Kup używany / used particle counter

Aktualnie posiadamy posiadamy na magazynie do sprzedaży następujące używane liczniki cząstek:

We would like to offer used particle counters for sale:

1. Przenośny licznik cząstek model TSI 9306-04sprzedany
Portable particle counter type TSI 9306-04
 • Pobór probki 2.83l/min
 • 6 kanałów 0.3 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 µm
 • Rok produkcji / Production: 2011 
Cena / price: 7500zł + VAT
(Export price: 1744Euro)
2. Liczniki z wbudowaną drukarką: TSI 9310-01
Portable particle counter type TSI 9310-01
 • pobór próbki 1cfm (28.3l/min)
 • 6 kanałów pomiarowych 0.3 / 0.5 / 1.0 / 3.0 / 5.0 / 10.0 µm
 • Rok produkcji / Production: 2010
Cena / price:  17 200zł + VAT
(Export price: 4000Euro)
3. Liczniki z wbudowaną drukarką: TSI 9550-01
Portable particle counter type TSI 9550-01
 • Pobór próbki 50l/min
 • 6 kanałów pomiarowych 0.5 / 0.7 / 1.0 / 3.0 / 5.0 / 10.0 µm
 • Rok produkcji / Production: 2010
Cena / price:  17 900zł + VAT
(Export price: 4200Euro)
4. Liczniki z wbudowaną drukarką: TSI 9110-01
Portable particle counter type TSI 9110-01sprzedany
 • Pobór próbki 1cfm (28.3l/min)
 • 8 kanałów pomiarowych: 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, 1.0, 5.0 μm
 • Rok produkcji / Production: 2010
 Cena / price:  31 900zł + VAT
(Export price: 7400Euro)
5. Licznik cząstek stacjonarny model TSI 7101
Stationary particle counter type TSI 7101
 1. Pobór próbki 1cfm (28.3l/min)
 2. 8 kanałów pomiarowych: 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, 1.0, 5.0 μm
 3. Pomiar różnicowy dowolnych w/w kanałów
 4. Rok produkcji / Production: 2010
Cena / price:  24 900zł + VAT
(Export price: 5800Euro)
6. Przełącznik miejsc pomiarowych Manifold model M32-01
Aerosol Sampling Manifold Model M32-01
Cena / price: 15 000zł + VAT
(Export price: 3500Euro)

Podane ceny nie zawieraja kosztów transportu do klienta.
W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt przedstawimy szczególowo skalad konkretnego zestawu

The prices do not include transportation costs to the customer.
If interested, please contact us we will present in detail the specific set