Uniwersalny miernik HD2256.2

Email
Uniwersalny miernik HD2256.2

Najnowsza seria zaawansowanych mierników fizykochemicznych. Wszystkie modele posiadają pamięć wewnętrzną umożliwiającą zapis 2000 próbek pomiarowych. Dodatkowo wbudowane wyjście cyfrowe RS232 umożliwia podłączenie zewnętrznej drukarki . W standardzie równolegle wyjście USB.  W opcji dostępne jest również wyjście bezprzewodowe bluetooth. Dla celów pomiarów laboratoryjnych dokupić można statyw z wbudowanym mieszadłem magnetycznym: HD22.2 lub statyw z ruchomym ramieniem HD22.3 do podłączenia sond o średnicy Ø12mm

Laboratoryjny miernik pH, mV, χ, Ω, TDS, NaCl, °C
Wyświetlacz alfanumeryczny.
Pamięć 20000 pomiarów.hd2256.2_4
Interwał rejestracji 1s...1h.
Automatyczna kalibracja.
Parametry mierzone:pH, mV, χ, Ω, TDS, NaCl, °C, °F.

Pomiar pH:

 • Zakres pomiarowy: -9.999...+19.999pH
 • Dokładność: ±0.001pH ±1 cyfra
 • Rozdzielczość: 0.01...0.001 deklarowana z menu
 • Impedancja wejściowa: >1012Ω
 • Punkty kalibracyjne: do 5 z listy 13 buforów automatycznie wykrywanych

Pomiar mV:

 • Zakres: -1999.9...+1999.9mV
 • Rozdzielczość: 0.1mV
 • Dokładność: ±0.1mV ±1 cyfra
 • Dryft po 1 roku: 0.5mV / rok
Pomiar przewodności:
 • Dokładnośc: ±0.5% ±1cyfra
 • Rozdzielczość i zakresy (k=0.01):
 • 0.001µS/cm (0.000...1.999µS/cm)
 • Rozdzielczość i zakresy (k=0.1):
 • 0.01µS/cm (0.00...19.99µS/cm)
 • Rozdzielczość i zakresy (k=1):
 • 0.1µS/cm (0.0...199.9µS/cm)
 • 1µS/cm (200...1999µS/cm)
 • 0.01mS/cm (2.00...19.99mS/cm)
 • 0.1mS/cm (20.0...199.9mS/cm)
 • Rozdzielczość i zakresy (k=10):
 • 1mS/cm (200...1999mS/cm)
Pomiar rezystancji:
 • Dokładnośc: ±0.5% ±1cyfra
 • Stała k=0.01 do 1GΩ x cm
 • Stała k=0.1 do 100MΩ x cm
 • Stała k=1
  5.0 ... 199.9Ω x cm / 0.1Ω x cm
  200 ... 999Ω x cm / 1Ω x cm
  1.00k ... 19.99kΩ x cm / 0.01kΩ x cm
  20.0k ... 99.9kΩ x cm / 0.1kΩ x cm
  100k ... 999kΩ x cm / 1kΩ x cm
 • Stała k=10
  0.5 ... 5.0Ω x cm / 0.1Ω x cm

Pomiar TDS (χ/TDS=0.5):

 • Stała (k=0.01):
  Rozdzielczość:
  0.005mg/l (0.00...1.999mg/l)
 • Stała (k=0.1):
  Rozdzielczość:
  0.05mg/l (0.00...19.99mg/l)
 • Stała (k=1):
 • Rozdzielczość i zakresy:
  • 0.5mg/l (0.0...199.9mg/l)
  • 1mg/l (200...1999mg/l)
  • 0.01g/l (2.00...19.99g/l)
  • 0.1g/l (20.0...199.9g/l)
 • Stała (k=10):
  Rozdzielczość:
  1g/l (100...999g/l)

Pomiar zasolenia:

 • Rozdzielczość i zakresy:
  • 1mg/l (0.000...1.999g/l)
  • 10mg/l (2.00...19.99g/l)
  • 0.1g/l (20.0...199.9g/l)
 • Dokładność: ±0.5% ±1cyfra
hd22.3 hd22.2


hd2256.2_3

Automatyczna/manualna kompensacji temperatury:

 • 0...100°C z αT =0.00...4.00 %/°C
 • Temperatura referencyjna: 0...50°C
 • Współczynnik konwersji : χ / TDS: 0.4 ...0.8
 • Stała k w instrumencie (cm-1): 0.01 - 0.1 - 0.5 - 0.7 - 1.0 - 10.0
 • Stała k ustawiana przez użytkownika (cm-1): 0.01 ... 20.00

Pomiar temperatury:

 • Typ wejścia: Pt100/Pt1000
 • Zakres pomiarowy: -50...150°C
 • Rozdzielczość: 0.1°C
 • Dokładność: 0.1°C

Roztwory buforowe automatycznie rozpoznawane:

 • 147µS/cm
 • 1413µS/cm
 • 12888µS/cm
 • 111800µS/cm

hd2256.2_5

Automatyczna lub ręczna kompensacja
Interfejsy szeregowe: RS232 i USB.
Oprogramowanie: DeltaLog9.
Zasilanie: 3 ogniwa LR6.
Czas pracy: 100 godzin.
Wymiary: 265 x 185 x 70mm.
Masa: 490g (z bateriami).
Stopień ochrony: IP66.