Pyranometr LP PYRA 12

Email
Pyranometr LP PYRA 12

Pyranometr pierwszej klasy wg ISO9060, przeznaczony do pomiaru promieniowania rozproszonego. Spełnia wymagania Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO).
Dołączony certyfikat kalibracji. Pyranometr zamocowany w płaszczyźnie poziomej mierzy promieniowanie całkowite (suma bezpośredniego i rozproszonego). Ten sam pyranometr zainstalowany na systemie nadążnym oprócz promieniowania całkowitego mierzy część promieniowania odbitego. Pyranometr z taśmą ocieniającą mierzy promieniowanie rozproszone.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy: ±2000W/m2
Czułość: 10µV/(W/m2)
Zakres spektralny: 350...2800nm
Stała czasowa: <28s lp_pyra_12_2Impedancja: 33...45Ω
Temperatura pracy: -40...80°C
Masa: 0.9kg
Masa pierścienia ocieniającego: 5.9kg
Wymiary pierścienia ocieniającego:

 • średnica: 570mm
 • wysokość: 54mm
 • średnica podstawy: 300m

Długość kabla: 5 lub 10m
W komplecie: tarcza ocieniająca, wkładka osuszająca, 2 torebki silikażelu, certyfikat kalibracji.

Wymagania ISO9060:

 • Offset przy 200W/m2: ±15W/m2
 • Offset przy 5K/h: ±4W/m2
 • Stabilność roczna: ±1.5%
 • Nieliniowość: ±1%
 • Błąd kierunkowy: ±18W/m2
 • Selektywność spektralna: ±5%
 • Wpływ temperatury: ±4%
 • Wpływ położenia: ±2%

Dostępne są 4 wersje wykonania:

 • z wyjściem mV - LP PYRA 12
 • z wbudownanym przetwornikiem 4...20mA (AC) - LP PYRA 12 AC
 • z wbudownanym przetwornikiem 0...10V (AV) w opcji 0...1/5V - LP PYRA 12 AV
 • z wyjściem cyfrowym RS485 - LP PYRA 12S

Do pobrania:

acr Karta katalogowa:  pdf Pyranometry LPPYRA 02 | 03 | 12