Przetwornik temperatury T0510

Email
Przetwornik temperatury T0510
 • Przetwornik temperatury T0510 / T4511
 • Przetworniki temperatury i wilgotności: T3510 / T3511
 • T+RH+Ciśnienie barometryczne T7510 / T7511 / T2514
  z wyjściem ethernet

Opist0510_1

Przetworniki z interfejsem ethernet przeznaczone są zależnie od typu, do pomiaru temperatury, wilgotności i ciśnienia barometrycznego (barometry). Na wyświetlaczu w zależności od modelu mogą być prezentowane 3 wartości pomiarowe, jako trzeci np. temperatura punktu rosy lub inny parametr z typoszeregu w miejsce punktu rosy. Elektronika jest zamknięta w odpornej plastikowej obudowie a czujniki temperatury i wilgotności w kablowej sondzie z filtrem z porowatego brązu. Duży podwójny wyświetlacz LCD wskazuje jednocześnie wartość temperatury i wilgotności a dodatkowo wartość temperatury punktu rosy lub innego wybranego parametru. Użytkownik ma możliwość wyłączenia wskazań na wyświetlaczu. Nadając przetwornikowi indywidualny adres IP można przeglądać jego wskazania poprzez przegladarkę www.

Wysokiej jakości polimerowy czujnik pojemnościowy zapewnia świetną stabilność długoczasową, odporność na wodę i skondensowaną parę wodną. Przetwornik jest skonstruowany do pracy w środowisku nieagresywnym.

Główne zastosowania

 • serwerownie
 • urządzenia telekomunikacyjne
 • hurtownie
 • szklarnie
 • przemysł
 • muzea, archiwa, galerie
 • pomieszczenia klimatyzowane
 • stacje pogodowe (dla przetworników barometrycznych)

Mierzone parametry

 • tempratura w zależności od typu;
  -30...+80°C (T3510, T7510, T0510) -30...+105°C (T3511, T7511), -200...+600°C (T4511)
 • wilgotność względna [%]; 0...100% dla (T3510, T3511, T7511)
 • ciśnienie barometryczne [hPa]; 600...1100hPa dla (T7510, T7511, T2514)
 • temperatura punktu rosy[°C]; -60...+80°C dla (T3510, T3511, T7510, T7511)
 • wilgotność bezwzględna [ g/m3]; 0...400g/m3 dla (T3510, T3511, T7510, T7511)
 • wilgotność właściwa [g/kg];0...550g/kg dla ( T3510, T3511, T7510, T7511)
 • współczynnik zmieszania [g/kg]; 0...995g/kg dla (T3510, T3511, T7510, T7511)
 • Entalpia wilgotnego powietrza [kJ/kg]; 0...995kJ/kg dla (T3510, T3511, T7510, T7511)

Sposoby komunikacji

Modbus: Za pomocą protokołu Modbus jest możliwy odczyt mierzonych parametrów, ustalanie wartości limitów alarmowych, kalibracja sondy, odczyt wersji firmware\'u. Jest możliwa jednoczesna komunikacja za pomocą trzech portów. Standardowo pierwszym z nich jest port numer 501 a kolejne dwa są definiowane przez użytkownika.
Telnet: Port 9999 pozwala na ustawienie limitów alarmowych (limity dolne i górne dla T, RH, Tdp, histerezy i opóźnienia), numery portów Modbus oraz porty Konsoli Informacyjnej, adresy e-mail, adresy SNMP, opis przetwornika, czas odświeżania strony www, uaktywnienie każdego kanału komunikacyjnego. Zabezpieczenie hasłem tego portu jest aktywne
SOAP: Przetworniki moga wysłać aktualne dane pomiarowe w formacie SOAP z zaprogramowanym wcześniej interwałem 10s...65535s w przypadku braku transmisji informacja z trapem ostrzeżenia
Strony WWW: Klient może zaprojektować stronę www w której wyświetlane są aktualne wartości mierzone, limity alarmowe i stany alarmów. Nie ma możliwości modyfikacji nastaw w tym trybie
SNMP: Jest możliwy odczyt aktualnie mierzonych wartości i limitów alarmowych. W razie wystąpienia alarmu, komunikat alarmowy (trap) jest przesyłany na adresy zdefiniowane przez użytkownika
E-mail: W razie wystąpienia alarmu jest wysyłany ostrzegawczy e-mail na adresy zdefiniowane przez użytkownika (maksymalnie 3 adresy)

