Przepływomierze termiczne

Pomiar termiczny polega na monitorowaniu efektu schładzania podgrzewanego czujnika przez opływający go medium.

W przepływomierzu termicznym, mierzony produkt opływa dwa czujniki. Jeden z nich wykorzystywany jest jako czujnik monitorujący temperaturę medium. Drugi czujnik stanowi element podgrzewany, który poprzez zmianę płynącego przez niego prądu, utrzymywany jest w temperaturze zapewniającej stałą różnicę temperatur między nim samym a czujnikiem niepodgrzewanym. Im większa jest prędkość przepływu, tym intensywniejszy proces chłodzenia oraz natężenie prądu potrzebne do utrzymania stałej różnicy temperatur. Prędkość przepływu jest funkcją natężenia prądu grzejącego czujnik.

Zalety:

  • bezpośredni pomiar/wskazanie przepływu masowego gazów i cieczy
  • wysoka czułość pomiarowa
  • brak części ruchomych
  • pomijalny spadek ciśnienia
  • szybka odpowiedz pomiarowa

W ofercie modele firmy Schmidt i Dwyer

Wyników 1 - 8 z 8