Wibrometr HD2070

Email
Wibrometr HD2070

HD2070 to przenośny analizator wibracji przeznaczony do pomiaru i analizy widma w pasmach oktawowych i tercjowych, w trzech kanałach jednocześnie. Przyrząd mierzy wszystkie parametry wymagane przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z wibracją, jest w stanie zmierzyć drgania przenoszone zarówno na ręce jak i całe ciało.

HD2070 nadaje się do oceny narażenia pracowników na wibracje i ryzyko urazów w następujących przypadkach:

hd2070

 • wibracje przenoszone na układ kończyn górnych za pomocą narzędzi wibracyjnych lub innych wywołujących wibracje lub uderzenia
 • wibracje całego ciała przenoszone na kierowców przez fotele pojazdów,
 • wibracje całego ciała w warunkach roboczych,
 • wibracje całego ciała w budownictwie

Analizator 3-kanałowy wibracji przeznaczony dla akcelerometrów IEPE

 • Pomiar drgań przenoszonych na układ kończyn górnych i całe ciało z FA, FC i FZ filtry pasmowe i WB, WC, WD My, Wj, Wk, Wh, Wj, Wk, Wm filtry zgodne z normą ISO 8041, ISO 2631 i ISO 5349.
 • Rejestrowanie danych w wewnętrznej pamięci 8 MB oraz karcie SD 2GB.
 • Pasmo oktawowe od 0,5 Hz do 2 kHz i pasmo tercjowe 0,3 Hz do 3,2 kHz z analizą w trybie rzeczywistym widma przyspieszenia zgodnie z normą IEC 61260 z obliczeniem prędkości i przemieszczenia (opcja "Analiza widmowa").
 • Analiza statystyczna z wykresem prawdopodobieństwa, wyliczenie i graficzna prezentacja percentyla poziomów od L1 do L99 (opcja "Analiza statystyczna").
 • Cyfrowy zapis sygnałów przyspieszenia (opcja "zapis Digital").
 • Nagrywanie notatek głosowych związanych z pomiarami.
 • Zakres pomiarowy 110 dB, liniowość 80 dB.
 • RS232 i USB interfejs szeregowy.

Miernik umożliwia podpięcie jednego trójosiowego akcelerometru lub do trzech w jednej osi. Akcelerometry, przewody połączeniowe i adaptery nie są zawarte w zestawie należy je dokupić osbno z wyjątkiem wersji HD2070.HA-WB

HD2070 jest zgodny z normą ISO 8041, ISO 2631, ISO 5349 i IEC 61260:

 • PN-EN ISO 8041:2008 - Drgania mechaniczne działające na człowieka - Mierniki
 • PN-EN ISO 5349-1:2004 - Drgania mechaniczne - Pomiar i wyznaczanie ekspozycji człowieka na drgania przenoszone przez kończyny górne - Część 1: Wymagania ogólne
 • PN-EN ISO 5349-2:2004 - Drgania mechaniczne - Pomiar i wyznaczanie ekspozycji człowieka na drgania przenoszone przez kończyny górne - Część 2: Praktyczne wytyczne do wykonywania pomiarów na stanowisku pracy
 • ISO 2631-1:1997 "Drgania i wstrząsy mechaniczne - Ocena narażenia człowieka na drgania całego ciała - Część 1: Wymagania ogólne"
 • ISO 2631-2:1989 "Drgania i wstrząsy mechaniczne - Ocena narażenia człowieka na drgania - Część 2: Drgania w budynkach (1 Hz do 80 Hz)"
 • ISO 2631-4:2001 "Drgania i wstrząsy mechaniczne - Ocena narażenia człowieka na drgania - Część 4: Wytyczne do oceny skutków wibracji oraz ruchu obrotowego na pasażera i komfortu załogi w stałych systemach transportu
 • ISO 2631-5:2004 "Drgania i wstrząsy mechaniczne - Ocena narażenia człowieka na drgania całego ciała - Część 5: Metoda oceny drgań zawierającym wiele wstrząsów"
 • PN-EN 61260:2000/A1:2004 Elektroakustyka - Filtry pasmowe o szerokości oktawy i części oktawy

HD2070 analizuje sygnały przyspieszenia i dokonuje obliczeń jednocześnie dla trzech kanałów. Urządzenie oblicza równolegle dla wszystkich kanałów pomiarowych średnie ważone przyspieszenia również w oktawach i tercjach. Wartości przyspieszenia, prędkości lub przemieszczenia mogą być wyświetlane dla każdego pasma częstotliwości indywidualnie. Wagi częstotliwości można swobodnie dobrać do konkretnego zastosowania. Wraz z wartościami przyspieszenia chwilowego i średniego, analizator oblicza wartość szczytową, ponadto dawkę wibracji (VDV), współczynniki szczytu i wykonuje analizę statystyczną. Elastyczna funkcja rejestratora przechowuje wiele profili widm zarówno w wewnętrznej pamięci 8 MB lub na karcie pamięci (SD do 2GB). Pomiar przyspieszenia w osiach pozwala, m.in. na pomiar drgań przenoszonych do ciała kierowcy poprzez fotel pojazdu, oceny skuteczność tłumienia zawieszenia siedziska i oceny jakości materiału tłumiącego. W budynku analizę można skorelować z sygnałem typu młot a następnie odbierać poprzez wysokiej czułości trójosiowy akcelerometr. Kalibrację można przeprowadzić przy użyciu danych kalibracyjnych akcelerometru lub za pomocą generatora drgań. Ostatnich 120 wykonanych kalibracji zapisywanych jest w pliku w zastrzeżonej i chronionej pamięci stałej miernika.