 

h_29

Przykładowy odczyt danych pomiarowych temperatury i wilgotności w przeglądarce www.
Istnieje możliwość modyfikacji wyglądu standardowej strony tak aby była ona odpowiednia dla indywidualnych potrzeb klienta. Do przeprowadzenia tego typu operacji koniecznym jest posiadanie programu: web2cob.exe zamieniającego stronę *.html wykonaną w dowolnym programie do edycji stron www, na plik cobox.cob. Następnie taki plik taki należy wysyłać do przetwornika. Powyżej przedstawiona jest przykładowa modyfikacja standardowej strony zaimplementowanej w przetworniku - tłumaczenie na język polski. OPIS (ang.) tutaj

 

Dane techniczne

Zakres wilgotności względnej (T3510/11, T7510/11):
0 do 100%
Dokładność pomiaru wilgotności (T3510/11, T7510/11):
±2.5% wilgotności względnej od 5 do 95% przy 23°C
Dokładność pomiaru temperatury:
±0.4°C (T3511, T7511, T4511)
±0.6°C (T3510, T7510, T0510)
Zakres pomiarowy temperatury punktu rosy (T3510/11, T7510/11):
-60...+80°C
Dokładność wyznaczania temperatury punktu rosy (T3510/11, T7510/11):

±1.5°C <25°C oraz 30 do 95% RH
(obliczana z temperatury i wilgotności względnej) dla (T3511, T7511)
oraz ±1.8°C dla (T3510, T7510)

Wilgotność bezwzględna (T3510/11, T7510/11):
0...400g/m3 dokładność: ±3g/m3 dla T <40°C
Wilgotność właściwa (T3510/11, T7510/11):
0...550g/kg dokładność: ±2g/g oraz ±2.1g/g (T3510, T7510) dla T <35°C
Współczynnik zmieszania (T3510/11, T7510/11):
0...995g/kg dokładność: ±2g/g oraz ±2.2g/g (T3510, T7510) dla T <35°C
Entalpia wilgotnego powietrza (T3510/11, T7510/11):
0...995kJ/kg dokładność: ±3kJ/kg oraz ±4kJ/kg (T3510, T7510) dla T <25°C
Dokładność i zakres dla ciśnienia barometrycznego (T7510/11 oraz T2514):
±1.3hPa przy 23°C
zakres: 600...1100hPa
Wyświetlane jednostki ciśnienia (T7510/11 oraz T2514):
hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in^2
Zakres temperatur pracy przetwornika:
-30 to +80°C
Zakres temperatur pracy wyświetlacza LCD:
czytelny do temperatury +70°C,
zalecane wyłączenie wyświetlacza powyżej 70°C
Zakres temperatur pracy sondy pomiarowej (T3511, T7511):
-30 do +105°C
Zdolność filtracyjna osłony czujnika (T3511, T7511):
0.025mm
Stopień ochrony:
Elektronika - IP30
Czujniki - IP40
Złącze LAN:
Gniazdo RJ-45
Zasilanie:
9-30Vdc, max. 1W, zasilane z zewnętrznego zasilacza lub z sieci poprzez splitter np. DWL-P50 firmy D-Link
Złącze zasilania:
koncentryczne, średnica 5.5 / 2.1 mm
Wymiary obudowy
(W x H x D):
88 x 98 x 37 mm

Poniżej przykładowe obrazy z oprogramowania T-sensor do konfiguracji parametrów przetworników. Oprogramowanie umożliwia m.in. wpisanie poziomu alarmów, adresów e-mail na które ma zostać wysłana informacja o przekroczenu zadanego alarmu, ustawienie wyświetlacza, czasu odświeżania strony www, synchronizacji z serwerem czasu, wpisania nowej nazwy przetwornika itd.

