Przetwornik etylenu E2638-C2H4

Email
E2638-ethylene-oxide4
Przetwornik etylenu E2638-C2H4 należy do nowej rodziny wielofunkcyjnych przyrządów pomiarowych PluraSens®. Zastosowania obejmują przemysł chemiczny i polimerowy, rolnictwo, przechowywanie i dojrzewanie owoców oraz inne obszary wymagające precyzyjnego pomiaru stężenia etylenu. Przyrząd wykorzystuje w pełni kalibrowany i kompensowany temperaturowo elektrochemiczny czujnik gazu o doskonałej powtarzalności, stabilności i długiej żywotności. Dzięki specjalnemu rozwiązaniu technicznemu do kompensacji wilgotności (dostępnemu jako opcja), detektor może być stosowany nawet przy wilgotności do 100% RH. Taki zakres pracy osiągnięto dzięki wbudowanej grzałce eliminującej szkodliwy wpływ wysokiej wilgotności na czujnik elektrochemiczny.
 
Cechy;

Przetwornik E2638-C2H4 dla pomiaru etylenubanana storages

 • Czujnik elektrochemiczny z kompensacją wilgotności
 • Zakres 0...10 / 0...200 / 0...1500 ppm C2H4
 • Rozdzielczość 0,1 / 1 / 5 ppm C2H4
 • Opcja dwóch przekaźników SPST
 • 2 × 4-20 mA lub 0-10 V, RS485
 
Dwa przekaźniki ze stykiem zamykającym (opcja) mogą być użyte do zdalnej sygnalizacji lub kontroli stężenia. Dwie wartości zadane alarmu są ustawiane przez użytkownika. Dwa wyjścia analogowe i interfejs cyfrowy RS485 ze standardowym protokołem Modbus RTU mogą być wykorzystane do podłączenia czujki do systemów bezpieczeństwa lub automatyki.

Większość owoców wytwarza związek gazowy zwany etylenem, który to rozpoczyna proces dojrzewania. Jego poziom w niedojrzałych owocach jest bardzo niski, ale w miarę rozwoju owoców wytwarza się jego większa ilość, która przyspiesza proces dojrzewania. Poziom etylenu i tempo dojrzewania jest procesem zależnym od odmiany. Niektóre odmiany jabłek, takie jak McIntosh, produkują ogromne ilości etylenu i są trudne do przechowywania. Zbierane po gwałtownym wzroście poziomu etylenu szybko miękną i starzeją się podczas przechowywania. Inne odmiany charakteryzują się wolniejszym wzrostem etylenu i wolniejszym tempem dojrzewania. W przypadku jabłek, które będą przechowywane dłużej niż dwa miesiące, konieczne jest zebranie ich zanim poziom etylenu zacznie gwałtownie wzrastać.

Śliwki i brzoskwinie są również wrażliwe na etylen i po zbiorach nadal będą dojrzewać w odpowiedzi na ten hormon. Niektóre odmiany śliwek, takie jak Shiro, dojrzewają bardzo powoli, ponieważ produkcja etylenu jest stłumiona. W przypadku tych odmian owoce mogą pozostać niedojrzałe, jeśli zostaną zebrane zbyt wcześnie. Inne odmiany śliwek, takie jak Early Golden dojrzewają bardzo szybko. W tym przypadku zbiór powinien być bardziej precyzyjnie zaplanowany, aby owoce nie były przejrzałe w momencie dotarcia do konsumenta.

Do pomiaru etylenu potrzebny jest precyzyjny przetwornik w celu określenia, czy owoce w danym regionie są jeszcze na takim etapie, że mogą być przechowywane długoterminowo. Tańsze metody mogą być stosowane do pomiaru stopnia dojrzałości, ale nie są tak precyzyjne jak pomiar poziomu etylenu w owocach. Metody kontroli etylenu w owocach obejmują przechowywanie w chłodni, przechowywanie w kontrolowanej atmosferze oraz usuwanie etylenu.

