Vaisala PEROXCAP® HPP272 i HPP271

Email
hpp270_big2
Przetworniki PEROXCAP® HPP271 i HPP272 do pomiaru zawartości gazowego nadtlenku wodoru oraz dodatkowo  wilgotności i temperatury dla HPP272. Przeznaczone do monitoringu procesów VHP lub HPV bio-dekontaminacji suchą parą nadtlenku wodoru (H2O2). Przetwornik może służyć zarówno do sterowania procesem sterylizacji poprzez generatory jak i weryfikacji poprawności procesu bio-dekontaminacji. Gazowy nadtlenek wodoru jest odpowiednim środkiem likwidacji skażeń do wykorzystania również przez wojsko oraz straż, które to powinny dysponować możliwościami oraz technologiami do prowadzenia procesów ich likwidacji. VHP H2O2 jest doskonałym wyborem do likwidacji skażeń np. elektroniki, sprzętu pomiarowego, optoelektronicznego, medycznego a także kontenerów, serwerowni, wnętrz samolotów, pojazdów mechanicznych, pomieszczeń szpitalnych, w tym sal operacyjnych.

Różnice pomiędzy modelami:
 • HPP271 - pomiar gazowego  nadtlenku wodoru (H2O2)
 • HPP272 - pomiar gazowego  nadtlenku wodoru (H2O2) + pomiar wilgotności + pomiar  dodatkową sondą temperatury
Właściwości biobójcze ciekłego nadtlenku wodoru wykorzystywane są powszechnie w przemyśle spożywczym, lotniczym, produkcji medycznej i służbie zdrowia. W połowie lat 80-tych odkryto, że funkcja sporobójcza nadtlenku wodoru w fazie gazowej jest większa już przy niskim stężeniu w porównaniu z fazą ciekłą. W kolejnym etapie zarejestrowano nadtlenek wodoru w stanie gazowym (VHP) jako środek sterylizujący. W latach 90 tych produkty VHP® zostały wprowadzone na rynek w sektorze farmaceutycznym i badawczym. Aktualnie obserwuje się znaczący wzrost zainteresowania metody VHP w dziedzinie nowych zastosowań bio-dekontaminacyjnych (jako zastępstwo dla formaldehydu uznanego za rakotwórczy). Wychodząc naprzeciw istniejących potrzebom pomiarowym nadtlenku wodoru w fazie gazowej, fiński producent firma Vaisala zapowiada wprowadzenie do oferty PEROXCAP® HPP272 i HPP271.
Metody sterylizacji stosowane na całym świecie zmieniają się. Procesy z wykorzystaniem np. formaldehydu zastępowane są technikami sterylizacji nadtlenkiem wodoru. Nowe metody takie jak gazowy nadtlenek wodoru (VHP), oferują wyraźne korzyści w porównaniu ze starszymi.

Zalety to:
 • Nadtlenek wodoru jest skutecznym środkiem sterylizującym ze względu na jego wysoce toksyczny wpływ na bakterie i zarodniki grzybów. Połączenie wysoce reaktywnego hydroksylu z rodnikami hydroksylowymi z nadtlenku wodoru jest niezwykle niezawodnym sposobem eliminacji mikroorganizmów.
 • Zanieczyszczenie produktów sterylizowanych H2O2 jest praktycznie niemożliwe. W przeciwieństwie do innych metod sterylizacji, nadtlenek wodoru rozkłada się na wodę i tlen, nie pozostawiając toksycznych pozostałości.
 • Niskie koszty procesu.
 • Precyzyjne monitorowanie procesu zapewnia niezawodne wyniki sterylizacji.
 • Krótki czas cyklu, proces jest bezpieczny i przyjazny dla środowiska.
 • Ze względu na powyższe zalety te procesy suchej aseptycznej sterylizacji są obecnie stosowane w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologicznym, kosmetycznym i biomedycznym oraz w przemyśle spożywczym do sterylizacji powierzchni i produktów. Na przykład stosuje się go w zimnym aseptycznym napełnianiu napojów, takich jak mleko UHT i soki owocowe w plastikowych pojemnikach PET lub HDPE.
 • Pozostałe aplikacje: likwidacji skażeń np. sprzętu pomiarowego, optoelektronicznego, medycznego a także kontenerów, serwerowni, wnętrz samolotów, pojazdów mechanicznych, pomieszczeń szpitalnych, w tym sal operacyjnych.
  PEROXCAP® HPP272
System VHP przeważanie stosowany jest w formie zamkniętego cyklu, podczas którego powietrze zostaje usunięte z pomieszczenia i poddane dekontaminacji. Strumień powietrza przepływa przez filtr HEPA (aby nie dopuścić do skażenia systemu), po czym przez katalizator rozkładający nadtlenek wodoru na tlen i wodę. Następnie powietrze jest odwilgacane na osuszaczu i przepuszczane przez waporyzator, gdzie np. 35-procentowy roztwór nadtlenku wodoru zostaje doprowadzony do postaci gazowej. Osuszone powietrze niosące gazową postać nadtlenku wodoru jest ponownie wprowadzane do pomieszczenia. Proces VHP podlega ścisłej kontroli, tak aby wprowadzane do pomieszczenia powietrze zawierające nadtlenek wodoru było suche (stężenia wody i nadtlenku wodoru są utrzymywane poniżej punktu kondensacji). Użycie suchego gazu gwarantuje równomierną dystrybucję w obrębie pomieszczenia oraz dużą kompatybilność materiałową.

