywają poziom tlenu zarówno w cieczach, jak i gazach.

Tlenomierz – poznaj dodatkowe zalety

W przypadku tlenomierzy niezwykle ważna jest możliwość dokonywania pomiarów niezależnie od sytuacji. Urządzenia powinny być wytrzymałe i odporne na działanie czynników zewnętrznych.

Rozwiązania dostępne w Test-Therm są wykonane ze stali nierdzewnej, dzięki czemu mogą funkcjonować nawet w wysokich temperaturach i ciśnieniu. Atest ATEX II to dodatkowa gwarancja bezpieczeństwa użytkowania w atmosferach z ryzykiem wybuchu.

Wyników 1 - 1 z 1