Sygnalizator pomieszczeń czystych HD50CR

Email
HD50cr_1big
W ofercie nowy sygnalizator model HD50CR przeznaczony do monitoringu i sygnalizacji spadku ciśnienia w pomieszczeniach czystych  (clean room) do kontroli śluz powietrznych. Każda krytyczna sytuacja w pomieszczeniu czystym w odniesieniu do pomiaru różnicy ciśnień, temperatury i wilgotności wymaga ciągłego  monitorowania. W celu udokumentowania zachowania prawidłowych wartości neleży je również rejestrować. Wynik poza żądanym zakresem powinienHD50cr differential pressure wywołać alarm tak ażeby można było podjąć natychmiastowe działania zaradcze. HD50CR zapewnia optymalne rozwiązanie śledzenia wszelkich wartości poza dozwolonym zakresem i potwierdzenie zachowania reżimu technologicznego w audycie jakości. Sygnalizator wykonano ze stali nierdzewnej z przeznaczeniem do montażu panelowego, gwarantując łatwość jego czyszczenia. Wartości mierzone różnicy ciśnień mogą być regularnie wysyłane z rejestratora na adres serwera FTP, HTTP (do chmury) oraz pocztą elektroniczną (jako załącznik e-mail). Po skonfigurowaniu progów alarmowych, rejestrator HD50CR może powiadamiać akustycznie, wizualnie i zdalnie poprzez wysłanie e-maila o przekroczeniu ustawionych progów. Wbudowany zegar czasu rzeczywistego może być regularnie synchronizowany z serwerem referencyjnym NIST. Oprogramowanie HD35AP umożliwia konfigurację rejestratora danych, przeglądanie pomiarów w czasie rzeczywistym zarówno w formie graficznej, jak i liczbowej oraz pobieranie danych z rejestratora do bazy danych. Opcjonalne oprogramowanie HD35AP-CFR21 umożliwia, oprócz funkcji podstawowego oprogramowania, ochronę zapisanych danych i konfiguracji zgodnie z wymogami FDA 21 CFR część 11.


Ciekawym rozwiązaniem jest wbudowanie serwera www w urządzenie. Dzięki zintegrowanemu serwerowi www (webserver) rejestrator HD50CR można skonfigurować i przeglądać pomiary w czasie rzeczywistym z dowolnego komputera, tabletu lub smartfona podłączonego do tej samej sieci lokalnej co rejestrator danych za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej. Jedynym wymogiem jest wpisanie adresu IP urządzenia HD50CR, bez konieczności instalowania dedykowanego oprogramowania.
HD50cr 2
Funkcje i  cechy:
 • Monitorowanie pomieszczeń czystych
 • Sterowanie klimatyzacją i wentylacją
 • Kontrola filtrów
 • Sterowanie pneumatyczne
 • Pomiar różnicy ciśnień, temperatury i wilgotności
 • Zakresy pomiarowe: ±125Pa, 0…100%RH, -40…150°C
 • Wyjścia analogowe: 3 x 0/4…20mA lub 0…5/10V
 • Interfejs: USB , Ethernet, RS485 (Modbus RTU)
 • Protokół: Modbus-RTU, Modbus TCP/IP, SMTP, FTP, HTTP, NIST
 • Wbudowany Webserwer
 • Pamięć: 420 940 do 906 640próbek
 • Wyświetlacz LCD
 • Zasilanie: 24VAC/DC

Konfiguracja przyrządu jest bardzo prosta: można ją wykonać za pomocą smartfona, komputera stacjonarnego lub laptopa lub dowolnego urządzenia, któremu przyznano dostęp do serwera internetowego przyrządu . Dostęp chroniony jest hasłem, aby uniknąć błędów i nieupoważnionego użycia. Konfiguracja może również odbywać się offline, poprzez podłączenie przyrządu do komputera PC z zainstalowanym bezpłatnym oprogramowaniem. Firma Delta OHM opracowała HD50CR specjalnie do zastosowań w pomieszczeniach czystych. W przypadku wymogów przemysłu farmaceutycznego stosowania rozwiązań zdgodnych z FDA, dostępna jest odpłatna  wersja ​​naszego standardowego oprogramowania HD35AP-S i HDServer1, zgodna z wymogami 21CFR część 11.
 HD50cr 1

Oprogramowanie do rejestratorów cząstek stałych HD50CR:

 • HD35AP-S: Oprogramowanie na PC do konfiguracji rejestratorów HD50CR, przeglądania pomiarów w czasie rzeczywistym w formie graficznej i cyfrowej oraz pobierania pomiarów do bazy danych.
 • HDServer1: Oprogramowanie na PC do pobierania i przeglądania danych z wielu rejestratorów HD50CR podłączonych do tej samej sieci lokalnej.
 • HD35AP-CFR21 (opcjonalne) pozwala na ochronę zarejestrowanych danych i konfigurację zgodnie z zaleceniami FDA 21 CFR cz.11. Dostępna jest możliwość śledzenia działań (ścieżka audytu) i zarządzania dostępem użytkowników.Do pobrania:

pdf new small Karta katalogowa: pdf Rejestrator spadku nadciśnienia HD50CR (433 KB)  
pdf new small Instrukcja: pdf Instrukcja sygnalizatora spadku ciśnienia HD50CR (1.21 MB)