Źródła dźwięku

Email
source_hd2050_big

Mając na uwadze pomiary w akustyce budowlanej możemy zaproponować urządzenia peryferyjne w postaci:

1. Źródło wszechkierunkowe jednorodnego dźwięku: HD2050

2. Stukacz wzorcowy HD2040

3. Cyfrowy wzmacniacz z equalizerem HD2050.20

4. Źródło dźwięku do pomiaru izolacyjności elewacji HD2050.30

5. Subwoofer HD2050.40

hd2040 1

Wykorzystywane m.in. w:

ISO 140-3 (Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych)
ISO 140-4 (Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami)
ISO 140-5 (Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów)
ISO 140-6 (Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów)
ISO 140-7 (Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów)
ISO 140-8 (Pomiary laboratoryjne tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi na masywnym stropie wzorcowym)
ISO 140-12 (Pomiar laboratoryjny izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych podniesionej podłogi pomiędzy dwoma sąsiednimi pomieszczeniami)
ISO 717-1 (Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Izolacyjność od dźwięków powietrznych)
ISO 717-2 (Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych)
ISO 3382 (Pomiary czasu pogłosu pomieszczeń)
DIN 4109 (Wymagania i testowanie - Izolacyjność akustyczna w budynkach)
DIN 4109-10 (Rekomendacje - Rozszerzona izolacyjność akustyczna w apartamentach)

 

Do pobrania:

acr Karta katalogowa: pdf Źródła dźwięku do pomiarów w budownictwie