Roztwór buforowy HD8712

Email
Roztwór buforowy HD8712

Roztwór buforowy do wzorcowania konduktometrów (0.1m KCl).

Wzorzec do kalbracji w punkcie 12880µS przy 25°C.

Pojemnik o zawartości 200ml.