h_31

 
acr Karta katalogowa: pdf T0510 | T3510 | T7510

Wykaz modeli

FotografiaTypZakres pomiarowy
     
h_t3510
T3510 - przetwornik wilgotności i temperatury z wyznaczaniem punktu rosy, z zabudowaną sondą pomiarową. temperatura: -30...+80°C, wilgotność: 0...100%
h_t3511
T3511 - przetwornik wilgotności i temperatury z wyznaczaniem punktu rosy, z zewnętrzną sondą pomiarową z kablem o długości 1m. Opcjonalnie dostępne są kable o długości 2 i 4m. Średnica sondy 18,5mm, długość 88mm. temperatura: -30...+105°C, dla sondy wilgotność: 0...100%

h_t3511p

T3511P - przetwornik wilgotności i temperatury z wyznaczaniem punktu rosy, z zewnętrzną sondą pomiarową z kablem o długości 1m. Opcjonalnie dostępne są kable o długości 2 i 4m.

temperatura: -30...+105°C, dla sondy wilgotność: 0...100%

ciśnienie pracy dla sondy do 20bar


h_t3510

T7510 -przetwornik wilgotności, temperatury i ciśnienia barometrycznego z zabudowaną sondą.

Czujnik ciśnienia zabudowany jest w obudowie wyświetlacza.
Prezentacja wyniku pomiarowego ciśnienia w następujących jednostkach: hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2.

Barometr posiada możliwość wprogramowania poprawki na położenie nad poziomem morza.

temperatura: -30...+80°C, wilgotność: 0...100%
ciśnienie barometryczne: 600...1100hPa
dokładność: ±1,3hPa w 23°C

h_t7511

T7511 -przetwornik wilgotności, temperatury i ciśnienia barometrycznego z zewnętrzną sondą pomiarową z kablem o długości 1m.
Opcjonalnie dostępne są kable o długości 2 i 4m. Średnica sondy 18mm, długość 75mm.

Czujnik ciśnienia zabudowany jest w obudowie wyświetlacza.
Prezentacja wyniku pomiarowego ciśnienia w następujących jednostkach: hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in^2.

Barometr posiada możliwość wprogramowania poprawki na położenie nad poziomem morza.

temperatura: -30...+105°C, kabel sondy max + 80°C opcja z kablem do +105°C wilgotność: 0...100%


Ciśnienie barometryczne: 600...1100hPa
dokładność: ±1,3hPa w 23°C


h_t3514
T2514 -Barometer
Czujnik ciśnienia zabudowany jest w obudowie wyświetlacza.
Prezentacja wyniku pomiarowego ciśnienia w następujących jednostkach: hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in^2.

Barometr posiada możliwość wprogramowania poprawki na położenie nad poziomem morza.

Ciśnienie barometryczne: 600...1100hPa
dokładność: ±1,3hPa w 23°C

 

h_t0510

T0510 - przetwornik temperatury z zabudowanym czujnikiem temperatury Pt1000/3850ppm. -30 do +80°C

h_t4511.
.
T4511 - przetwornik temperatury do współpracy z zewnętrznym czujnikiem Pt1000/3850ppm. -200 do +600°C


Dodatkowo zobacz tanie przetworniki temperatury z wyjście ethernetowym bez wyświetlacza - OPIS
.

h_p8510
P8510 - przetwornik temperatury z wbudowanym czujnikiem

P8511 - przetwornik temperatury z zewnętrznym czujnikem temperatury

P8540 - przetwornik temperatury z 4 zewnętrznymi czujnikami temperatury

Zobacz szczegółowy Opis

P8510: -30 do +80°C dokładność: ±0.8 °C

P8511: -55 do +80°C dokładność: ±0.5 °C

P8540: -55 do +80°C dokładność: ±0.5 °C

 

W przypadku potrzeby rejestracji danych pomiarowych można korzystać z następującego oprogramowania:

1. T-Sensor - podgląd wartości pomiarowej dla pojedynczego przetwornika z eksportem danych do pliku *.csv (bezpłatny)

h_33

2. Comet Database / Database Viewer - |odpłatny|

CDB

3. Cacti - Oprogramowanie Open Source - bezpłatne Cechy: podgląd danych pomiarowych w wybranych przedziałach czasowych możliwość eksportu danych do pliku *csv

h_34


4. Oprogramowanie SCADA do wizualizacji danych PRO-2000 poprzez port COM w trybie MODBUS-RTU lub RJ-45 ETHERNET - MODBUS TCP (odpłatne), wg. cennika MIKROB S.A. - 200 punktów pomiarowych ok. 1500zł + VAT

h_35


Data: 27.07.2010