Katalog produktów

Rotametr VA - teflon

Kategoria: Rotametry
Nr kat.: Dwyer VA
+
OPIS

Seria przepływomierzy VA jest przeznaczona do zastosowania w cieczach i gazach korozyjnych lub ultraczystych. Są one skonstruowane z materiałów chemicznie obojętnych takich jak szkło i teflon i umieszczone w sztywnej aluminiowej ramie z poliwęglanowym okienkiem. Jednostki są opisane za pomocą uwej15lnej skali milimetrowej i dostarczone wraz z tabelą korelacyjną zawierającą dane kalibracyjne dla wody i powietrza. Dostępne są również dane korelacyjne dla innych gazów i cieczy.

DOSTĘPNE MODELE
Modele z podzielnią o długości 65mm
Z zaworem Bez zaworu
Pływak
Zakres dla powietrza
[scfh] / [ml/min]
Zakres dla wody
[gal/h] / [ml/min]
VA1545 VA1505
szklany
0.220 / 104
0.028 / 1.8
VA1547 VA1507
szklany
0.428 / 202
0.047 / 2.95
VA15411 VA15011
szklany
2.646 / 1249
0.428 / 27
VA15413 VA15013
szklany
4.322 / 2040
0.630 / 39.7
VA15417 VA15017
szklany
13.39 / 6318
2.33 / 147
VA15419 VA15019
szklany
27.9 / 13153
4.9 / 309
VA15421 VA15021
szklany
49 / 23169
8.27 / 522
Modele z podzielnią o długości 150mm
Z zaworem Bez zaworu
Pływak
Zakres dla powietrza
[scfh] / [ml/min]
Zakres dla wody
[gal/h] / [ml/min]
VA25425 VA25025
szklany
0.104 / 49
0.01 / 0.61
VA25429 VA25029
szklany
0.792 / 374
0.087 / 5.5
VA25431 VA25031
szklany
1.75 / 825
0.262 / 16.5
VA25435 VA25035
szklany
8.07 / 3807
1.34 / 84.3
VA25437 VA25037
szklany
18.39 / 8678
3.32 / 209
DANE TECHNICZNE

Medium: kompatybilne gazy i ciecze

Materiały mające kontakt  z medium:

  • Rurka pomiarowa: szkło borokrzemowe
  • Pływak: szkło (opcja: szafir)
  • Ograniczniki i króćce: teflon PTFE
  • Uszczelnienie: teflon PTFE

Ciśnienie max.: 6.7bar

Temperatura: -26…65°C

Dokładność: 2% zakresu

Powtarzalność: ±0.25%

Podzielnia:

  • Opis: uniwersalny
  • Długość: 65 lub 150mm

Stopień szczelności: 1x10-7 cm3He/s

Pozycja montażowa: pionowa

Zawór: 6-obrotowy, iglicowy

Materiał kryzy zaworu: teflon PTFE

Sposób przeliczenia przepływu gazów dla warunków innych niż standardowe dla powietrza i innych gazów:

Warunki standardowe dla których kalibrowany jest rotametr dla powietrza to:

  • 20oC i 1,014 bar (absolutne)

Aby wykorzystać rotametry do poprawnego pomiaru przepływu gazów w innych niż standardowe warunkach należy uwzględnić poprawkę na te warunki.

Wzór na taka poprawkę wygląda następująco:

wzorgdzie:
Q - aktualny przepływ [Nl/min]
Qo- przepływ powietrza odczytany z rotametru [Nl/min]
r1 - gęstość względna odniesiona do powietrza (1.293kg/m³/1.293kg/m³=1)
r2 - gęstość względna mierzonego gazu odniesiona do powietrza (x/1.293kg/m³)
p1 - standardowe ciśnienie atmosferyczne [1.014bar(abs)]
p2 - ciśnienie absolutne mierzonego gazu w warunkach rzeczywistych [bar(abs)]
T1 - temperatura absolutna powietrza dla warunków standardowych (Kelvin) = 293oK  (=20oC)
T2 - temperatura absolutna mierzonego gazu dla warunków aktualnych (Kelvin) = oK

Przykład:

Korzystamy z rotametru do pomiaru przepływu CO2, przy ciśnieniu 2bary względnego w temperaturze 30oC
Wynik odczytany z rotametru to 200Nl/min
wzor2gdzie:
Qo- 200 [Nl/min]
r1 - 1
r2 - 1.529 | (1.977kg/m³/1.293kg/m³)
p1 - 1.013bar(abs)
p2 - 2bary względne 3 bary absolutne
T1 - 293oK  (=20oC),   | 0oC = 273oK |
T2 - 303oK

Przy wskazywanym przepływie 200Nl/min aktualny przepływ to 274Nl/min dla CO2 przy ciśnieniu 2 bar / 30oC

W uproszczeniu:

Jeżeli mamy medium o innej gęstości niż powietrze a pozostałe parametry zgodne z warunkami standardowymi dla których kalibrowany był rotametr (dla powietrza + 20oC i 1,014 bar (absolutne))  to w/w wzór ulega uproszczeniu do:

rotametry wzor 12

Zapytaj o produkt