Presostat 1620

Email
Presostat 1620

OPIS

Stara, sprawdzona konstrukcja presostatu jest wciąż najlepsza tam, gdzie jest wymagana najwyższa precyzja w połączeniu z wysoką szczelnością oraz łatwością montażu. Modele 1626 oraz 1627 są prawie identyczne konstrukcyjnie, z tym że ten drugi posiada podwójne styki. Zatem model 1627 może pracować w układach w których konieczne jest jednoczesne sterowanie dwoma niezależnymi obwodami. Konstrukcja membrany zapewnia maksymalną ochronę przed wystąpieniem nieszczelności.

WERSJE SPECJALNE

Konstrukcja odporna na czynniki zewnętrzne (militarna). Może być wyposażona w specjalny przełącznik uszczelniony przeciw wpływom zewnętrznym - temperatury do -50°C, wysokiej wilgotności, zagrzybieniu, lub przystosowany do zastoswań wojskowych. Strefa martwa jest nieco większa i niektóre niskie ustawienia mogą być niedostępne. Przy zamawianiu takiej wersji należy do oznaczenia dodać przyrostek "-MIL" oraz podać wartość punktu przełączania.

DOSTĘPNE MODELE

Oznaczenie Zakres pracy
[" H2O]

Strefa martwa (histereza)
Zakres regulacji histerezy
(tylko 1627)
Min. Max
1626-1 0.15…1.5 0.1 0.2 0.5
1626-5 0.5…6.0 0.15 0.35 1.2
1626-10 2.0…11 0.25 0.65 2.3
1626-20 8.0…24 0.5 1.2 5.0

DANE TECHNICZNE

Medium: powietrze i niepalne, niekorozyjne gazy

Ciśnienie max.: 12.44kPa (ciągle), 13.79kPa (impulsowo)

Temperatura: -35…55°C

Powtarzalność: ±1%

Układ styków:

  • Model 1626: SPDT
  • Model 1627: DPDT

Obciążalność styków:

  • 15A dla 120…480VAC, obciąż. rezystancyjne
  • silnik 0.1kW / 125VAC
  • silnik 0.2kW / 250VAC

Króćce przyłączeniowe: 1/8 NPT, gwint wewnętrzny

Orientacja montażowa: membrana w pozycji pionowej

Sposób nastawy ciśnienia: śruba regulacyjna

Masa:

  • Model 1626: 1.64kg
  • Model 1627: 1.69kg