Punkt rosy DPT146

Email
dpt146_big7

DPT 146 to nowy podwójny przetwornik do pomiaru punktu rosy oraz ciśnienia absolutnego. Idealne rozwiązanie do pomiarów sprężonego powietrza, zapewniający optymalną wydajność pomiarową w zakresie pomiaru punktu rosy od -60 do 30°C. W przetwornik wbudowano równolegle czujnik do pomiaru ciśnienia absolutnego 1...12bar, pomimo zakresu pomiarowego ciśnienia DPT146 wykonany jest w sposób umożliwiający pracę pod ciśnieniem do 50bar. Przetwornik gwarantuje dokładność pomiaru temperatury punktu rosy Td ±2°C (±1.8°F). Przetwornik wykorzystuje sprawdzony czujnik Vaisala MPS1 multiparametrowy, który to jest odporny na ewentualne działanie oleju kompresora i większość innych lotnych substancji chemicznych, zapewniając doskonałą stabilność długoczasową.dpt146 zakres2

Przetwornik DPT146 punktu rosy i ciśnienia do sprężonego powietrza cech:

  • Pierwszy, który równolegle monitoruje zarówno punkt rosy jak i ciśnienie procesowe
  • Prosty i wygodny
  • Precyzyjna informacja o wilgotności dzięki poąaczeniu pomiaru punktu rosy z wejściem ciśnieniowym
  • Sprawdzona technologia czujników
  • Kompatybilny z miernikiem przenośnym serii DM70 - łatwy pomiar miejscowy, z lokalnym wyświetlaczem i rejestracją danych
  • Ciśnienie: 1...12bar
  • Punkt rosy: -60...+30°C TDF z dokładnością ±2°C
  • Cyfrowe wyjście RS-485 z protokołem MODBUS

Instalacja przetwornika wymaga jedynie kilka minut. Aby zainstalować DPT146 bezpośrednio do instalacji sprężonego powietrza, koniecznym jest wykonanie odpowiedniego gniazda. Vaisala oferuje również w opcji celki poboru próbki sprężonego powietrza. Wyjście analogowe prądowe: 0,4...20mA lub napięciowe 0...5,10V ułatwia instalację przetwornika. Przetwornik wymaga napięcia już od 20VDC lub 15VDC w przypadku wersji z wyjściem cyfrowym RS485 (MODBUS RTU).

Przetwornik punktu rosy DPT146 wyposażony w czujnik Vaisala zapewnia niezawodne i stabilne pomiary w warunkach przemysłowych.  Vaisala zawiera polimerowy czujnik cienkowarstwowy z funkcją kalibracji poprzez np. przenośny miernik DM70. Procedura jest bardzo łatwa, mając kabel połączeniowy z miernikiem (kod Vaisala 2199890) można równolegle połączyć sodę miernika i przetwornik a następnie wprowadzić przetwornikowi poprawna wartość uzyskana miernika wzorcowego DM70.

Ze względu na kompaktowe rozmiary przetwornik można łatwo zainstalować w miejscu gdzie dostępna jest niewielka powierzchnia.

Przetwornik dedykowany do pomiaru punktu rosy, ciśnienia i temperatury w wersji z wyjściem cyfrowym RS485.dpt146

Zastosowanie w wymagających aplikacjach m.in. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym. Standardowo powietrze w otoczeniu zawiera mikrocząsteczki wody. W momencie jego sprężania tego typu wtrącenia są szczególnie niebezpieczne powodując potencjalnie koszty serwisowe związane z regeneracją maszyn, narzędzi i urządzeń. Niewłaściwie uzdatnianie sprężonego powietrza powoduje szybkie zużycie się elementów systemu, co z kolei powoduje usterki całej sieci.

Celka poboru próbki DSC74B

DSC74B wymusza stały przepływ poprzez specjalną śrubę. Przepływu jest zoptymalizowana dla ciśnień w zakresie 3 .... 10bar względnego. Limit przepływu eliminuje ryzyko odkręcenie śruby przez przypadek i w ten sposób niekontrolowane opróżnienie zbiornika gazu. Maksymalne natężenie przepływu może być regulowane przez usunięcie śruby i regulację przepływu ręcznie za pomocą zaworu. W przypadku konieczności pracy w układzie zamkniętym można odzyskać gazy szkodliwe  poprzez podłączenie celki do systemu ich zbierania na wylocie (niedostępny u VAISALI).

