Przetworniki pomiaru gazów E2638 i E2638R

Email
e2638_big
Proponujemy przemysłowe przetworniki serii E2638 oraz E2638R do pomiaru stężenia gazów. Przetworniki dostępne są w różnych wersjach wykonania:
  • kanałowe,
  • naścienne,
  • z sondą na kablue2638 evicon new2

W zależności od wersji wykonania mogą posiadać równolegle wyjście analogowe 4...20mA, 0...10V, cyfrowe RS485 Modbus i przekaźnikowe, dodatkowo w opcji wyświetlacz LCD, obudowę IP65

Wersja E2638:

Przetwornik przemysłowy serii E2638:
- wyjście analogowe 4...20mA, 0...10V,
- cyfrowe RS485 Modbus.
- zasilanie 24VDC


Przetwornik przemysłowy serii E2638R:
- wyjście analogowe 4...20mA, 0...10V,
- cyfrowe RS485 Modbus,
- wyjście przekaźnikowe 2x, 
- brak w opcji wyświetlacza LCD.
- zasilanie 24 lub 230VAC.


Przeznaczony do pomiaru gazów palnych, toksycznych i tlenu. Wyposażony w obudowę pyło i wodoszczelną. W zestawie dwa wyjścia 0...10V oraz 4..20mA, równolegle wyjście cyfrowe RS485 z protokołem Modbus RTU.
Zasilanie 24VDC. W opcji wyświetlacz miejscowy LCD

Przetwornik przemysłowy serii E2638R wersja bez LCD ale dodatkowo posiadająca podwójne wyjście przekaźnikowe plus zasilanie 230VAC lub 24VDC.e2638 gas transducer

Zakresy i rodzaje gazów do wyboru;

CH4  - metan 0...5% (0...100%LEL)
LPG - propan/butan 0...2% (0...100% LEL)
C2H2 - acetylen 0...2.5% (0...100% LEL)
C2H4 - etylen 0...10| 0...200 | 0...1500ppm
Cl- chlor 0...20 ppm Cl2 rozdzielczość 0,02 ppm Cl2
CO - tlenek węgla 0...1000 ppm CO, rozdzielczość 1 ppm CO
CO2 - dwutlenek węgla: 400...10 000 ppm CO2, rozdzielczość 1 ppm CO2 - zasada pomiaru NDIR
CO2 - dwutlenek węgla: 400...50 000 ppm CO2, rozdzielczość 100 ppm CO2 - zasada pomiaru NDIR
EtO - C2H4O - tlenku etylenu: 0...20 / 0...100 ppm C2H4O
H2S - siarkowodór: 0...100 ppm H2S, 0...1000 ppm H2S, rozdzielczość 0,1 / 1 ppm H2S
HFC - hydrofluorowęglowodory (R22 | R142b | R404a) ; 0...1000 ppm gaz | rozdzielczość 1 ppm
H2 - wodór 0...4% (0...100% LEL)
LEL - dla gazów palnych obejmujący: wodór, metan, acetylen, propan oraz butan. Zakres 0...100% LEL, rozdzielczość 0,1 %LEL
NH3 - amoniak: zakres 0...100, 0...300, 0...1000 ppm NH3 , rozdzielczość: 1 ppm | 2 ppm | 5 ppm, czujnik elektrochemiczny dyfuzyjny
NH3 - amoniak: zakres 0...1000 ppm NH3 rozdzielczość: 1 ppm NH3 czujnik półprzewodnikowy z tlenkiem metalu (MOS)
H2S - siarkowodór: zakres 0...100ppm
H2S - 2000 - siarkowodór: zakres 0...2000ppm
NO- tlenek azotu; zakres 0...250 ppm NO, rozdzielczość 1ppm, maksymalna przeciążenie: 1000ppm
NO2 - dwutlenek azotu; zakres 0...20 ppm NO2, 0...200 ppm NO2, rozdzielczość 0.1ppm, 1ppm, max przeciążenie odpowiednio 100, 200ppm
O2 - tlen: zakres 0...25%, rozdzielczość; 0.01%, max przeciążenie 30%, czujnik elektrochemiczny, sonda dyfuzyjna - obsługa co 6 miesięcy
O2 L - tlen: zakres 0...25%, rozdzielczość; 0.01%, max przeciążenie 30%, czujnik optyczny, sonda fluorescencyjna - czujnik bezobsługowy
O3 - ozon; zakres 0...5ppm, rozdzielczość: 0.02ppm, max przeciążenie 50ppm
VOC - lotne związki organiczne, zakres 0...100% LEL lub 0...1000 ppm, rozdzielczość; 0.1% LEL lub 1ppm, czuły na: Aceton, Benzen, Etanol, Etyl, Octan, Toluen, Ksylen itp.
SO2 - dwutlenek siarki, zakres 0...50ppm, 0...2000ppm, rozdzielczość 0.1ppm, max przeciążenie; 150ppm
PID - detektor fotojonizacyjny, zakres 0...50ppm oraz 0...300ppm Czujniki PID są idealnym rozwiązaniem detekcji niskich stężeń lotnych związków organicznych. Detektory fotojonizacyjne (PID) służą do pomiarów grup substancji niebezpiecznych. Możliwość wykrywania jonizacji poniżej 10.6 eV,

