Roztwór buforowy HD8672

Email
Roztwór buforowy HD8672

Roztwór buforowy do wzorcowania pehametrów (0.025m KH2PO4 - 0.025m Na2HPO4).

Wzorzec do kalibracji w punkcie pH=8.68. 

Pojemnik o zawartości 200ml.