Rotametr VFB

Email
Rotametr VFB
OPIS

Rotametry z serii Visi-Float® są wycinane z przezroczystego bloku akrylu a następnie precyzyjnie obrabiane. Tak konstrukcja nie tylko daje ładnie wykończony produkt, ale pozwala na kompletną inspekcję wizualną. W rezultacie rotametry Visi-Float® są szczególnie popularne w zastosowaniach dotyczących wyposażenia laboratoryjnego i medycznego.vfa_pic2

Podzielnia nacięta na przedniej ściance i biało zamalowana tylna ściana zapewniają doskonałą czytelność. Podzielnia jest tłoczona na gorąco, dzięki czemu się nie ściera w czasie użytkowania. Długość podzielni wynosi 100mm, a dokładność 5%.

Akrylowy korpus jest praktycznie nietłukący. Produkcja jest wsparta blisko 60-letnim doświadczeniem w wytwarzaniu przyrządów z akrylu. Stożkowy otwór jest precyzyjnie obrabiany w celu uzyskania odpowiedniej gładkości powierzchni zapewniającej doskonałą widoczność pływaka. Rotametry są dostępne w wersjach z króćcami mosiężnymi lub ze stali kwasoodpornej. Wszystkie modele standardowe posiadają uszczelnienia w postaci O-ringów z Buny-N a króćce podłączeniowe mogą być przystosowane do orurowania poziomego lub pionowego. Dla większości modeli dostępne są też precyzyjne zawory regulacyjne.

Wszystkie przepływomierze posiadają metalowe wkładki w tylnej ścianie przeznaczone do montażu panelowego. Mogą też być mocowane bezpośrednio do systemu rur.

DOSTĘPNE MODELE
Model Opis konstrukcji
VFB-x Standardowy VFB
VFB-x-SS VFB  z kwasoodpornymi elementami mającymi kontakt z medium
VFB-x-BV VFB z zaworem mosiężnym
VFB-x-SSV VFB z zaworem kwasoodpornym
VFB-x-EC VFB z przyłączami końcowymi
VFB-x-EC-SS VFB  z przyłączami końcowymi i kwasoodpornymi elementami mającymi kontakt z medium
x - numer zakresu
ZAKRESY POMIAROWE
Numer zakresu Zakres
powietrze ft³/h
  Numer zakresu Zakres
powietrze l/min
50 0.3…3   65 0.2…4
91D 1…10 | 0.6 ... 4.8l/min   66 1…10
51D 2…20 | 0.5 ... 9.5l/min   67 2…20
52 4…40   68 3…30
53D 10…100 | 6 ... 48 l/min   69 4…40
54D 15…150 | 5 ... 70 l/min     woda cm³/min
55D 20…200 | 20 ... 95 l/min   82 2…30
  powietrze ft³/min     woda gal/h
90 0.3…3   80D 0.5…12 | 0.04 ... 0.74 l/min
91D 1...10 | 0.6 ... 4.8 l/min   83D 1…20| 0.1 ... 1.3 l/min
92D 0.5...5 | 0.3 ... 2.5 l/min   84 6…40
93D  6...50 | 3 ... 23 l/min   81 6…60
        woda gal/min
   powietrze cm³/min   85** 0.2…2
 60  100…1000   86** 0.5…5
      94D 10...100GPH | 0.5 ... 6.5 l/min
* dodać D za numerem dla skali podwójnej (metryczno-angielskiej)
** niedostępne z zaworami z mosiądzu
DANE TECHNICZNE

Medium: kompatybilne gazy i ciecze

Materiały mające kontakt  z medium:

  • Korpus: akryl
  • Uszczelka: Buna-N (opcja: Viton)
  • Części metalowe: mosiądz (opcja: stal k.o.)
  • Pływak: stal k.o., czarne szkło, aluminium, K Monel (zależnie od zakresu)

Limity temperatur i ciśnień:

  • Bez zaworu: 6.9bar/65°C lub 10bar/38°C
  • Z zaworem:  6.9bar/48°C

Dokładność: 3% zakresu

Przyłącza procesowe (gwint wewnętrzny):

  • 1/8 NPT
  • 1/4 NPT tylne lub 3/8 NPT końcowe (zakresy 85 i 86)

Długość podzielni: typ. 100mm

Pozycja pracy: pionowa

Masa: 200…250g

Sposób przeliczenia przepływu gazów dla warunków innych niż standardowe dla powietrza i innych gazów:

Warunki standardowe dla których kalibrowany jest rotametr dla powietrza to:

  • 20oC i 1,014 bar (absolutne)

Aby wykorzystać rotametry do poprawnego pomiaru przepływu gazów w innych niż standardowe warunkach należy uwzględnić poprawkę na te warunki.

Wzór na taka poprawkę wygląda następująco:

wzorgdzie:
Q - aktualny przepływ [Nl/min]
Qo- przepływ powietrza odczytany z rotametru [Nl/min]
r1 - gęstość względna odniesiona do powietrza (1.293kg/m³/1.293kg/m³=1)
r2 - gęstość względna mierzonego gazu odniesiona do powietrza (x/1.293kg/m³)
p1 - standardowe ciśnienie atmosferyczne [1.014bar(abs)]
p2 - ciśnienie absolutne mierzonego gazu w warunkach rzeczywistych [bar(abs)]
T1 - temperatura absolutna powietrza dla warunków standardowych (Kelvin) = 293oK  (=20oC)
T2 - temperatura absolutna mierzonego gazu dla warunków aktualnych (Kelvin) = oK

Przykład:

Korzystamy z rotametru do pomiaru przepływu CO2, przy ciśnieniu 2bary względnego w temperaturze 30oC
Wynik odczytany z rotametru to 200Nl/min
wzor2gdzie:
Qo- 200 [Nl/min]
r1 - 1
r2 - 1.529 | (1.977kg/m³/1.293kg/m³)
p1 - 1.013bar(abs)
p2 - 2bary względne 3 bary absolutne
T1 - 293oK  (=20oC),   | 0oC = 273oK |
T2 - 303oK

Przy wskazywanym przepływie 200Nl/min aktualny przepływ to 274Nl/min dla CO2 przy ciśnieniu 2 bar / 30oC

W uproszczeniu:

Jeżeli mamy medium o innej gęstości niż powietrze a pozostałe parametry zgodne z warunkami standardowymi dla których kalibrowany był rotametr (dla powietrza + 20oC i 1,014 bar (absolutne))  to w/w wzór ulega uproszczeniu do:

rotametry wzor 12

vfb dim4

Do pobrania:

acr Karta katalogowa: Rotametry VFA oraz VFB