Sposób pracy systemu DSC74B - gaz dopływa do czujnika z przodu a wylot znajduje się z przeciwnej strony. Dla pomiarów wykonywanych pod ciśnieniem atmosferycznym, odwracamy wlot i wylot. Elementy ograniczające przepływ (G3/8"- G1/2" lub G3/8"- G1/4").

Zestaw kompatybilny z DM70, DMT132, DMT142, DMT143, DMT152, DMT242, DPT146 i DMT347*.

* z ISO 1/2" złącza Swagelok

 

DANE TECHNICZNE

Parametr pomiarowy Temperatura punktu rosy,
Ciśnienie absolutne,
Temperatura (tylko wersja z RS485)
Zakres pomiarowy punktu rosy -60 ... +30 °C Td
Zakres pomiarowy ciśnienia 1...12bar (absolutne)
Temperatura (tylko dla wersji z RS485) -40 ... +80 °C
Parametry wyliczane 
Zawartość objętościowa pary wodnej w suchym powietrzu  1...40 000ppm
Punkt rosy przeliczony na cisnienie atmosferyczne -75 ... +30 °C
Dokładność pomiaru [punkt rosy] ±2°C Td
Dokładność pomiaru ciśnienia ±0.4% zakresu
Dokładność pomiaru temperatury ±0.5°C (0...40°C)
±1°C (-40...80°C)
Dokładność pomiaru temperatury ppm [7bar] ±(14ppm + 12% wartości mierzonej)
Stała czasowa 63% [90%] w 20°C @ 1bar -50 -> -10°C Td: 5s  [10s]
-10 -> -50°C Td: 10s  [2.5min]
dpt146 zakres
Warunki pracy
Temperatura pracy elektroniki -40 ... +80 °C
Ciśnienie pracy 0 ... 50 bar
Wilgotnośc względna 0...100%
Gaz pomiarowy powietrze / nieagresywne gazy
Wyjście 
Analogowe [2 kanały] 0...20mA, 4...20mA
  0...5V, 0...10V
Dokładność wyjścia analogowego ±0.01V / ±0.01mA
Wyjście cyfrowe RS485 | Protokoły: Vaisala, Modbus RTU
Pozostałe
Zasilanie 21 - 28 VDC | wyjście prądowe
20 - 28 VDC | wyjście napięciowe
15 - 28 VDC | tylko dla RS485
Złącze 4-pin M8
Wyjście analogowe 4 ... 20 mA (2-przewodowe)
Przyłącze mechaniczne ISO G1/2, NPT1/2", UNF 3/4"-16
Zalecany interwał kalibracji co 2 lata
Ochrona obudowy IP65 (NEMA 4)

 Celki przetwornika DPT146

Dostępne następujące modele celek pomiarowych (od góry)

1. DMT 242SC2 (wyposażona w złączki Swagelok 1/4")

2. DMT 242SC

3. DSC74

4. DSC74C

5. DSC74B

Klasy jakości sprężonego powietrza wg. ISO 8573-1:2010

Klasa Cząstki stałe zanieczyszczeń. Wilgotność Zawartość oleju mg/m³
- Maksymalna ilość cząstek w m³
Wielkość cząstek w μm.
Stężenie masowe mg/m³ Temperatura punktu rosy [ºC] Zawartość cieczy [g/m³]
- 0,1 0,5 1,0
0 stosownie do wymagań użytkownika stosownie do wymagań użytkownika stosownie do wymagań użytkownika
1 ≤20 000 ≤400 ≤10 - ≤ -70 - ≤0,01
2 ≤400 000 ≤6 000 ≤100 - ≤ -40 - ≤0,1
3 - ≤90 000 ≤1 000 - ≤ -20 - ≤1
4 - - ≤10 000 - ≤+3 - ≤5
5 - - ≤100 000 - ≤+7 - -
6 - - - ≤5 ≤+10 - -
7 - - - 5 - 10 - ≤0,5 -
8 - - - - - 0,5 - 5 -
9 - - - - - 5 - 10 -
X - - - > 10 - > 10 > 10

punkt rosy zbiorczy

Do pobrania

 

acr Karta katalogowa: pdf DPT 146 przetwornik punktu rosy i ciśnienia
acr Instrukacja obsługi: pdf Przetwornik punktu rosy i ciśnienia DPT146