Czym więc jest etylen? Gaz etylenowy w owocach i warzywach jest hormonem roślinnym, który reguluje wzrost i rozwój roślin oraz tempo ich rozwoju, podobnie jak hormony u ludzi i zwierząt. Etylen został po raz pierwszy odkryty około 100 lat temu.

Wpływ gazu etylenowego na dojrzewanie owoców.

Komórkowe ilości etylenu w owocach mogą osiągnąć poziom, w którym dochodzi do zmian fizjologicznych. Na efekt działania etylenu i dojrzewania owoców mogą wpływać także inne gazy, takie jak dwutlenek węgla i tlen, i jest on różny dla poszczególnych owoców. Owoce takie jak jabłka i gruszki emitują większą ilość etylenu, co wpływa na ich dojrzewanie. Inne owoce, jak czereśnie czy borówki, produkują bardzo mało etylenu i dlatego nie ma on wpływu na proces dojrzewania. Skutkiem działania etylenu na owoce jest zmiana ich struktury (zmiękczenie), koloru i innych procesów. Gaz etylenowy nie tylko wpływa na dojrzewanie owoców, ale może również powodować obumieranie roślin. Inne skutki działania gazu etylenowego to utrata chlorofilu, obumieranie liści i łodyg roślin, skracanie łodyg i wyginanie łodyg (epinastia). Gaz etylenowy może być dobry, gdy jest stosowany w celu przyspieszenia dojrzewania owoców, lub zły, gdy powoduje żółknięcie warzyw, uszkadza pąki lub powoduje obumieranie roślin ozdobnych. Jako roślinny posłaniec, sygnalizuje roślinie jej następny ruch, gaz etylenowy może być użyty do oszukania rośliny, aby wcześniej dojrzała. W środowiskach komercyjnych rolnicy stosują płynne produkty, które są wprowadzane przed zbiorami. Konsument może to zrobić w domu, po prostu umieszczając dany owoc lub warzywo w papierowej torbie, na przykład pomidora. W ten sposób gaz etylenowy zostanie skoncentrowany wewnątrz torby, co pozwoli na szybsze dojrzewanie owoców. Nie należy używać plastikowych torebek, które zatrzymują wilgoć i mogą spowodować gnicie owoców.

Dojrzewalnia bananów - etapy:

banany proces dojrzewania

Warzywa i owoce podczas dojrzewania wydzielają etylen. Jest to gaz, który stymuluje dojrzewanie owoców i warzyw. Warzyw/owoców emitujących duże ilości etenu nie wolno przechowywać blisko innych wrażliwych warzyw/owoców poniewż będą dojrzewać szybciej i przez to szybciej się zepsują. Przykładowo przejrzałe jabłko, produkuje bardzo duże ilości etylenu, który rozprzestrzeniając się powoduje przyspieszenie dojrzewania owoców w jego sąsiedztwie i w konsekwencji ich szybsze gnicie. Zawartość 0,02% etylenu w powietrzu przyspiesza 4–10-krotnie proces dojrzewania.

Przetwornik serii E2638 oraz E2638R -C2H4 dla pomiaru etylenu. Przetworniki dostępne są w różnych wersjach wykonania:
 • kanałowe,
 • naścienne,
 • z sondą na kablue2638 evicon new2

W zależności od wersji wykonania mogą posiadać równolegle wyjście analogowe 4...20mA, 0...10V, cyfrowe RS485 Modbus i przekaźnikowe, dodatkowo w opcji wyświetlacz LCD, obudowę IP65

Wersja E2638: w wersji C2H4 - etylen 0...10| 0...200 | 0...1500ppm

Przetwornik przemysłowy serii E2638:
- wyjście analogowe 4...20mA, 0...10V,
- cyfrowe RS485 Modbus.
- zasilanie 24VDC


Przetwornik przemysłowy serii E2638R:
- wyjście analogowe 4...20mA, 0...10V,
- cyfrowe RS485 Modbus,
- wyjście przekaźnikowe 2x, 
- brak w opcji wyświetlacza LCD.
- zasilanie 24 lub 230VAC.

