Sonometr przemysłowy MK440

Email
MK440_big2
Sonometr MK:440 klasy 2, przeznaczony jest do monitorowanie hałasu środowiskowego. MK: 440 NoiseSensor LITE to kompaktowy, lekki i łatwy w instalacji przyrząd do monitorowania hałasu, idealny do pomiaru i monitorowania poziomu dźwięku w otoczeniu przemysłowym lub środowiskowym. MK440 jest przyrządem kompaktowym, co oznacza, że można go dodawać do istniejących systemów rejestrowania i monitorowania danych, redukując czasochłonną i skomplikowaną konfigurację. Wszelkie znaczące zmiany poziomu dźwięku dzięki ciągłemu sygnałowi analogowemu można natychmiast odznaczyć pozwalając na szybką i bardziej skuteczną reakcję. Brak skomplikowanej procedury konfiguracji. Podłącz go do swojego systemu i zacznij monitoring.
 
Opis:

MK: 440 NoiseSensor LITE to solidny, odporny na warunki pogodowe monitor hałasu zewnętrznego, zamieniający poziom dźwięku w decybelach na standardowy sygnał analogowy 4-20 mA. Dynamika mikrofonu 70dB czyni go idealnym narzędziem pomiaru i wykrywania zdarzeń związanych z hałasem. Niezawodny monitor hałasu z wyjściem analogowym analogowy, wymagający niewielkiego zaangażowania podczas procesu instalacji. Wyposażony w łatwą do wymiany osłonę przeciwdeszczową i kompaktową obudową.MK440 cirrus

Połączenia elektryczne:
MK440 wyposażony jest w gniazdo z gwintem wewnętrznym ½ ”NPT, ułatwiające uzyskanie w pełni chronionego okablowanie przy użyciu standardowych rur ½” lub standardowy dławik M20 do wprowadzania kabli. Dla urządzenia wymagane są cztery przewody dla zasilania i pętli analogowej 4-20mA. Połączenia te można wykonać poprzez złącze na wewnętrznej płytce drukowanej za pomocą dostarczonych zacisków śrubowych.

Opcje montażu:
Dostępne akcesoria montażowe obejmują cybant typu U do rurowych wsporników pionowych i poziomych oraz uchwyt do montażu na ścianie. W celu uzyskania najlepszej wydajności monitorowania hałasu zalecamy montaż MK: 440 z dala od innych powierzchni, które mogą odbijać poziomy hałasu, a tym samym powodować niedokładne pomiary.

Certyfikacja bezpieczeństwa:
NoiseSensorLITE został certyfikowany jako urządzenie iskrobezpieczne zgodnie z klasyfikacją NEC/CEC dla Klasy1 Div2, które to obejmują lokalizacje takie jak kopalnie, przepompownie i stacje benzynowe, zakłady przetwórcze oraz zakłady produkcji żywności i napojów.
NI Class I/IIDivision 2 Groups C, D, E, F, G T4 Class I
Zone 2 AEx/Ex ec IIB T4 Class II Zone 22AEx/Ex tc IIIBT4 (-30°C≤Ta≤+60°C)

MK440 4Zastosowanie:
 • Monitorowanie hałasu na placu budowy
 • Monitorowanie miejsc pracy
 • Hałas przemysłowy
 • Hałas w transporcie
 • Mapowanie hałasu
 • Weryfikacja bariery akustycznej
 • Hałas miejski
 • Hałas lotniskowy
 • Połączone monitorowanie hałasu i warunków meteo

Cechy:

 • Niezależny przetwornik hałasu przeznaczony do współpracy z zewnętrznym rejestratorem danych i systemami monitorowania
 • Do długoczasowego monitoringu hałasu środowiskowego
 • Zaprojektowany do integracji z istniejącymi systemami wizualizacji, takimi jak SCADA lub DCS Systems
 • Standardowe wyjście 4-20mA
 • Odporny na warunki atmosferyczne i odpowiedni do większości zastosowań zewnętrznych dzięki szerokiej gamie rozwiązań montażowych.
 • Zaprojektowany i wyprodukowany przez Cirrus Research

Opis przetwornika hałasu MK:440

Obiekty przemysłowe wymagają posiadania ciągłego monitoringu parametrów środowiskowych. Administratorzy systemu mają możliwość reakcji na zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo, ochronę środowiska a zarazem na zarządzanie wydajnością w czasie rzeczywistym. Czujnik hałasu otoczenia firmy Cirrus można z łatwo połączyć z systemem monitoringu danych w trybie na żywo.