Cykl VHP dzieli się na cztery etapy:

hpp270

1. Odwilgocenie (osuszenie) pomieszczenia
2. Nasycenie - wprowadzenie nadtlenku wodoru w stanie gazowym (VHP)
3. Dekontaminacja - tempo wprowadzania VHP jest ustalane na takim poziomie, aby utrzymać stałe stężenie gazowej postaci nadtlenku wodoru przez cały czas trwania fazy, a czas dekontaminacji jest determinowany przez wymagany poziom efektu biobójczego, na który z kolei wpływa utrzymywane stężenie VHP; zazwyczaj stężenie utrzymuje się na stałym poziomie z przedziału 140...1400ppm (0.2...2mg/l). Niektórzy producenci oferują sprzęt z poziomem 400ppm w 25ºC.
4. Aeracja - wprowadzanie VHP zostaje wstrzymane, a powietrze jest filtrowane przez jednostkę VHP usuwającą z niego nadtlenek wodoru; aeracja trwa dopóty, dopóki poziom VHP w pomieszczeniu nie zostanie uznany za bezpieczny. Przyjmuje się, że proces cyrkulacji gdzie nadtlenku wodoru (H2O2) jest rozkładany przez katalizator w generatorze do wody i tlenu, trwa aż stężenia VHP spadnie do bezpiecznego poziomu (typowo <1ppm).


HPP272 to nowy przetwornik do monitoringu procesu biodekontaminacji pomieszczeń umożliwiający równolegle pomiar 3 parametrów:

 • nadtlenku wodoru w stanie gazowym (VHP)
 • wilgotności
 • temperatury.

Orientacyjna zależność stężenia od aktualnej wilgotności:

h2o2 zaleznosc od t

Przetwornik może być wykorzystywany do pomiaru nadtlenku wodoru w:

 • sterylizacji pomieszczeń, sal, korytarzy
 • laboratoriach, czystych pomieszczeniach, śluzach materiałowych,
 • w przetwórstwie spożywczym
 • zamkniętych liniach produkcyjnych,
 • w komorach laboratoryjnych np. laminarnych,
 • do izolatorów w aseptycznej produkcji leków - placówki służby zdrowia i apteki szpitalne wykorzystują izolatory do aseptycznej produkcji cytostatyków, preparatów o odżywiania pozajelitowego (TPN) oraz leków stosowanych w radioterapii na potrzeby swoich pacjentów.
 • w przemyśle farmaceutycznym i chemiczny
 • w opiece zdrowotnej i szpitalach
 • w hodowli zwierząt
 • przy odkażaniu systemów ogrzewania w instalacjach wentylacyjnych HVAC
 • do suszarek liofilizacyjnychhpp270 14

Przetwornik HPP272 równolegle monitoruje aktualne stężenie H2O2, wilgotności i temperatury w pomieszczeniu.
Przetworniki nie nadają się do sprawdzania poziomu bezpiecznego VHP po procesie sterylizacji gazowym nadtlenkiem wodoru z uwagi na minimalny próg detekcji: 10ppm odpowiadający poziomowi 13.9mg/m³

NDS: 0.4mg/m³ ~ 0.29ppm| NDSCh: 0.8mg/m³ ~0.58ppm. NIOSH REL: 1 ppm (1.4 mg/m3) TWA

Wg CDC: IDLH: 75 ppm - tolerancja na krótki czas jest nieznana dla człowieka, ale prawdopodobnie wynosi 75 ppm.

