CS Instruments VX570

Email
CS instruments VX570_1
VX 570 - przepływomierz Vortex przeznaczony do pomiaru par, gazów i cieczy. Do pomiaru mediów w instalacjach rurociągowych. Do stosowania w gospodarce wodno-ściekowej, przemyśle naftowym, petrochemicznym, metalurgicznym, farmaceutycznym. Zalety: pomiar przepływu objętościowego dla warunków standardowych, pomiar dla warunków roboczych lub pomiar przepływu masowy. Medium w wysokich temperaturach do 350°C. Przepływomierz wirowy to urządzenie, które najlepiej nadaje się do pomiarów przepływu gdzie wprowadzenie ruchomych części stwarza problemy. Wrażliwość przepływomierzy na zmiany warunków procesu jest stosunkowo niska, a dodatkowo brak elementów ruchomych oznacza niewielkie zużycie elementów w porównaniu z innymi typami przepływomierzy. Przepływomierze funkcjonują na zasadzie wytwarzania wirów, które to toworzą się przy przepływie poprzez przegrodę. Częstotliwość wirów proporcjonalna jest do przepływu.CS instruments VX570
 
Historię uwalniania wirów opracował Theodore von Karman, węgiersko-amerykański fizyk, który to jako pierwszy opisał efekt polegający na tym, że przegroda umieszczony na torze szybko płynącego strumienia powoduje naprzemiennie rozdzielanie płynu od obiektu po obu jego stronach, a warstwa graniczna oddziela się i zwija się z powrotem, tworząc wiry. Zauważył również, że odległość między wirami była stała i zależała wyłącznie od wielkości przegrody, która ją utworzyła. Po stronie przegrody, gdzie tworzy się wir, prędkość płynu jest wyższa, a ciśnienie niższe. Gdy wir porusza się w dół strumienia, rośnie w siłę i rozmiar, a ostatecznie odłącza się lub znika. Następnie tworzy się wir po drugiej stronie przegrody. Naprzemienne wiry są rozmieszczone w równych odległościach. W przypadku przepływomierzy wirowych jakim jest Vortex przepływ musi spełniać odpowiednie warunki opisane liczbą Reynoldsa Re ≥ 10000. Nie może mierzyć poprawnie w sytuacji w której to mamy przepływ laminarny czyli brak możliwości tworzenia wirów.
W praktyce inżynierskiej przyjmuje następujące kryteria dla rur okrągłych:
 • Re < 2100 – przepływ laminarny (uporządkowany, warstwowy, stabilny)
 • 2100 < Re < 3000 – przepływ przejściowy (częściowo turbulentny)
 • Re > 3000 – przepływ turbulentny (burzliwy)
 
 
Zakres pomiarowy VX570 w zależności od rozmiaru rury i rodzaju medium:
 Wymiar   Gaz Para    Ciecz
od do od do od do
 DN15...DN20  6m/s 60m/s 6m/s 70m/s   0.3m/s   7m/s
 DN25...DN32  4m/s  4m/s
 DN40...DN300  2m/s  2m/s
 

Dane techniczne:

Zakres ciśnień do 63bar
Dokładność dla pomiarów objętości [m³/h]:
Dla gazów:

 • ±1% wartości mierzonej (Re>20000)
 • ±2% wartości mierzonej (10000<Re<20000)
Dla cieczy:
 • ±0.75% wartości mierzonej (Re>20000)
 • ±2% wartości mierzonej (10000<Re<20000)
Dokładność dla pomiarów masowych [kg/h] lub objętości standardowej [Nm³/h]:
Dla gazów:
 • ±1% wartości mierzonej (Re>20000)
 • ±2% wartości mierzonej (10000<Re<20000)

Zasada pomiaru: Vortex - częstotliwość wirów

Temperatura medium: -40....+350°C

Stopien ochrony obudowy: IP67

Materiał zwilżalny: Stal 304
Materiał obudowy wyświetlacza ; odlew w aluminiowy
Wyjście RS485 (Modbus RTU), 3x 4...20mA w opcji ethernet
Zasilanie: 18...36VDC
Szerokość zakresu pomiarowego
 • dla gazów: 1:30
 • dla pary: 1:35
 • dla cieczy: 1:35
Lepkość dopuszczalna:
 • DN15 ≤4mPas
 • DN25 ≤5mPas
 • DN40...DN300 ≤7mPas
 
ZAKRES ZASTOSOWANIA: • Pomiar pary nasyconej lub pary przegrzanej • Pomiar cieczy • Pomiar mieszanin gazów • Pomiar mediów korozyjnych
 
Do pobrania: