Tlenomierz HD3409.2

Email
Tlenomierz HD3409.2

Laboratoryjny miernik tlenu rozpuszczonego.
Podwójny wyświetlacz LCD.
Pamięć 18000 pomiarów.
Interwał rejestracji 1s...1h.
Półautomatyczna kalibracja.
Parametry mierzone: mg/l O2, % O2, mbar, °C, °F.
Pomiar tlenu:

 • Zakres: 0...90mg/l
 • Dokładność: 0.3mg/l ±1 cyfra (60...110%)
 • Rozdzielczość: 0.01mg/l

Pomiar wskaźnika nasycenia:

 • Zakres: 0.0...600%
 • Rozdzielczość: 0.1%
 • Dokładność:
  • 0.3%±1 cyfra (0.0...199.9%)
  • 1%±1 cyfra (200...600%

Pomiar ciśn. barometrycznego:

 • Zakres: 0...1100mbar
 • Rozdzielczość: 0.1mbar
 • Dokładność:2mbar±1 cyfra (18...25°C)

Kompensacja zasolenia:

 • Zakres nastawy: 0...70g/l
 • Rozdzielczość: 0.1g/l

Pomiar temperatury (w sondzie O2):

 • Zakres pomiarowy: 0...45°C
 • Rozdzielczość: 0.1°C
 • Dokładność: 0.1°C

Pomiar temperatury (sonda zewn. Pt100):

 • Zakres pomiarowy: -200...650°C
 • Rozdzielczość: 0.1°C
 • Dokładność: 0.1°C

Automatyczna lub ręczna kompensacja: 0...50°C.
Interfejsy szeregowe: RS232 i USB.
Oprogramowanie: DeltaLog9.
Zasilanie: 3 ogniwa LR6.
Czas pracy: 100 godzin.
Wymiary: 220 x 120 x 55mm.
Masa: 470g (z bateriami).
Stopień ochrony: IP66.