Opis

Vaisala PEROXCAP® HPP272 to nowa, inteligentna sonda pomiarowa 3-w-1 z wyjściem cyfrowym i analogowym. Została opracowana dla producentów, usługodawców i usługobiorców, któVaisala PEROXCAP® HPP272rzy stosują nadtlenek wodoru (H2O2) w fazie gazowej do procesów odkażania biologicznego. Nasz przetwornik polecany jest szczególnie do monitoringu fazy dekontaminacji (~400ppm). Oprócz H2O2 kompaktowy przetwornik HPP272 mierzy temperaturę i wilgotność, odnosząc się zarówno do względnej wilgotności, jak i względnego nasycenia. Sonda 3-w-1 jest idealna do zastosowań w pomiarach barier, otworów przelewowych i procesów biologicznego odkażania. Sonda może pracować niezawodnie i dokładnie nawet przy dużej wilgotności. Może być ona wykorzystywana do procesu weryfikacji odkażania jak również sprawdzenia etapu usunięcia gazowego nadtlenek wodoru (H2O2) z pomieszczenia do poziomu 10ppm. Przyjmuje się, że ekspozycja na 75 ppm (wg NIOSH: IDLH Value) (IDLH) stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników. W Polsce aktualnie NDS: 0.4mg/m³ | 0.29ppm, NDSch: 0.8mg/m³ | 0.58ppm

Cechy:

 • Doskonała długotrwała stabilność i powtarzalność
 • Certyfikat kalibracji
 • Obudowa ze stali nierdzewnej odporna na korozję (IP65)
 • Kompatybilna z miernikiem Indigo
 • W opcji darmowe oprogramowanie InSight PC Software


Mierzone parametry: H2O2 ppm, wilgotność względna, względne nasycenie, temperatura,

 • HPP272 VaisalaPomiar nadtlenku wodoru (ang. HYDROGEN PEROXIDE) czujnik PEROXCAP
 • Zakres pomiarowy: 0 ... 2000 ppm | w przedziale: +5 ... +50 °C | minimalny próg detekcji 10ppm
  Odpowiada to: 0...2781mg/m³ lub 0...2.78mg/l
 • Dokładność: @ +25 °C (77 °F),10 ... 2000 ppm ± 10 ppm lub 5 % wartości mierzonej (w zależności co większe)
 • Stała czasowa (T90) w 23 °C dla stojącego powietrza: 180 s
 • Względne nasycenie H2O i H2O2: zakres 0 ... 100 %RS | w przedziale: +5 ... +50 °C (dla HHP272)
 • Wilgotność względna zakres 0 ... 100 %RH | w przedziale: +5 ... +70 °C (dla HHP272)
 • Temperatura czujnik Pt1000 (dla HHP272)
 • Zasilanie: 15 ... 30 VDC
 • Pobór prądu dla 25 °C
 • dla wyjścia cyfrowego max. 15 mA | dla wyjścia analogowego max. 50 mA| Podczas procesu czyszczenia chemicznego max. 125 mA
 • Wyjście cyfrowe Interface RS-485, bez izolacji, bez terminacji | 9600 bps, 19200 bps (domyślne), lub 38400 bps
 • Protokół komunikacyjny Modbus RTU v.1.02
 • Wyjście analogowe: 2 × 4 ... 20 mA 3-przewodowe | Maksymalne obciążenie 500Ω

 

 hpp271 vaisala

Uchwyty montażowe:

Zestaw uchwytów HPP271 i HPP272

 

Ceny:

Czujnik nadtlenku wodoru PEROXCAP HPP271: 2200Euro + VAT
Czujnik nadtlenku wodoru PEROXCAP HPP272: 2400Euro + VAT

 

DO POBRANIA:

 

pdf new small Karta katalogowa: pdf HPP271 i HPP272 - pomiar gazowego nadtlenku wodoru VH2O2 (327 KB)
pdf new small Instrukcja: pdf Przetwornik gazowego H2O2 HPP271 i  HPP272 (5.07 MB)
pdf new small Biodekontaminacja: pdf Metoda biodekontaminacji gazowym nadtlenkiem wodoru H2O2 (293 KB)
pdf new small Wzory: pdf Formuły pomiarowe gazowego nadtlenku wodoru VH2O2 (1.09 MB)
pdf new small pdf Podstawy krytycznych parametrów pomiaru biodekontaminacji nadtlenkiem wodoru (1.29 MB)