Przetworniki prędkości HD29...

Email
Przetworniki prędkości HD29...

Uniwersalne przetworniki z programowalnym zakresem pomiarowym poprzez zworkę.hd29_3

Przetworniki prędkości wykorzystują technologię termoanemometryczną zapewniającą szybki i precyzyjny pomiar prędkości.
Dodatkowo dostępne są wersje z równoległym pomiarem temperatury i / lub wilgotności przepływającego powietrza (w zależności od modelu).

Specjalny czujnik charakteryzuje się wyjątkową niezawodnością i stabilnością długoczasową. Posiada bardzo dobrą charakterystykę kierunkową pozwalającą na zachowanie dobrej dokładności pomiaru. Jest to szczególnie cenne przy nieustabilizowanym strumieniu.
-----
Idea pomiaru:
Przetwornik jest wyposażony w dwa sensory temperatury. Jeden z nich mierzy temperaturę przepływającego gazu T1 a drugi T2 jest sensorem pomiarowym. Idea pomiarów opiera się na zasadzie utrzymywania stałej różnicy temperatur pomiędzy tymi dwoma sensorami (gdzie T1 posiada temperaturę zależną tylko od medium). Aby to uzyskać układ cały czas utrzymuję stałą różnicę temperatur pomiędzy tymi dwoma sensorami poprzez zwiększanie lub zmniejszanie prądu przepuszczanego przez sensor pomiarowy. Stała różnica (stałe podgrzanie czujnika T2) utrzymywane jest na nieznacznie wyższej wartości od temp. otoczenia.
Temperatura drugiego czujnika T2 zależy od intensywności chłodzenia, a to od strumienia masy opływającego go powietrza.
Jeżeli więc za pomocą pętli sprzężenia zwrotnego będzie utrzymywana stała, niezależna od strumienia różnica temperatur ∆T poprzez zmianę mocy zasilania P, to obowiązuje zależność w której stałe wzorcowania K1, K2, K4 i K5 zależą głównie od wymiarów geometrycznych czujników, ciepła właściwego i przewodności gazu, a K3 i K6 głównie od liczby Reynoldsa
<div ">

wzor6

Ponieważ jest utrzymywana stała różnica temperatur, w minimalnym stopniu zachodzi proces chłodzenia / podgrzewania sensora (co wymaga odpowiedniego czasu), w związku z tym stała czasowa takiego układu jest niska.
 

Tabela doboru przetworników

Model
Sygnał
Mierzone parametry
 
4...20mA
0...10V
Prędkość
Temperatura
Wilgotność
HD2903T...
+
 
+
   
HD29V3T...
 
+
+
   
HD2937T...
+
 
+
+
 
HD29V37T...
 
+
+
+
 
HD29371T...
+
 
+
+
+
HD29V371T...
 
+
+
+
+

Czujnik pomiarowy należy instalować zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza. Ułatwieniem jest skala naniesiona na sondę zgodna z osią przepływu powietrza.

hd29

Wspólne parametry techniczne

Pomiar prędkości
0.05...1m/s
0.05...2m/s
0.05...10m/s
0.05...20m/s
Zakres pomiarowy wybierany zworką
Dokładność pomiaru prędkości
(wartości mierzonej)
0.05...1m/s
0.05...2m/s
0.05...10m/s
0.05...20m/s
± (0.04m/s +2%)
± (0.04m/s +2%)
± (0.02m/s +3%)
± (0.02m/s +3%)
przy 50% RH i 1013hPa
Zakres pomiaru temperatury
-10...600C
patrz tabela doboru
Dokładność pomaru temperatury
±0.30C
patrz tabela doboru
Zakres pomiaru wilgotności
5...98%
patrz tabela doboru
Dokładnośc pomiaru wilgotności
±2% (5...90%RH)
±2.5% (w pozostałym)
patrz tabela doboru
Sygnał wyjściowy
(zależnie od modelu)
4...20mA
0...10V
RL<500Ω
RL>500Ω
Zasilanie
16...40VDC lub 12...24VAC
 
Stała czasowa (wybierana zworką)
0.2s
2.0s
szybka
wolna
Temperatura pracy:
- elektronika
- sonda

0...+600C
-30...+1000C
 
Temperatura kompensacji
0...+800C
 
Temperatura przechowywania
-10...+700C
 
Szczelność obudowy elektroniki
IP67
 
Medium
czyste powietrze, RH<90%
 
Wymiary obudowy
80x84x44
bez sondy

hd29_1

 • Przetworniki prędkości z serii HD2903 i wyjściem 4...20mA oraz HD29V3 - 0...10V.
  Przetworniki z serii HD29...3 posiadają wbudowany przetwornik zamieniający prędkość na standardowy sygnał analogowy 4...20mA lub 0...10V. Zakres pomiaru prędkości wybierany jest przez użytkownika z następującego typoszeregu:

  • 0...1 / 0...2 / 0...10 / 0...20m/s
  Przetwornik jest urządzeniem przeznaczonym do szybkiego pomiaru prędkości powietrza w kanałach.

