Pyranopyrgeometry

Urządzenie składające się z 4 niezleżnych czujników do pomiaru promieniowania krótkofalowego (pyranometry) i podczerwonego (długofalowego) pyrgeometry

Wyników 1 - 1 z 1