Urządzenia i przyrządy laboratoryjne

Wśród przyrządów laboratoryjnych, które służą do pomiaru parametrów fizykochemicznych (m.in. pH, mętność, redox, przewodność, zasolenie, tlen rozpuszczony itd.), wymienia się sprzęt, który dzieli się na dwie podkategorie, a są to urządzenia uniwersalne i służące do pomiaru mętności (np. miernik mętności HD25.2).

Tlenomierz i inne urządzenia laboratoryjne

W kategorii tej znalazły się ponadto urządzenia służące do pomiaru tlenu rozpuszczonego, np. tlenomierz  HD3409.2. Ma on szerokie zastosowanie, ponieważ stężenie tlenu decyduje o procesie korozji w rurociągach, a także rozkładzie podczas oczyszczania ścieków. Stężenie tlenu rozpuszczonego ma ponadto wpływ na warunki życia ryb oraz mikroorganizmów w wodach. Do zalet tego urządzenia należy m.in. bardzo długi czas pracy (nawet do 100 godzin) i pojemna pamięć mieszcząca 18000 pomiarów.

W sklepie można oprócz tego nabyć pehametry, czyli urządzenia laboratoryjne służące do pomiaru ph analizowanych substancji chemicznych. Można tu wymienić: Pehametr-Termometr HD2205.2, pehametr przenośny model HD3405.2, a także Pehametr-konduktometr HD3456.2. Ostatni z modeli umożliwia automatyczną rejestrację danych, a także współpracę z komputerem i drukarką.

Godnym uwagi przyrządem laboratoryjnym jest ponadto Miernik mętności HD25.2, służący do pomiaru mętności metodą nefelometryczną (światło rozproszone pod kątem 90 stopni). Zaletą tych przyrządów jest ponadto to, że ważą niewiele (około 0,5 kg), są małe i poręczne. Dzięki temu proces pomiaru jest znacznie łatwiejszy.

Wyników 1 - 7 z 7