Regulator masowy przepływu GFC

Email
GFC_big
Regulator masowy GFC firmy Aalborg przeznaczony do utrzymywania stałego zadanego przepływu gazów. Regulatory przepływu mają za zadanie kontrolować i utrzymywać przepływ gazu na zadanym poziomie. Urządzenia wyposażone są w zawór elektromagnetyczny pozwalający na sterowanie przepływem w zakresie określonym kalibracją urządzenia. Dostępne są w kilku wariantach wykonania:

1. Analogowe - GFC prezentowane poniżej
2. Cyfrowe sterowane z softu producenta lub poprzez zewnętrzny moduł DFCGFC regulator przepływu masowy
 
Cechy:
 • Dokładność ± 1% zakresu
 • Metalowa obudowa
 • Dostępne zakresy przepływu od 0~10 scm³/min do 0~1000 sl/min
 • Maksymalne ciśnienie medium 70bar
 • Nieszczelność poniżej 1 x 10-9 cm³/s dla helu
 • Certyfikat zgodny z NIST
 • Wbudowany, odchylany wyświetlacz LCD (niektóre modele)
 • Kontrola lokalnego lub zdalnego punktu nastawy
 • Sygnały 0-5 Vdc i 4-20 mA
 • zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
 • Opcja sumatora przepływu

Przepływomierz masowy z regulatorem GFC zaprojektowano tak, aby wskazywał i regulowały ustawione natężenia przepływu gazów. GFC łączy charakterystykę i dokładność konwencjonalnych przepływomierzy z wyjątkową kompaktową konstrukcją przy niewielkiej cenie. Każdy z tych regulatorów zawiera zaawansowany czujnik kapilarny oraz równolegle kanał przepływowy wykonany z aluminium i mosiądzu dla gazów nieagresywnych lub ze stali nierdzewnej 316 do zastosowań korozyjnych. Regulacje zera i zakresu dostępne są z zewnętrznych zadajników.

GFC regulator przepływu masowyZasada działania
Mierzony gaz dzieli się na dwie ścieżki przepływu laminarnego, jedną przez główny przewód przepływowy, a druga przez rurkę kapilarną. Oba przewody przepływowe zapewniają przepływ laminarny, a zatem stosunek natężenia przepływu jest stały.

Na rurce kapilarnej zainstalowano dwa precyzyjne czujniki rezystancyjne pełniące funkcję grzałki i pomiaru temperatury. Ciepło z podgrzewanego medium przenoszone jest z dolnego do górnego uzwojenia. Powstała różnica temperatur jest proporcjonalna do zmiany rezystancji uzwojeń czujnika. Przyrost rezystancji monitorowany mostkiem Wheatstona jest proporcjonalny do chwilowej wartości przepływu. Generowane są sygnały analogowe wyjściowe: 0 do 5V lub 4 do 20 mA, na podstawie których w oparciu o masę molekularną gazu wskazywany jest przepływ. Połączone strumienie gazu przepływają przez proporcjonalny zawór elektromagnetyczny z odpowiednio dobraną kryzą. Obwód sterowania z zamkniętą pętlą w ciągły sposób monitoruje moc wyjściową przepływu masowego i utrzymuje ją na stałym zaprogramowanym uprzednio poziomie. Na mierzony przepływ nie mają wpływu (w pewnych granicach) wahania temperatury i ciśnienia gazu.

OPIS

Kompaktowe, niezależne regulatory masy GFC są zaprojektowane do wskazywania i kontrolowania natężenia przepływu gazów. Wytrzymała konstrukcja w połączeniu z dokładnością pomiaru oprzyrządowania zapewnia wszechstronny i ekonomiczny sposób sterowania przepływem. Dostępne wykonania z aluminium lub stali nierdzewnej z opcjonalnym wyświetlaczem jednostek inżynierskich. Wbudowany zawór elektromagnetyczny umożliwia ustawienie przepływu na dowolnym pożądanym natężeniu przepływu w zakresie określonym dla danego modelu. Zawór domyślnie jest zamknięty w celach bezpieczeństwa, aby zapewnić odcięcie przepływu gazu w przypadku braku zasilaniu. Wartości zadane są kontrolowane lokalnie lub zdalnie. Wyświetlacz LCD wbudowany w górną część przetwornika posiada regulację kąta przechyłu 90º dla optymalizacji komfortu odczytu danych. Połączony jest z przetwornikiem standardową wtyczką modułową i można go łatwo zdemontować dla instalacji zdalnego odczytu. Przetworniki bez wyświetlacza LCD są oferowane dla aplikacji OEM. Regulatory przepływu masy GFC są dostępne w zakresie przepływu od 10 scm³/min do 1000 sl/min dla N2. Wejścia dla gazu mierzonego poprzez złączki zaciskowe 1/4 ", 3/8" lub opcjonalnie 1/8 " i FNPT 3/4". Regulatory mogą być wykorzystywane jako jednostki stacjonarne montowane za pomocą śrub w podstawie. Elementy konstrukcyjne – czujnik pomiarowy oraz elementy toru przepływowego masowych regulatorów przepływu mogą być wykonane z aluminium i mosiądzu (seria GFC A), a dla aplikacji wymagających materiałów o podwyższonej odporności chemicznej – ze stali nierdzewnej 316SS (seria GFC S) oraz uszczelnieniami do wyboru: Viton, Buna, EPR, PTFE/Kalrez.

