Katalog produktów

Sonometr stacjonarny MK427

Nr kat.: Sonometr zewnętrzny
+
Sonometr MK:427 przeznaczony jest do monitorowanie hałasu środowiskowego w różnych aplikacjach:MK427 cirrus hałas3
 • Monitorowanie hałasu na placu budowy
 • Monitorowanie miejsc pracy
 • Hałas przemysłowy
 • Hałas w transporcie
 • Mapowanie hałasu
 • Weryfikacja bariery akustycznej
 • Hałas miejski
 • Hałas lotniskowy
 • Połączone monitorowanie hałasu i warunków meteo

Cechy:

 • Niezależny przetwornik hałasu przeznaczony do współpracy z zewnętrznym rejestratorem danych i systemami monitorowania
 • Do długoczasowego monitoringu hałasu środowiskowego
 • Zaprojektowany do integracji z istniejącymi systemami wizualizacji, takimi jak SCADA lub DCS Systems
 • Standardowe wyjście 4-20mA
 • Automatyczna kalibracja
 • Odporny na warunki atmosferyczne i odpowiedni do większości zastosowań zewnętrznych dzięki szerokiej gamie rozwiązań montażowych.
 • Zaprojektowany i wyprodukowany przez Cirrus Research

Opis przetwornika hałasu MK:427

Zakłady przemysłowe wymagają posiadania czujników procesowych rozmieszczonych strategicznie wokół swojej lokalizacji. Zarządcy mogą dzięki temu monitorować i reagować na zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo, ochronę środowiska a zarazem na zarządzanie wydajnością w czasie rzeczywistym.MK427 cirrus hałas2 Czujnik hałasu otoczenia firmy Cirrus można z łatwo połączyć z systemem monitoringu danych w trybie na żywo.

 • Solidny, w pełni chroniony przed pogodą mikrofon zewnętrzny klasy 1
 • Prosta integracja z przemysłowymi standardowymi systemami pętli prądowej 4-20 mA
 • Brak potrzeby korzystania z oprogramowania
 • Zakres standardowy: 30~100 dB (A) idealny do większości zastosowań (inne zakresy w opcji)
 • Sprawdzona długoczasowa niezawodność w trudnych warunkach zewnętrznych
 • Weryfikacja poprzez regularą zdalną kalibrację
 • Zewnętrzna oslona z kolcami chroniącymi mikrofon
 • Całkowita długość MK:427: 1m
 • Prosty montaż i instalacja

Stały i niezawodny mikrofon zewnętrzny. Elektronika czysto analogowa, wysoce niezawodna. Sonometr nie wymaga specjalistycznej wiedzy akustycznej, wystarczy włączyć a zmierzony poziom hałasu będzie stale podawany na wyjście analogowe. Zespół mikrofonu zewnętrznego ma sprawdzoną niezawodność do długotrwałego stałego użytkowania, nawet w najtrudniejszych warunkach zewnętrznych.

Automatyczny system samokalibracji

Wewnętrzny układ zapewnia automatyczną kalibrację systemu za pomocą prostego wyzwalacza +5V. Pozwala to na rutynową weryfikację poprawności systemu, zapewniając zgodność z międzynarodowymi standardami. Przydatna funkcja, gdy urządzenie jest zainstalowane w trudno dostępnym miejscu.

Dane techniczne:

Wyjście analogowe 4...20mA | poziom ciśnienia akustycznego skorygowanego charakterystyką częstotliwościową A, średnia ważona SPL
Klasa mikrofonu 1
Jednostki dB (A) zgodnia z IEC61672-1
Zakres 30...100dB
Charakterystyka dynamiczna 0,125s ustawienie FAST | IEC 61672-1
W opcji dostępna charakterystyka dynamiczna S -Slow
Kalibracja Automatyczna siłownik z regulacją napięcia DC
Wyjście 4...20mA | 0,1mA / dB
Masa 4.5kg
Zasilanie +12 V DC
Kabel wyjściowy 10mb

W opcji: mocowanie na ścianie CM:427 oraz osłona dla ekstremalnych warunków WS:73

Normy dotyczące hałasu środowiskowego:
1. PN-EN 61672-1:2014-03, "Elektroakustyka i mierniki poziomu dźwięku. Część 1: Wymagania".
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (DzU 2001 nr 62 poz. 627).
3. PN-B-02153:2002, "Akustyka budowlana. Terminologia, symbole literowe i jednostki".
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (DzU 2007 nr 120, poz. 826).
5. PN-ISO 1996-1:1999, "Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Podstawowe wielkości procedury".
6. PN-ISO 1996-2:1999, "Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Zebranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu".
7. PN-ISO 1996-3:1999, "Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Wytyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu".
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (DzU 2011 nr 140 poz. 824).
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (DzU 2008 nr 206, poz. 1291).
10. Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz.Urz. L. nr 189 z dnia 18 lipca 2002 r.).
11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (DzU nr 187, poz. 1340).
12. ISO 9613-2: "Akustyka - zmniejszanie propagacji dźwięku na otwartej przestrzeni: Część 2: Ogólne metody obliczeń".
13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami (DzU 2007 nr 1 poz. 8).
14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (DzU 2010 nr 215, poz. 1414).
15. PN-79/T-06460, "Mierniki poziomu dźwięku. Ogólne wymagania i badania".
16. PN-81/N-01306, "Hałas. Metody pomiaru. Wymagania ogólne".

Do pobrania:

pdf new small Karta katalogowa: MK427 Sonometr zewnętrzny
pdf new small Instrukcja: MK427 Sonometr hałas środowiskowy
 
Zapytaj o produkt