Katalog produktów

Wilgotnościomierz peletów BP1

Nr kat.: Pelety wilgotność BP1
+
Humimeter BP1 Miernik zawartości wody w pelecie.
Opracowany w celu szybkiego i dokładnego pomiaru wilgotności pelletu drzewnego. HM-BP1 przeznaczony dla zastosowania głównie do peletów drzewnych, które spalają się z niską emisją (bez zawartości sadzy), a ponadto posiadają wysoką wartość opałową (rodzaj drewna). Dzięki temu można zaoszczędzić na kosztach odrzewania. Metoda pomiaru stosowana w urządzeniu jest procesem nieselektywnym, co oznacza, że nie ma żadnej różnicy, jeśli wykorzysta się go do czystego pelletu (składającego się tylko z jednego rodzaju drewna) lub mieszaniny (z kilku rodzajów drewna). Urządzenie umożliwia uzyskanie zawartości wody w ciągu kilku sekund (bez długotrwałego przygotowania próbki materiału). Temperatura pelletu jest  automatycznie skompensowana podczas pomiaru. Jednym z wymogów dotyczących własności fizyko-chemicznych parametrów biomasy w przypadku zakładowych wymagań jest określona jej maksymalna wilgotność.Schaller BP1

Miernik Schaller BP1 posiada wprogramowane charakterystyki 3 różnych rodzajów peletów wraz z przypisaną do nich wagą próbki.

Podstawowa charakterystyka dotyczy peletu drzewnego uzyskiwanego z:

 • pni oraz pozostałości drzewnych,
 • z konarów, gałęzi, kory, a także odpadów drzewnych nie poddawanych obróbce chemicznej,
 • z drewna z lasów, plantacji (np. wierzba energetyczna), drewna pierwotnego, produktów ubocznych i pozostałości z przemysłu drzewnego.

Próbka o wadze 280g: Analiza wilgotności peletów drewnianych o średnicy 6 i 8 mm o długości max 30mm. Zgodne z normą EN 14961.

Rodzaj biomasy jak i jej parametry fizyko-chemiczne zawarte są w ramowych wymaganiach jakościowych danej grupy energetycznej lub bezpośrednio w załącznikach do umów kupna-sprzedaży na kontraktowaną biomasę. Zakładowe wymagania jakościowe dla biomasy stałej mają wspólne źródło odniesienia, którym jest najczęściej norma Pn-En 14961-1: 2010. Zawiera ona specyfikację poszczególnych paliw oraz klasy. Norma ta pozwala sklasyfikować każde biopaliwo stałe:

 • Pn -En 14961-1: 2010 – Część 1: Wymagania ogólne,
 • Pn-En 14961-2:2011 – Część 2: Pellety drzewne,
 • Pn-En 14961-3:2011 – Część 3: Brykiety drzewne,
 • Pn-En 14961-4:2011 – Część 4: zrębki drzewne,
 • Pn-En 14961-5:2011- Część 5: Drewno opałowe,
 • Pn-En 14961-6:2012 – Część 6: Pellety niedrzewne.

Klasy peletu definiuje obowiązująca w naszym kraju norma PN-EN ISO 17225-2:2014, (E), która wyraźnie określa także wielkość granulatu, parametry jakościowe paliwa np. kaloryczność, wilgotność, zawartość związków siarki, zawartość popiołu oraz precyzuje z jakich składników powstaje pelet drzewny.

Jeśli nie chcesz mierzyć peletu drewnianego (lub masz o mniejszej gęstości nasypowej), należy określić wilgotność zgodnie z EN 14774. Wykonuje się go jeden raz dla danego rodzaju próbki i przypisuje do krzywej o specjalnej charakterystyce kalibracji: 1...3. Należy wypełnić pojemnik BP1 i przeglądać wszystkie krzywe. Charakterystyka z najmniejszym odchyleniem jest właściwą dla tego typu peletów. Wymaga napełnienia próbką 250g.

Klasy peletu wg. ENPLUS, zgodnie z normą EN-14961-2:

A1 – dla pelletu drzewnego używanego dla kotłów, pieców, palników i kominków
A2 – dla pelletu drzewnego z większą ilością zawartości popiołu dla urządzeń dużej mocy

Istnieje również certyfikat EN „B” dla pelletu przemysłowego.

Dla w/w klas zawartość wody musi być: ≤ 10%.
Im wyższa zawartość wody tym niższa wartość kaloryczna produktu. Przy większej zawartości wody może dochodzić do rozkładu biologicznego produktu. Dodatkowo pelet może powodować zablokowanie podajnika oraz słabiej się pali.

 

BP1 schaller
Zastosowanie:
Przyrząd pomiarowy do kontroli jakości przy produkcji, czasowym przechowywaniu i kontroli odbioru pelletów drewnianych oraz specjalnych (ostrożeń, słoma, rzepak, trawa słoniowa itp.).

Funkcje:

 • Zakres pomiarowy od 3 do 20% zawartości wody
 • Rozdzielczość 0,1%
 • Dokładność kalibracji dla materiału odniesienia ±0,5%
 • Temperatura programowana w °C lub °F
 • Funkcja Hold, ręczne zapisywanie wyników, rejestrator z pamięcią 10 000 danych wraz z raportem o punkcie pomiarowym
 • Funkcja zarządzanie danymi przez dostawcę
 • Automatyczna kompensacja temperatury
 • Duży, czytelny wyświetlacz LCD
 • Pomiar w ciągu kilku sekund bez wcześniejszej obróbki próbek
 • Solidna nierdzewna obudowa
 • Wymiary 260 x 70 x 250 mm, waga ok. 1,3 kg (z bateriami)
 • Zakres dostawy: humimetr BP1 z gumową osłoną, cyfrowa waga, plastikowa walizka, miarka i baterie

W zestawie:

1 x Miernik wilgotności drewna HM-BP1 do pelletu drzewnego
1 x waga cyfrowa
1 x miarka
1 x bateria
1 x plastikowa walizka
1 x instrukcja obsługi

W opcji:

1 x drukarka zewnętrzna (tylko z opcją pamięci)
1 x pamięć wbudowana w miernik plus oprogramowanie na PC oraz kabel USB
1 x wzorzec kalibracyjny, waga 1.6kg, wymiar 24x7x7cm

Do pobrania

pdf new small  Schaller instrukcja BP1 PL 
Zapytaj o produkt