Dokładność od: ±1% zakresu . Regulatory w standardzie posiadają certyfikat kalibracji @ 101.4kPa oraz 21.1ºC.GFC regulator przepływu masowy 3

Podstawowe cechy masowych regulatorów przepływu gazu:

– konstrukcja aluminiowa anodowana, pozostałe elementy stalowe 316SS, mosiądz oraz uszczelnienie Viton
lub stalowa nierdzewna 316SS dla modeli GFC17S, 37S, 47S, 57S, 67S oraz 77S: 316SS + uszczelnienie Viton
– duży wybór materiałów uszczelnień oraz przyłączy
– maksymalne ciśnienie gazu: 70bar (GFC 17, 37, 47), lub 34,5bar dla GFC57, 67, 77
– współczynnik mierzonego zakresu: 40:1
– optymalne ciśnienie pracy 1,73bara
– szeroki zakres przepływu (podział na grupy zakresowe)
– powtarzalność ±0,25% zakresu
– dopuszczalny przeciek maksymalnie 1x10-9 ml/s dla helu
– wyświetlacz LCD
– sterowanie sygnałem analogowym lokalnie lub zdalnie, a dla jednostek cyfrowych poprzez złącze szeregowe
– analogowe sygnały wej/wyj 0...5V lub 4...20 mA
– możliwość wyposażenia w moduł wejścia/wyjścia z sumatorem przepływu (TIO)
– każde urządzenie dostarczane z certyfikatem wzorcowania według zaleceń NIST
– znak CE


Podsumowanie zasady pomiarowej

Gaz poddawany regulacji dzielony jest na strumienie o przepływie laminarnym: pierwotny oraz płynący przez kapilarę sensora. Stosunki wartości przepływów w obu kanałach są stałe. Podgrzewane uzwojenia sensora omywane są przez strumień gazu, a różnica temperatur uzwojeń jest proporcjonalna do zmiany ich rezystancji.  Połączone strumienie gazu kierowane są przez wbudowany elektromagnetyczny zawór proporcjonalny o przekroju dobranym do zakresu przepływu.

 

W opcji:

Można dokupić moduł TIO produkcji Aalborg. Moduł TIO cyfrowy wyświetlacz montowany od frony przepływomierza będący przetwornikiem sygnału analogowego na cyfrowy. Jedną z funkcji jest mozliwość zliczania sumy medium. Moduł kompatybilny jest z analogowymiTIO Aalborg masowymi przeplywomierzami i regulatorami przepływu Aalborg. W zstawie oprogramowanie do programowania modułu. Moduł TIO może być wyposażony w wyświetlacz oraz klawiaturę membranową. Rozbudowanie przepływomierza masowego o moduł TIO nadaje urządzeniu analogowemu cechy jednostki cyfrowej. W przypadku regulatorów przepływu możliwe jest programowanie ustawień zarówno z klawiatury jaki i zejścia cyfrowego. Na wyświetlaczu prezentowane są następujące dane: przepływ aktualny / zaprogramowany, jednostak i wartość sumaryczna przepływu (w przypadku włączonej funkcji sumatora).

Podstawowe parametry techniczne modułu TIO:

 • Programowanie przepływu; dostęp do ustawień i zmiana parametrów (także nastawy dla regulatorów) zarówno z panelu czołowego (klawiszami), oraz poprzez interfejs cyfrowy: do wyboru RS232 lub RS485; komunikacja cyfrowa RS232, RS485 dla sterowania z jednostki zewnętrznej, za pomocą oprogramowania producenta, ASCII
 • Możliwość wyboru jednej z 47 jednostek fizycznych masowych i objętościowych;
 • Zwarta konstrukcja sprawdzająca się zarówno jako wolnostojąca, zintegrowana, lub mobilna;
 • Możliwość wyboru/zmiany rodzaju gazu poprzez wybór z tabeli gazowe, lub wprowadzenie wartości współczynnika korekcyjnego;
 • Kasowanie lub wyłączanie funkcji sumowania przepływu, wraz z dostępem do programowania funkcji sumatora: start zliczania, limit zliczania, zerowanie stanów licznika, uruchomienie dla określonej wartości sumarycznej, funkcja automatycznego resetu itp.;
 • Wyświetla chwilowe, całkowite i zakumulowane natężenie przepływu.
 • Wbudowany linearyzator przepływu (10-punktowa linearyzacja krzywej przepływu).
 • Duże cyfry 13 mm (0,51 ") dla natężenia przepływu i 5,5 mm (0,21") dla sumy.
 • Kompaktowa konstrukcja do montażu na urządzeniu, do montażu na panelu, do montażu ściennego lub do montażu na obiekcie.
 • Programowalne, optycznie izolowane wyjście impulsowe.
 • Dwa programowalne, optycznie izolowane wyjścia cyfrowe.
 • Sterowanie poleceniem zadającym za pomocą lokalnego wyświetlacza LCD lub interfejsu cyfrowego.
 • Programowalna tabela wartości zadanej z możliwością zwiększania / zmniejszania do 16 kroków.
 • Darmowe oprogramowanie konfiguracyjne i narzędzie do monitorowania.

 

Do pobrania

pdf new small Karta katalogowa: pdf Przepływomierz masowy z wbudowanym regulatorem GFC (571 KB)  
pdf new small Instrukcja: pdf Przepływomierz masowy Aalborg GFC z regulatorem (810 KB)
pdf new small Wskaźnik TIO: pdf Wyświetlacz z funkcją sumatora do przepływomierzy masowych Aalborg (439 KB)