Pyranometr LP PYRA 12

Email
Pyranometr LP PYRA 12

Pyranometr pierwszej klasy wg ISO9060, przeznaczony do pomiaru promieniowania rozproszonego. Spełnia wymagania Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO).
LPpyra12Dołączony certyfikat kalibracji. Pyranometr zamocowany w płaszczyźnie poziomej mierzy promieniowanie całkowite (suma bezpośredniego i rozproszonego). Ten sam pyranometr zainstalowany na systemie nadążnym oprócz promieniowania całkowitego mierzy część promieniowania odbitego. Pyranometr z taśmą ocieniającą mierzy promieniowanie rozproszone.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy: ±2000W/m2
Czułość: 10µV/(W/m2)
Zakres spektralny: 350...2800nm
Stała czasowa: Impedancja: 33...45Ω
Temperatura pracy: -40...80°C
Masa: 0.9kg
Masa pierścienia ocieniającego: 5.9kg
Wymiary pierścienia ocieniającego:

 • średnica: 570mm
 • wysokość: 54mm
 • średnica podstawy: 300m

Długość kabla: 5 lub 10m
W komplecie: tarcza ocieniająca, wkładka osuszająca, 2 torebki silikażelu, certyfikat kalibracji.

Wymagania ISO9060:

 • Offset przy 200W/m2: ±15W/m2
 • Offset przy 5K/h: ±4W/m2
 • Stabilność roczna: ±1.5%
 • Nieliniowość: ±1%
 • Błąd kierunkowy: ±18W/m2
 • Selektywność spektralna: ±5%
 • Wpływ temperatury: ±4%
 • Wpływ położenia: ±2%

Dostępne są 4 wersje wykonania:

 • z wyjściem mV - LP PYRA 12
 • z wbudownanym przetwornikiem 4...20mA (AC) - LP PYRA 12 AC
 • z wbudownanym przetwornikiem 0...10V (AV) w opcji 0...1/5V - LP PYRA 12 AV
 • z wyjściem cyfrowym RS485 - LP PYRA 12S

Dostępne wersje pyranometru LP PYRA12:

 1. LPPYRA12: Pyranometr klasy B zgodnie z ISO9060: 2018. Sygnał wyjściowy µV/Wm-2. Pyranometr dostarczany jest z urządzeniem poziomującym z taśmą ocieniającą i raportem kalibracji. Na życzenie kabel CPM12AA4….
 2. LPPYRA12AC: Pyranometr klasy B zgodnie z ISO9060: 2018. Zakres pomiarowy  0 ÷ 2000W/m2. Pyranometr dostarczany jest z urządzeniem poziomującym z taśmą ocieniającą i raportem kalibracji. Pyranometr zintegrowany z przetwornikiem 4… 20mA. Zasilanie 10… 30VDC. Na życzenie kabel CPM12AA4….
 3. LPPYRA12AC4: Pyranometr klasy B zgodnie z ISO9060: 2018. Zakres pomiarowy  0 ÷ 4000W/m2. Pyranometr dostarczany jest z urządzeniem poziomującym z taśmą ocieniającą i raportem kalibracji. Pyranometr zintegrowany z przetwornikiem 4… 20mA. Zasilanie 10… 30VDC. Na życzenie kabel CPM12AA4….
 4. LPPYRA12AV: Pyranometr klasy B zgodnie z ISO9060: 2018. Zakres pomiarowy  0 ÷ 2000W/m2. Pyranometr dostarczany jest z urządzeniem poziomującym z taśmą ocieniającą i raportem kalibracji. Pyranometr zintegrowany z przetwornikiem 0…1, 0…5 lub 0…10V. Zasilanie 10… 30VDC (15…30VDC dla wyjścia 0…10V). Na życzenie kabel CPM12AA4….
 5. LPPYRA12AV: Pyranometr klasy B zgodnie z ISO9060: 2018. Zakres pomiarowy  0 ÷ 4000W/m2. Pyranometr dostarczany jest z urządzeniem poziomującym z taśmą ocieniającą i raportem kalibracji. Pyranometr zintegrowany z przetwornikiem 0…1, 0…5 lub 0…10V. Zasilanie 10… 30VDC (15…30VDC dla wyjścia 0…10V). Na życzenie kabel CPM12AA4….
 6. LPPYRA12S: Pyranometr klasy B zgodnie z ISO9060: 2018. Pyranometr dostarczany jest z urządzeniem poziomującym z taśmą ocieniającą i raportem kalibracji. Pyranometr zintegrowany z przetwornikiem RS485 (Modbus RTU). Zasilanie 5… 30VDC. Na życzenie kabel CPM12-8D….
 7. LPPYRA12S12: Pyranometr klasy B zgodnie z ISO9060: 2018. Pyranometr dostarczany jest z urządzeniem poziomującym z taśmą ocieniającą i raportem kalibracji. Pyranometr zintegrowany z przetwornikiem SDI12. Zasilanie 7… 30VDC. Na życzenie kabel CPM12-8D….

Pyranometry służą do pomiaru promieniowania rozproszonego

 

Do pobrania:

acr Karta katalogowa:  pdf Pyranometry LPPYRA 02 | 03 | 12