Wyposażony w obudowę pyło i wodoszczelną. W zestawie dwa wyjścia 0...10V oraz 4..20mA, równolegle wyjście cyfrowe RS485 z protokołem Modbus RTU.
Zasilanie 24VDC. W opcji wyświetlacz miejscowy LCD

Przetwornik przemysłowy serii E2638R wersja bez LCD ale dodatkowo posiadająca podwójne wyjście przekaźnikowe plus zasilanie 230VAC lub 24VDC.Zakresy i rodzaje gazów do wyboru;

Pozostałe gazy:

CH4  - metan 0...5% (0...100%LEL)
LPG - propan/butan 0...2% (0...100% LEL)
C2H2 - acetylen 0...2.5% (0...100% LEL)
Cl- chlor 0...20 ppm Cl2 rozdzielczość 0,02 ppm Cl2
CO - tlenek węgla 0...1000 ppm CO, rozdzielczość 1 ppm CO
CO2 - dwutlenek węgla: 400...10 000 ppm CO2, rozdzielczość 1 ppm CO2 - zasada pomiaru NDIR
CO2 - dwutlenek węgla: 400...50 000 ppm CO2, rozdzielczość 100 ppm CO2 - zasada pomiaru NDIR
EtO - C2H4O - tlenku etylenu: 0...20 / 0...100 ppm C2H4O
H2S - siarkowodór: 0...100 ppm H2S, 0...1000 ppm H2S, rozdzielczość 0,1 / 1 ppm H2S
HFC - hydrofluorowęglowodory (R22 | R142b | R404a) ; 0...1000 ppm gaz | rozdzielczość 1 ppm
H2 - wodór 0...4% (0...100% LEL)
LEL - dla gazów palnych obejmujący: wodór, metan, acetylen, propan oraz butan. Zakres 0...100% LEL, rozdzielczość 0,1 %LEL
NH3 - amoniak: zakres 0...100, 0...300, 0...1000 ppm NH3 , rozdzielczość: 1 ppm | 2 ppm | 5 ppm, czujnik elektrochemiczny dyfuzyjny
NH3 - amoniak: zakres 0...1000 ppm NH3 rozdzielczość: 1 ppm NH3 czujnik półprzewodnikowy z tlenkiem metalu (MOS)
H2S - siarkowodór: zakres 0...100ppm
H2S - 2000 - siarkowodór: zakres 0...2000ppm
NO- tlenek azotu; zakres 0...250 ppm NO, rozdzielczość 1ppm, maksymalna przeciążenie: 1000ppm
NO2 - dwutlenek azotu; zakres 0...20 ppm NO2, 0...200 ppm NO2, rozdzielczość 0.1ppm, 1ppm, max przeciążenie odpowiednio 100, 200ppm
O2 - tlen: zakres 0...25%, rozdzielczość; 0.01%, max przeciążenie 30%, czujnik elektrochemiczny, sonda dyfuzyjna - obsługa co 6 miesięcy
O2 L - tlen: zakres 0...25%, rozdzielczość; 0.01%, max przeciążenie 30%, czujnik optyczny, sonda fluorescencyjna - czujnik bezobsługowy
O3 - ozon; zakres 0...5ppm, rozdzielczość: 0.02ppm, max przeciążenie 50ppm
VOC - lotne związki organiczne, zakres 0...100% LEL lub 0...1000 ppm, rozdzielczość; 0.1% LEL lub 1ppm, czuły na: Aceton, Benzen, Etanol, Etyl, Octan, Toluen, Ksylen itp.
SO2 - dwutlenek siarki, zakres 0...50ppm, 0...2000ppm, rozdzielczość 0.1ppm, max przeciążenie; 150ppm
PID - detektor fotojonizacyjny, zakres 0...50ppm oraz 0...300ppm Czujniki PID są idealnym rozwiązaniem detekcji niskich stężeń lotnych związków organicznych. Detektory fotojonizacyjne (PID) służą do pomiarów grup substancji niebezpiecznych. Możliwość wykrywania jonizacji poniżej 10.6 eV,