 • Solidny, w pełni chroniony przed pogodą mikrofon zewnętrzny klasy 2
 • Prosta integracja z przemysłowymi standardowymi systemami pętli prądowej 4-20 mA
 • Brak potrzeby korzystania z oprogramowania
 • Zakres standardowy: 30~100 dB (A) idealny do większości zastosowań pozostałe zakresy pomiarowe o szerokości 70dB do wyboru: 74-144 dB | 64-134 dB | 54-124 dB | 44-114 dB | 34-104 dB | 24-94 dB
 • Sprawdzona długoczasowa niezawodność w trudnych warunkach zewnętrznych
 • Zewnętrzna osłona
 • Całkowita wysokość MK:440: 440mm
 • Prosty montaż i instalacja

MK440 3

Stały i niezawodny mikrofon zewnętrzny. Elektronika czysto analogowa, wysoce niezawodna. Sonometr nie wymaga specjalistycznej wiedzy akustycznej, wystarczy włączyć a zmierzony poziom hałasu będzie stale podawany na wyjście analogowe. Zespół mikrofonu zewnętrznego ma sprawdzoną niezawodność do długotrwałego stałego użytkowania, nawet w najtrudniejszych warunkach zewnętrznych.

Dane techniczne:

Wyjście analogowe 4...20mA | poziom ciśnienia akustycznego skorygowanego charakterystyką częstotliwościową A, średnia ważona SPL
Klasa mikrofonu 2
Jednostki dB (A) zgodna z IEC61672-1
Zakres 30...100dB lub
74-144 dB
64-134 dB
54-124 dB
44-114 dB
34-104 dB
24-94 dB
Charakterystyka dynamiczna 0,125s ustawienie FAST | IEC 61672-1
W opcji dostępna charakterystyka dynamiczna S -Slow
Wyjście 4...20mA | 0,1mA / dB
Masa 1.8kg
Stopień ochrony obudowy IP65
Zasilanie 12 ~ 24VDC
Temperatura pracy -10...+50ºC
Kabel wyjściowy brak | dławik 1/2"NPT lub M20, kabel max 10mb
Wymiary 440x118x84mm

W opcji: mocowanie na ścianie CM:440 lub na maszcie CM:441

uchwyty do sonometru

Normy dotyczące hałasu środowiskowego:
1. PN-EN 61672-1:2014-03, "Elektroakustyka i mierniki poziomu dźwięku. Część 1: Wymagania".mk440 cirrus
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (DzU 2001 nr 62 poz. 627).
3. PN-B-02153:2002, "Akustyka budowlana. Terminologia, symbole literowe i jednostki".
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (DzU 2007 nr 120, poz. 826).
5. PN-ISO 1996-1:1999, "Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Podstawowe wielkości procedury".
6. PN-ISO 1996-2:1999, "Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Zebranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu".
7. PN-ISO 1996-3:1999, "Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Wytyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu".
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (DzU 2011 nr 140 poz. 824).
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (DzU 2008 nr 206, poz. 1291).
10. Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz.Urz. L. nr 189 z dnia 18 lipca 2002 r.).
11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (DzU nr 187, poz. 1340).
12. ISO 9613-2: "Akustyka - zmniejszanie propagacji dźwięku na otwartej przestrzeni: Część 2: Ogólne metody obliczeń".
13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami (DzU 2007 nr 1 poz. 8).
14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (DzU 2010 nr 215, poz. 1414).
15. PN-79/T-06460, "Mierniki poziomu dźwięku. Ogólne wymagania i badania".
16. PN-81/N-01306, "Hałas. Metody pomiaru. Wymagania ogólne".

Do pobrania:

pdf new small Karta katalogowa: pdf Sonometr stacjonarny przemysłowy MK440 (1.99 MB)
pdf new small Instrukcja: pdf Sonometr przemysłowy stacjonarny MK440 (864 KB)