hd2070

Cechy:

- przeznaczony do pomiarów poziomu wibracji i ochrony pracownika przed nią
- pełna statystyczna analiza z wyliczaniem percentyli z prawdopodobieństwem 1...99% (opcja)
- analiza spektralna w oktawie od 0.5Hz do 2kHz lub tercjach 0.3Hz do 3.2kHz (opcja)
- karta pamięci 2GB
- zgodny z ISO8041, ISO2631, ISO5349, IC61260
- pomiar wpływu wibracji na rękę / ramie
- pomiar wpływu wbracji na całe ciało
- pomiar wibracji budynków
- mierzone parametry: RMS / VDV / MTVV / PEAK /MAX / MIN
- wbudowane filtry:
dla ręki i ramienia - Fz / Fc / Wh
dla całego ciała - Fz / Fa / Wb / Wc / Wd / We /Wj / Wk
budynków - Fz / Fm / Wm
Opcja:
KIT "HA & WB"
- funkcje j.w. plus sondy HDP356B41 / HDP356A02 / HD2030.CAB3-3M
- HD356B41 IEPE sonda pomiaru wibracji w 3 osiach dla całego ciała w postaci gumowego krążka
- HD356A02 IEPE sonda pomiaru wibracji w 3 osiach dla ramienia

HD2030Zestaw:

HD2070 kit1 3-kanałowy analizator wibracji do akcelerometrów typu IEPE
Pamięć 8MB, rejestracja danych, analiza widma w czasie rzeczywistym, w pasmach oktawowych
0.5Hz...2kHz i tercjowych 0.3Hz...3.2kHz (Opcja). Zakres pomiarowy 110dB, zakres liniowości 80dB.
Zgodny z normami ISO8041, ISO5349 i IEC61620.
Skład zestawu:
3-kanałowy miernik-analizator wibracji HD2070 z funkcjami:
• analiza widma w pasmach oktawowych 0.5Hz...2kHz i tercjowych 0.3Hz...3.2kHz (opcja)
• analiza statystyczna z obliczaniem percentyli L1-L99(opcja)
• filtry dla pomiarów wibracji przenoszonych przez układ ręka-ramię, całe ciało i budynki
• zapis komentarzy słownych i sygnałów z akcelerometrów
• gniazdo kart pamięci SD o pojemności do 2GB
• interfejs szeregowy RS232 i USB

 

 

Odnośnie wpływu drgań na budynki zgodnie z DIN 4150-3 -  Dopuszczalne prędkości drgań wg DIN 4150-3 [mm/s]

Typ konstrukcji       Częstotliwość
 1Hz 10Hz 50Hz 100Hz
Obiekty przemysłowe  20mm/s 20mm/s 40mm/s 50mm/s
Budynki mieszkalne  5mm/s 5mm/s 15mm/s 20mm/s
Obiekty szczególnie wrażliwe, nieujęte
w dwóch pierwszych kategoriach
 3mm/s 3mm/s 8mm/s 10mm/s

Strefy oddzielone czterema granicami w normie PN-B-02170:1985  Przyśpieszenia dla fundamentów budynków [mm/s2]

- granica A – dolna granica odczuwalności drgań przez budynek, poniżej tej granicy można nie uwzględniać wpływów dynamicznych;
- granica B – granica sztywności budynku, dolna granica powstania zarysowań i spękań w elementach konstrukcyjnych;
- granica C – granica wytrzymałości pojedynczych elementów budynku, dolna granica ciężkich szkód budowlanych;
- granica D – granica stateczności konstrukcji, dolna granica awarii całego budynku, drgania powyżej tej granicy mogą spowodować awarie budynku.

 

SWD-I (przy częstotliwości 5–25 Hz)

SWD-II (przy częstotliwości 1–7 Hz)

Granica A   0,02mm/s2  0,025mm/s2
Granica B  0,10mm/s2  0,08mm/s2
Granica C  0,55mm/s2  0,4mm/s2
Granica D  2,40mm/s2  3,0mm/s2

W ofercie wiele modeli czujników drgań (akcelerometrów), przykładowe przeliczenie przyśpieszenia na prędkość i przemieszczenie dla [25Hz]

 • 0.5g = 31.2 mm/s = 0.2mm
 • 5g = 312 mm/s = 2mm
 • 10g = 624,3 mm/s = 4mm
 • 50g = 3121 mm/s = 19.9mm
 • 500g = 31216mm/s = 198.7mm

W ofercie wiele modeli czujników drgań (akcelerometrów):

Akcelerometry 1-osiowe:

akcelerometry 1 osiowe

Akcelerometry 3-osiowe:

akcelerometry 3 osiowe

oraz

akcelerometry trójosiowe

Do pobrania:

acr Karta katalogowa: pdf Miernik wibracji HD2030
acr Instrukcja: Wibrometr 3 kanałowy HD2070