  Dostępne wersje:
  HD2903 Przetwornik prędkości powietrza. Zakres 0…1/2/10/20m/s. Wyjście 4…20mA.
  Sonda kwasoodporna 12mm. Temperatura robocza -30…100°C.
  Wersje:
  HD2903TO1 j.w. Wersja kanałowa L=150mm.
  HD2903TO2 j.w. Wersja kanałowa L=250mm.
  HD2903TO3 j.w. Wersja kanałowa L=350mm.
  HD2903TC12 j.w. Wersja kablowa L=150mm, kabel 2m
  HD2903TC15 j.w. Wersja kablowa L=150mm, kabel 5m
  HD2903TC110 j.w. Wersja kablowa L=150mm, kabel 10m
  HD2903TC22 j.w. Wersja kablowa L=250mm, kabel 2m
  HD2903TC25 j.w. Wersja kablowa L=250mm, kabel 5m
  HD2903TC210 j.w. Wersja kablowa L=250mm, kabel 10m
  HD2903TC32 j.w. Wersja kablowa L=350mm, kabel 2m
  HD2903TC35 j.w. Wersja kablowa L=350mm, kabel 5m
  HD2903TC310 j.w. Wersja kablowa L=350mm, kabel 10m
  UWAGA: dla wyjścia 0...10V takie same wersje tylko oznaczenie HD29V3
  ----------
 • Przetworniki prędkości i temperatury z serii HD2937T i wyjściem 4...20mA oraz HD29V37T i wyjściem 0...10V
  Przetworniki z serii HD2937 posiadają wbudowany przetwornik zamieniający prędkość i temperaturę na standardowy sygnał analogowy 4...20mA lub 0...10V. Zakres pomiaru prędkości wybierany jest przez użytkownika z następującego typoszeregu:
  • 0...1 / 0...2 / 0...10 / 0...20m/s
  Przetwornik jest urządzeniem przeznaczonym do szybkiego pomiaru prędkości i temperatury powietrza w kanałach. Dla temperatury stały zakres przetwarzania: -10...600C.

  Dostępne wersje:
  HD2937 Przetwornik prędkości i temperatury powietrza. Zakres 0…1/2/10/20m/s i -10…60°C
  Wyjście: 4…20mA. Sonda kwasoodporna 12mm. Temperatura robocza -30…100°C.
  Wersje:
  HD2937TO1 j.w. Wersja kanałowa L=150mm.
  HD2937TO2 j.w. Wersja kanałowa L=250mm.
  HD2937TO3 j.w. Wersja kanałowa L=350mm.
  HD2937TC12 j.w. Wersja kablowa L=150mm, kabel 2m
  HD2937TC15 j.w. Wersja kablowa L=150mm, kabel 5m
  HD2937TC110 j.w. Wersja kablowa L=150mm, kabel 10m
  HD2937TC22 j.w. Wersja kablowa L=250mm, kabel 2m
  HD2937TC25 j.w. Wersja kablowa L=250mm, kabel 5m
  HD2937TC210 j.w. Wersja kablowa L=250mm, kabel 10m
  HD2937TC32 j.w. Wersja kablowa L=350mm, kabel 2m
  HD2937TC35 j.w. Wersja kablowa L=350mm, kabel 5m
  HD2937TC310 j.w. Wersja kablowa L=350mm, kabel 10m
  UWAGA: dla wyjścia 0...10V takie same wersje tylko oznaczenie HD29V37
  ----------
 • Przetworniki prędkości, temperatury i wilgotności z serii HD29371T i wyjściem 4...20mA oraz HD29V371T i wyjściem 0...10V
  Przetworniki z serii HD29371 posiadają wbudowany przetwornik zamieniający prędkość, temperaturę i wilgotność na standardowy sygnał analogowy 4...20mA lub 0...10V.
  Zakres pomiaru prędkości wybierany jest przez użytkownika z następującego typoszeregu:
  • 0...1  / 0...2 / 0...10 / 0...20m/s
  Przetwornik jest urządzeniem przeznaczonym do szybkiego pomiaru prędkości, temperatury i wilgotności powietrza w kanałach. Dla temperatury stały zakres przetwarzania: -10...600C. Dla wilgotności: 0...100%RH

  Dostępne wersje:
  HD29371 Przetwornik prędkości, temperatury i wilgotności powietrza. Zakres 0…1/2/10/20m/s, -10…60°C i 0…100%
  Wyjście: 4…20mA. Sonda kwasoodporna 14mm. Temperatura robocza -30…100°C.
  Wersje:
  HD29371TO1 j.w. Wersja kanałowa L=150mm.
  HD29371TO2 j.w. Wersja kanałowa L=250mm.
  HD29371TO3 j.w. Wersja kanałowa L=350mm.
  HD29371TC12 j.w. Wersja kablowa L=150mm, kabel 2m
  HD29371TC15 j.w. Wersja kablowa L=150mm, kabel 5m
  HD29371TC110 j.w. Wersja kablowa L=150mm, kabel 10m
  HD29371TC22 j.w. Wersja kablowa L=250mm, kabel 2m
  HD29371TC25 j.w. Wersja kablowa L=250mm, kabel 5m
  HD29371TC210 j.w. Wersja kablowa L=250mm, kabel 10m
  HD29371TC32 j.w. Wersja kablowa L=350mm, kabel 2m
  HD29371TC35 j.w. Wersja kablowa L=350mm, kabel 5m
  HD29371TC310 j.w. Wersja kablowa L=350mm, kabel 10m
  UWAGA: dla wyjścia 0...10V takie same wersje tylko oznaczenie HD29V371