W opcji:

  • RP33-3 sonda na kablu 3mb
  • RP33-10 sonda na kablu 10mb 
  • DM - wykonanie kanałowe Ø15,33mm, długość L-200mm
  • 230 - zasilanie 90...265V
  • ATEX - obudowa Ex strefa 2 oraz 22  dla wersji przetwornika E2658 oraz E2658R
  • LCD - wyświetlacz miejscowy 36x72mm
  • RLCS3 - wyświetlacz naścienny 115x65x40mm

Wyjście analogowe 2x 4...20mA | 0...10V | Uwaga: jedno wyjście przeznaczone jest do pomiaru wybranego gazu drugie do temperatury (tylko dla wersji bez wyświetlacza)
Wyjście cyfrowe: RS485, Protokół Modbus RTU.

Przetworniki w zależności od mierzonego gazu mogą posiadać wbudowane różne czujniki charakteryzujące się innymi cechami. Mając na uwadze prawidłowe działanie przetworników, należy przestrzegać faktu, że skokowe zmiany wilgotności, kondensacja lub gwałtowne zmiany ciśnienia mogą powodować nieprawidłowe wskazanie wartości mierzonej. Każda technologia wykrywania gazów ma swoje mocne i słabsze strony. Wszystkie czujniki charakteryzują się mniejszym lub większym wpływem krzyżowym innych gazów niż te, które są ustawione. Przed wyborem odpowiedniego czujnika w danej aplikacji zaleca się poddanie analizie powietrze w miejscu instalacji przetwornika.

Charakterystyka poszczegolnych sensorów:

a) czujniki katalityczne: śladowa ilość par związków krzemu i związków siarki powoduje trwałą utratę czułości, która to wymaga ponownej kalibracji lub wymiany czujnika na nowy. Długotrwałe przekroczenie zakresu pomiarowego powoduje spadek czułości. Atmosfera o zawartości tlenu mniejszej niż 17% powoduje niedoszacowanie wartości wskazywanej. Atmosfera o zawartości tlenu większej niż 25% skutkuje przeszacowaniem wartości mierzonej.

b) czujniki elektrochemiczne: stała ekspozycja na toksyczne gazy lub krótkotrwała ekspozycja na gazy, które znacznie przekraczają maksymalny zakres czujnika mogą go uszkodzić. Wymagana jest wtedy ponowna kalibracja lub wymiana na nowy. Wysoka temperatura wraz z niską wilgotnością względną mają negatywny wpływ na żywotność czujnika. W przypadku atmosfery o zawartości tlenu poniżej 1% przez czas dłuższy niż 1 godzinę powoduje niedoszacowanie zmierzonej wartości.

c) czujniki podczerwieni: pary kwasów i zasad mogą trawić układ optyczny i zniekształcać pomiary. Konieczna może być kontrola lub kalibracja. Na poprawny pomiar znaczny wpływ ma podwyższone ciśnienie

d) czujniki półprzewodnikowe: krótkotrwałe narażenie na gazy lub pary rozpuszczalników organicznych, znacznie przekraczające maksymalny zakres czujnika, mogą trwale uszkodzić czujnik  lub może być wymagana ponowna kalibracja. W przypadku atmosfery o zawartości tlenu mniejszej niż 18% następuje niedoszacowanie zmierzonej wartości.

 

Wymiary:

e2638 evicon dim

e2638 evicon dim2

e2638 evicon dim3

Przykładowy kod zamówienia: E2638-H2S-RP33-3 | Przetwornik siarkowodoru z sondą na kablu 3mb.

UWAGA: każdy przetwornik w zależności od zastosowanego czujnika posiada własny zalecany interwał rekalibracji. Interwał zaczyna się od sprawdzania co 6 miesięcy (dla np. CO).

Do pobrania:

pdf new small   pdf Instrukcja przetwornika do pomiaru tlenu O2 - E2618 (549 KB)  
pdf new small pdf Przegląd przetworników do pomiaru gazów (5.29 MB)