Pyrgeometr LP PIRG 01

Email
Pyrgeometr LP PIRG 01

Przyrząd służący do pomiaru natężenia promieniowania podczerwonego  ziemskiego oraz Pyrgeometr LP PIRG 01promieniowania atmosfery.

Diałanie pyrgeometru oparte jest na wykorzystaniu zjawiska Seebecka. Zjawisko Seebecka - zjawisko termoelektryczne polegające na powstawaniu siły elektromotorycznej w obwodzie zawierającym dwa metale lub półprzewodniki gdy ich złącza znajdują się w różnych temperaturach.

Pyrgeometr LP PIRG 01 mierzy promieniowanie w zakresie 4.5 - 50 μm. Wykorzystywany jest do pomiarów balansu energetycznego w połączeniu z albedometrem mierzącym promieniowanie krótsze od 3μm.

Czułość: 5...10μV(W/m2)
Zakres pomiarowy: ±300W/m2
Pole pomiarowe: 160o
Specyfikacja techniczna zgodna z ISO9060

 

 

acr Karta katalogowa: pdf Pyrgeometr LP PIRG 01