Sygnalizator opadu HD2013.3

Email
hd2013.3_21
Sygnalizator opadu deszczu lub śniegu HD2013.3.
 
Idealne rozwiązanie do wybranych zastosowań:
 • System Meteo
 • Monitoring środowiska
 • Automatyka Budynków
 • Ekologiczne domy
 • Instalacje drogowe
 
HD2013.3 to detektor opadów działający na zasadzie pojemnościowej. Wartość pojemności elementu pomiarowego zmienia się w zależności od powierzchni tłumionej przez krople deszczu. Zintegrowana grzałka utrzymuje detektor w stanie suchym, odparowuje wodę i zapobiega fałszywym sygnałom powodowanym przez mgłę lub rosę. Grzałka włącza się również w niskich temperaturach, topiąc śnieg i umożliwiając wykrywanie opadów śniegu za pomocą czujnika temperatury otoczenia. Zewnętrzna okrągła kopuła przyrządu działa jakhd2013.3 2 ochrona, zapobiegając fałszywym wskazaniom. Algorytm auto-kalibracji kompensuje różnice w odpowiedzi spowodowane brudem, który to może gromadzić się na wrażliwej powierzchni. Przyrząd posiada cyfrowe wyjście RS485 z protokołem MODBUS-RTU lub wyjście analogowe 0/4...20 mA (0...10 V na żądanie przy zamówieniu) oraz bezpotencjalowe wyjście stykowe. Wyjście stykowe jest aktywowane, gdy czujnik wykryje trwający opad. Czujka posiada stopień ochrony IP68. Dostarczany z uchwytem mocującym do masztu ∅ 30...50 mm. Możliwość zamontowania opcjonalnych kolców odstraszających ptaki (wymagane przy zamawianiu czujki).
 

Konfigurację przyrządu i odczyt pomiarów można wykonać poprzez wyjście szeregowe RS485, zarówno z protokołem ASCII lub z protokołem MODBUS-RTU. W ciągu pierwszych 10 sekund po włączeniu urządzenia zawsze aktywny jest protokół ASCII. Po 10 sekundach od włączenia zasilania aktywowany jest protokół roboczy, którym domyślnie jest protokół MODBUS-RTU. Możliwe jest utrzymanie aktywności protokołu ASCII nawet po 10 sekundach od włączenia poprzez wysłanie, przed upływem 10 sekund, odpowiedniego polecenia. Protokół można ustawić jako protokół operacyjny za pomocą polecenia CP0. Komendy ASCIIu oraz rejestry protokołu MODBUS-RTU zostały szczegółowo opisane w instrukcji.
Pomiar opadów: Aby określić, czy opad ma miejsce, przyrząd wykrywa procent suchej powierzchni czułej czujnika: 100% = czuła powierzchnia czujnika całkowicie sucha 0% = czuła powierzchnia czujnika całkowicie wilgotna
Gdy procent suchości powierzchnia czujnika spada poniżej konfigurowalnej wartości progowej (domyślnie 95%), przyrząd wskazuje, że opad jest w toku. Wartość progową można zmienić poleceniem CRTnn protokołu ASCII lub za pomocą rejestru MODBUS o adresie 5. Sygnalizacja opadu ustaje, gdy procent suchej powierzchni wrażliwej czujnika wzrośnie powyżej progu konfigurowalnej wartości histerezy (domyślnie 2%) oraz po określonym czasie opóźnienia (domyślnie 2 minuty). Rozdzielczość, z jaką wykrywany jest procent suchej wrażliwej powierzchni czujnika, wynosi domyślnie 1%. Rozdzielczość można ustawić na 0,1% za pomocą polecenia CRLRn protokołu ASCII lub za pomocą rejestru  MODBUS o adresie 16. Przyrząd rozróżnia rodzaj opadu: deszczu i śniegu na podstawie zmierzonej temperatury otoczenia. Jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż konfigurowalna temperatura odniesienia (domyślnie 2°C), opady są uważane za śnieg. Czułość wykrywania można regulować za pomocą polecenia DRSn protokołu ASCII lub za pomocą rejestru MODBUS o adresie 20.

Automatyczna kalibracja czujnika opadów:
Przyrząd można ustawić tak, aby kalibracja czujnika opadów była wykonywana automatycznie w regularnych odstępach czasu; pozwala to skompensować dryft czujnika spowodowany zmianami temperatury, starzeniem się i brudem osadzającym się na wrażliwej powierzchni. Korekta stosowana przez każdą automatyczną kalibrację jest ograniczona do wartości maksymalnej (konfigurowalnej), aby uniknąć błędnych kalibracji, gdy wykryta wartość różni się zbytnio od wartości szacowanej. Domyślnie automatyczna kalibracja jest włączona z 30-minutowym interwałem i maksymalną korekcją 0,1%. .

hd2013.1 dimDostępne opcje:

- HD2013.3 Sygnalizator opadu
- CP2013.2.5  wtyczka z kablem 5mb do sygnalizatora
- HD2013.2D ochrona przed ptakami

 • Deszczomierz wykonano z materiału odpornego na korozję ASA
 • Element pomiarowy czujnik pojemnościowy z zintegrowaną grzałką
 • Pole czujnika 6.6cm2, kąt 30o
 • Czułość: pole min. 0.05cm2
  - tryb ON opóźnienie (OFF>>ON) < 0.1ms
  - tryb OFF opóźnienie (ON>>OFF) < 5min.
 • Wyjście:
  - RS485 Modbus RTU lub ASCII
  - OPEN COLLECTOR Max V: 30V, prąd: 200mA
  - Analogowe: 0...10V (0V=deszcz, 10V=czujnik suchy) lub 4...20mA

Parametry techniczne:

 • Zasilanie: 24VDC ±10% 18...230mA
  Pobór prądu: 0.5...5.5W
  Wyjście
  - RS485 Modbus RTU lub ASCII
  - OPEN COLLECTOR Max V: 30V, prąd: 200mA
  - Analogowe: 0...10V (0V=deszcz, 10V=czujnik suchy) lub 4...20mA
  Dokładność: ±2% pomiędzy 20...300mm/h
  Temperatura pracy: -40°C...+60°C
  Opcja: zabezpieczenie przed ptakami
  Waga: 450g
  Wymiar: 70x70mm

PLIKI DO POBRANIA:

pdf new small Karta katalogowa: pdf Sygnalizator opadu HD2013.3 (579 KB)
pdf new small Instrukcja:  pdf Sygnalizator opadu HD2013.3 z Modbus RTU (829 KB)