W opcji:

 • RP33-3 sonda na kablu 3mb
 • RP33-10 sonda na kablu 10mb 
 • DM - wykonanie kanałowe Ø15,33mm, długość L-200mm
 • 230 - zasilanie 90...265V
 • ATEX - obudowa Ex strefa 2 oraz 22  dla wersji przetwornika E2658 oraz E2658R
 • LCD - wyświetlacz miejscowy 36x72mm
 • RLCS3 - wyświetlacz naścienny 115x65x40mm

Wyjście analogowe 2x 4...20mA | 0...10V | Uwaga: jedno wyjście przeznaczone jest do pomiaru wybranego gazu drugie do temperatury (tylko dla wersji bez wyświetlacza)
Wyjście cyfrowe: RS485, Protokół Modbus RTU.

Przetworniki w zależności od mierzonego gazu mogą posiadać wbudowane różne czujniki charakteryzujące się innymi cechami. Mając na uwadze prawidłowe działanie przetworników, należy przestrzegać faktu, że skokowe zmiany wilgotności, kondensacja lub gwałtowne zmiany ciśnienia mogą powodować nieprawidłowe wskazanie wartości mierzonej. Każda technologia wykrywania gazów ma swoje mocne i słabsze strony. Wszystkie czujniki charakteryzują się mniejszym lub większym wpływem krzyżowym innych gazów niż te, które są ustawione. Przed wyborem odpowiedniego czujnika w danej aplikacji zaleca się poddanie analizie powietrze w miejscu instalacji przetwornika.

Charakterystyka poszczególnych sensorów:

a) czujniki katalityczne: śladowa ilość par związków krzemu i związków siarki powoduje trwałą utratę czułości, która to wymaga ponownej kalibracji lub wymiany czujnika na nowy. Długotrwałe przekroczenie zakresu pomiarowego powoduje spadek czułości. Atmosfera o zawartości tlenu mniejszej niż 17% powoduje niedoszacowanie wartości wskazywanej. Atmosfera o zawartości tlenu większej niż 25% skutkuje przeszacowaniem wartości mierzonej.

b) czujniki elektrochemiczne: stała ekspozycja na toksyczne gazy lub krótkotrwała ekspozycja na gazy, które znacznie przekraczają maksymalny zakres czujnika mogą go uszkodzić. Wymagana jest wtedy ponowna kalibracja lub wymiana na nowy. Wysoka temperatura wraz z niską wilgotnością względną mają negatywny wpływ na żywotność czujnika. W przypadku atmosfery o zawartości tlenu poniżej 1% przez czas dłuższy niż 1 godzinę powoduje niedoszacowanie zmierzonej wartości.

c) czujniki podczerwieni: pary kwasów i zasad mogą trawić układ optyczny i zniekształcać pomiary. Konieczna może być kontrola lub kalibracja. Na poprawny pomiar znaczny wpływ ma podwyższone ciśnienie

d) czujniki półprzewodnikowe: krótkotrwałe narażenie na gazy lub pary rozpuszczalników organicznych, znacznie przekraczające maksymalny zakres czujnika, mogą trwale uszkodzić czujnik  lub może być wymagana ponowna kalibracja. W przypadku atmosfery o zawartości tlenu mniejszej niż 18% następuje niedoszacowanie zmierzonej wartości.

 

Wymiary:

e2638 evicon dim

e2638 evicon dim2

e2638 evicon dim3

Przykładowy kod zamówienia: E2638-C2H4 dla pomiaru etylenu-RP33-3 | Przetwornik etylenu z sondą na kablu 3mb.

UWAGA: każdy przetwornik w zależności od zastosowanego czujnika posiada własny zalecany interwał rekalibracji. Interwał zaczyna się od sprawdzania co 6 miesięcy (dla np. CO).

Do pobrania:

pdf new small Karta katalogowa:  pdf Przetwornik etylenu E2638 (875 KB)
pdf new small Instrukcja: pdf Instrukcja E2638 do pomiaru stężenia etylenu (702 KB)