Kamera termowizyjna CCTV - IR212 | IR213

Email
Kamera termowizyjna CCTV - IR212 | IR213
Kamery termowizyjne przeznaczone do monitoringu obiektów w przeciwieństwie do kamer pomiarowych nie posiadają informacji o bezwzględnej wartości temperatury obserwowanego obiektu. W przypadku tego typu kamer ważna jest jedynie informacja o różnicy temperatur. Dzięki temu możliwym jest precyzyjna identyfikacja potencjalnego intruza w polu widzenia kamery. Obraz termowizyjny generowany jest na podstawie pomiaru promieniowania cieplnego organizmów żywych, przedmiotów, maszyn, itp. w paśmie podczerwieni i jest widoczny w sposób identyczny w ciągu dnia i w nocy. Zakres detektora mieści się w granicach 8...14μm. Pasmo to jest poza zakresem widzialnym dla oka ludzkiego. System obserwacji termowizyjnej pozwala także na natychmiastową weryfikację fałszywych alarmów generowanych np. przez zwierzęta przekraczające obszar działania barier systemu ochrony obwodowej.

Obraz na wyjściu kamery termowizyjnej dostępny jest w takiej samej postaci elektrycznej jaką reprezentuje obraz pochodzący ze standardowej kamery CCTV. Pozwala to na rejestrację obrazu termowizyjnego za pomocą rejestratorów cyfrowych.

Wielu potencjalnych klientów nie widzi różnicy pomiędzy kamerami na podczerwień a kamerami termowizyjnymi. Zasadnicza różnicą jest to, że kamera na podczerwień to jest to generalnie zwykła kamera tylko pracująca przy dłuższej długości fali w stosunku do widzialnego czyli zazwyczaj ok. 0.8μm. Aby zarejestrować obraz kamera wymaga oświetlenia obiektu poprzez reflektor IR a następnie odbicia tego reflektora są rejestrowane przez kamerę. Klasycznym przykładem są noktowizory. IR212_4 Z zasady tej wynika jasno, że do prawidłowej pracy kamery zarówno w zakresie podczerwieni jak i promieniowania widzialnego musi występować jakieś źródło światła. Stąd też wynika, że kamery monochromatyczne pracujące w warunkach nocnych muszą być wspierane przez promienie podczerwieni generowane przez specjalne reflektory IR. Reflektory podczerwieni to urządzenia najczęściej wyposażone w żarówki dużej mocy lub diody IR, tłumiące promienie światła widzialnego. Istnieją różne rodzaje reflektorów emitujących promieniowanie na granicy światła widzialnego lub w głębokiej podczerwieni. Podsumowując kamery przemysłowe pracujące w zakresie podczerwieni zachowują się identycznie jak kamery pracujące w zakresie światła widzialnego, tylko z tą różnią, że w przypadku kamer pracujących w podczerwieni odbite od przedmiotów promienie znajdują się w paśmie podczerwieni.

Zasada działania kamer termowizyjnych jest zupełnie inna. Termowizja opiera się na rejestracjo źródeł ciepła. Wszystkie obiekty znajdujące się powyżej temperatury zera absolutnego (-273°C) generują promieniowanie cieplne czyli termowizja umożliwia rejestrację promieniowania cieplnego emitowanego przez obiekty o określonych temperaturach. W przypadku kamer termowizyjnych brak jest konieczności stosowania doświetlania zewnętrznego. Podstawową różnicą pomiędzy termowizją a podczerwienią jest to, że kamery termowizyjne rejestrują wszystkie przedmioty emitujące ciepło, a nie jedynie obiekty od których odbija się wiązka promieni. Kamery termowizyjne najlepiej rejestrują obiekty o emitujących wysokie temperatury. Przy pomocy termowizji bez zewnętrznego oświetlenia jesteśmy wstanie wyłapać na przykład osoby znajdujące się w zaroślach (różnica temperatur pomiędzy otoczeniem a człowiekiem).

Kamera termowizyjna IR212 IR213
Typ detektora UFPA mikrobolometr 160×120, 25μm
opcja: UFPA mikrobolometr 384×288, 25μm
Długość fali 8...14μm
Obiektyw 13mm 6.87mm
Pole widzenia 17.5°×13.2° 32.5°×24.6°
Częstotliwośc pracy 50Hz
Zoom cyfrowy ×2
Wyjście video PAL
Wzmocnienie & offset Sterowanie Auto/manualne
Zasilanie adapter 110/220V AC
Pobór prądu 4W
Wymiary 169mm(L) ×82.5mm(W)×99.8mm(H)
Waga 0.94kg
Obrotnica (w opcji)
Kąt w poziomie 0°... 355°
Kąt w pionie -90°... +6°
Waga 10kg
Prędkość obrotu 7°/s (Azymut)
Zasilanie 24V  AC
Pobór prądu 30w
Wymiary 189mm(L) ×169mm(W)×222mm(H)
Weight 4.2kg
Parametry środowiskowe
Temperatura pracy -20℃ ... 60
Temperatura przechowywania -40℃ ... 60
Wilgotność praca i przechowywanie 10%... 95%, bez kondensacji
Interfejsy
RS422 Do zdalnego sterowania z poziomu PC
Video Standard sygnał video
Zasilanie wejście

 

IR212