Przetwornik Magnesense wersja 2

Email
magnesense2_big

Magnesense II to kolejna seria dokładnych przetworników do pomiaru różnicy niskich ciśnień powietrza. W standardzie mogą przeliczać mierzoną różnice na prędkość (charakterystyka pierwiastkowa) lub wydajność po wprogramowaniu przekroju. W nowej odmianie dodano kolejne podzakresy pomiarowe, uniwersalne wyjście 4...20mA | 0...5(10)V oraz oprócz prędkości dodatkowo przeliczanie na wydajność m³/h. Chcą przeprogramować przetwornik niezbędnym jest posiadanie wyświetlacza - LCD lub wyświetlacza mobilnego A-435-A.magnesense2

W celu połączenia z systemem pomiarowym, przetwornik dostępny jest też w wersji jedynie z wyjściem cyfrowym Modbus lub BACnet. Przetworniki posiadają 4 zakresy pomiarowe wybierane zworką. Zakres przetwornika 125Pa można ograniczyć do 50Pa, 40 lub 25Pa, natomiast zakres 1250Pa do 750, 500 lub 250Pa. Sygnał wyjściowy może być liniowy względem ciśnienia lub prędkości |wydajności (np. przy współpracy z rurkami Pitota lub podobnymi urządzeniami). W przetwornikach dodatkowo można zaimplementować (wymienny) wyświetlacz LCD pokazujący aktualną wartość różnicy ciśnień, prędkość lub przepływ. Modele kanałowe posiadają dodatni króciec wejściowy wykonany w postaci zintegrowanej sondy o długości 200mm wpuszczanej do kanału wentylacyjnego, co upraszcza ich montaż.

Jak przetwornik wylicza prędkość:

Wzór ogólny do pomiaru prędkości dla rurek Prandtla: V[m/s] = K√ (2ΔP/ρ),
gdzie
ΔP - ciśnienie różnicowe uzyskane z sondy
ρ - gęstość powietrza
K- współczynnik charakterystyczny dla rurki spiętrzającej, zazwyczaj 1, możliwość wpisania: 0.001~9.999

czyli:

rurka-prosta_wzor_1

dla powietrza suchego w 21.1ºC i ciśnieniu 101 325Pa
(Warunki standardowe USA -  STP ρ gęstość powietrza suchego w 21.1ºC i ciśnieniu 101 325Pa: 1.200kg/m³)

przyjmuje postać:

Po uproszczeniu: V[m/s] = Kx1.291√ (ΔP)
gdzie ΔP - ciśnienie różnicowe z rurki (Pa)
stała K dla rurek Prandla =1 a dla np. rurki prostej 160F: K = 0.81

Przyrząd przeznaczony jest do pomiaru powietrza lub innych nieagresywnych gazów. Dzięki różnicowemu wejściu można mierzyć nadciśnienie, podciśnienie oraz różnicę ciśnień. Konstrukcja jest odporna na wibracje, wstrząsy oraz przeciążenia. Przystępna cena to dodatkowy atut.

Przyrząd jest szeroko stosowany do pomiaru ciśnienia w kanałach wentylacyjnych, pomieszczeniach czystych, prędkości powietrza, ciągów kominowych, spadków ciśnienia na filtrach i kryzach, poziomu cieczy z zastosowaniem lancy pneumatycznej i wielu innych. Często wykorzystywany też w aparaturze medycznej takiej jak respiratory i przyrządy do pomiaru ciśnienia tętniczego.

DOSTĘPNE MODELE

Model Sygnał wyjściowy Zakresy (wybierane zworką) Montaż
MS2-W101 4-20 mA | 0...5 (10V) (25, 40, 50, 125 Pa)
0.1", 0.15", 0.25", 0.50" H2O
ścienny
MS2-W102 4-20 mA | 0...5 (10V) (250, 500, 750, 1250 Pa)
1", 2", 3", 5" H2O
ścienny
MS2-W103 4-20 mA | 0...5 (10V) (2500, 3500, 5000, 6975 Pa)
10", 15", 25", 28" H2O
ścienny
Sygnał symetryczny
MS2-W111 4-20 mA | 0...5 (10V) (±25, ±40, ±50, ±125 Pa)
±0.1", ±0.15", ±0.25", ±0.50" H2O
ścienny

Opcje

- LCD

- MC

- BC

- Zamiast W: D

- Zamiast W: N

- wyświetlacz

- protokół Modbus

- protokół BACNet

- wersja kanałowa 200mm

- wersja na szynę DIN

 

DANE TECHNICZNE

Medium: powietrze i nieagresywne gazy.

