Źródła dźwięku

Email
source_hd2050_big

Mając na uwadze pomiary w akustyce budowlanej możemy zaproponować urządzenia peryferyjne w postaci:

1. Źródło wszechkierunkowe jednorodnego dźwięku: HD2050
Dla pomiarów, których przedmiotem jest akustyka budynków, źródło dźwięku musi emitować dźwięk równomiernie we wszystkich kierunkach tak aby uzyskać powtarzalne i wiarygodne wyniki. Odpowiednie normy dotyczące pomiarów akustyki budowlanej (ISO 140 i ISO 3382) wymagają użycia wszechkierunkowego źródła dźwięku. W przestrzeni otwartej poziom natężenia dźwięku zmniejsza się o 6dB, gdy odległość punktu od wszechkierunkowego źródła dźwięku podwaja się.

2. Cyfrowy wzmacniacz z equalizerem HD2050.20 przeznaczony do w/w wszechkierunkowego źródła. Posiada m.in. możliwość generowania szumu różowego lub białego.

3. Stukacz wzorcowy HD2040 (do oceny skuteczności tłumienia dźwięków uderzeniowych przez materiały izolacyjne stropów, podczas pomiarów transmisji dźwięków materiałowych przez elementy konstrukcyjne w budynku)

4. Źródło dźwięku do pomiaru izolacyjności elewacji HD2050.30

5. Subwoofer HD2050.40

hd2040 1

Wykorzystywane m.in. w:

ISO 140-3 (Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych)
ISO 140-4 (Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami)
ISO 140-5 (Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów)
ISO 140-6 (Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów)
ISO 140-7 (Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów)
ISO 140-8 (Pomiary laboratoryjne tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi na masywnym stropie wzorcowym)
ISO 140-12 (Pomiar laboratoryjny izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych podniesionej podłogi pomiędzy dwoma sąsiednimi pomieszczeniami)
ISO 717-1 (Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Izolacyjność od dźwięków powietrznych)
ISO 717-2 (Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych)
ISO 3382 (Pomiary czasu pogłosu pomieszczeń)
DIN 4109 (Wymagania i testowanie - Izolacyjność akustyczna w budynkach)
DIN 4109-10 (Rekomendacje - Rozszerzona izolacyjność akustyczna w apartamentach)

 

Do pobrania:

acr Karta katalogowa: pdf Źródła dźwięku do pomiarów w budownictwie