Dokładność (w warunkach standardowych):

  • ±1% dla zakresów 50,100,500,1250Pa, 2, 3, 5kPa
  • ±2% dla zakresów 25Pa, 250Pa i symetryczne

Stabilność: 1% zakresu/rok

Temperatura pracy: -18...66°C.

Zakres programowania współczynnika K: 0.001~9.999

Przeciążenie: maksymalne dla pracy 1 psi, chwilowe 10 psi

Zasilanie: 10...35 VDC (2-przewodowe) dla 4...20mA oraz 17..36 VDC lub izolowane 21.6...33 VAC (3-przewodowe).

Wyjście:magnesense2

  • 4...20 mA (2-przewodowe)
  • 0...5 | 10 V (3-przewodowe).

Stała czasowa (τ63): Programowalna 0.5...15s.

Stała czasowa (T95): 3xT63

Programowanie zera/zakresu: przyciskami na płytce.

Impedancja obciążenia wyjścia:

  • Wyjście prądowe: <1250Ω
  • Wyjście napięciowe: >1 kΩ

Pobór prądu: 40 mA max.

Wyświetlacz (opcjonalny): 4-cyfrowy LCD.

Przekrój kabla: 16...26 AWG.

Gwint dławika: 1/2" NPT.

Średnica kabla: 5...10 mm.

Przyłącze procesowe: do rurek elastycznych 5 mm.

Stopień ochrony: IP65

Orientacja procesowa przetwornika: pionowa.

Masa: 230 g

Zatwierdzenie: CE

W opcji wyświetlacz : 5 cyfr do 99.999

MS2 LCD

MS2 LCD cert

UWAGA o protokole BACNet:


BACnet jest protokołem komunikacyjnym przeznaczonym do sieci automatyki budynkowej. BACnet (Building Automation and Control Networks) jest otwartym (publicznym) protokołem komunikacji umożliwiającym współdziałanie systemów sterowania i monitorowania pochodzącym od różnych producentów. Posiada aprobatę ISO 16484-5. Został zatwierdzony przez ASHRAE w 2004. Powodem utworzenia BACnet była chęć stworzenia standardu w komunikacji pomiędzy urządzeniami różnych producentów i systemów.

BACnet pozwala na utworzeniu systemu w pełni zintegrowanego, ale jednocześnie mogącego składać się z urządzeń różnych producentów. BACnet umożliwia pełną współpracę takich podsystemów budynkowych jak HVAC/R, oświetlenie, PPOŻ, kontrola dostępu, SWiN. Właściciel instalacji decydując się na standard BACnet zyskuje możliwość wyboru najlepszej w danym momencie dla niego oferty producenta i nie jest "skazany" na kontynuowanie rozbudowy systemu przez jednego producenta sprzętu. BACnet umożliwia również używanie jednej stacji roboczej do zarządzania systemem złożonym z urządzeń wielu producentów, co znacznie wpływa na obniżenie kosztów instalacji.

OPCJA:a 392 3

1. W aplikacjach gdzie występuje zapylenie producent poleca zastosowanie dodatkowych filtrów A-392 na przewodach doprowadzających powietrze.
Filtry wytrzymują pracę do 34bar oraz temperaturę w zakresie: 1...93ºC, wewnątrz wbudowany jest spiek z fosforobrązu o sicie 40μm. Przyłącze na wejściu żeńskie 1/4" NPT oraz na wyjściu męskie 1/4" NPT.

2. Certyfikaty kalibracji do wyboru - Laboratorium AKredytowane PCA lub Laboratorium fabryczne TEST-THERM.

 

Przetwornik Magnesense

A-480 - króciec poboru próbki gdzie nie występuje przepływ powietrza lub przy pomiarze ciśnienia statycznego na filtrze, wymaga zastosowania 2szt. przed i za filtrem. Wymiar: 80mm/Ø6mm, końcówka ścięta pod kątem 60º, kołnierz 25mm, przyłącze pod rurkę Ø6~7mm stożkowe, długość 18.5mm

a 480 4

Do pobrania:

acr pdf Przetwornik niskich ciśnień różnicowy Magnesense 2 (520 KB)
acr pdf Instrukcja Magnesense 2
acr pdf Wymiary Magnesense 2