Katalog produktów

Pyłomierz Respicon

Kategoria: Pyłomierze
Nr kat.: Pyłomierz Respicon
+

Najnowszy separator pyłów z wbudownanymi fotometrami niemieckiej firmy Hund. Umożliwia oznaczanie frakcji i ich rozdział oraz równolegle pomiar ilości pyłu poprzez 3 fotometry zainstalowane na każdym z poziomów separacji. Separator wykorzystywany jest również do badań grawimetrycznych, mikroskopowych i analizy chemicznej - pył separowany ze względu na wielkość cząstek osadza się na filtrach, które to można wyjąć, zważyć lub przeprowadzić analizę chemiczną danej frakcji. Rewelacyjny w swojej klasie impaktor umożliwiający oznaczanie 3 różnych frakcji wymiarowych aerozolu na różnych rodzajach filtrów o wymiarze 37mm.respicon Stężenie drobnych pyłów nadal stanowi znaczący stopień zagrożenia w środowisku pracy. Zagrożenie to wymusiło drastyczną redukcję dopuszczalnego poziomu zapylenia określonego w niemieckich przepisach technicznych TRGS 900 dotyczących substancji niebezpiecznych przy równoczesnym wzroście czułości ich wykrywania. Przy współpracy z Niemieckim Instytutem Bezpieczeństwa Pracy (IFA, Sankt Augustin) i Fraunhofer Institute (Hanower), Hund opracował miernik łączący pomiar grawimetryczny z fotometrycznym - Respicon 2TM, który to spełnia wyższe wymagania dotyczące czułości. Do pomiarów większych stężeń pyłów dostępny jest model Respicon TM. Monitor pyłu Respicon TM jest atrakcyjną alternatywą dla czasochłonnych pomiarów grawimetrycznych. Oddziaływanie pyłu na organizm człowieka zależy od stężenia pyłu jego frakcji i składu chemicznego. Ogólnie frakcja wdychana to cząstki o wymiarach poniżej 100μm. W górnym odcinku dróg oddechowych (nos, jama istna, gardło, krtań) zatrzymywane są cząstki o wymiarach powyżej 30μm a następnie wydalane są ze śluzem. Do środkowego odcinka dróg oddechowych (tchawica, oskrzela, oskrzeliki) przedostaje się frakcja płucna, której wymiar nie przekracza 20μm. Do obszaru wymiany gazowej (pęcherzyki płucne) dostają się cząstki o wymiarze poniżej 7μm. To one stanowią pył respirabilny, który zalega dość długo powodując zmiany chorobowe. To jakie będą zmiany zależy oczywiście od charakteru pyłu, który został zaabsorbowany przez nasz organizm.
Konieczność utrzymywania bezpiecznego dla zdrowia poziomu pyłu w środowisku pracy wynika m.in. z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, opublikowanego w  DU poz. 817/23.06.2014.

Definicje frakcji wymiarowych aerozolu podane w normie PN-EN 481 zostały określone jako:

− frakcja wdychalna – frakcja aerozolu wnikająca przez nos i usta, która po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia
− frakcja torakalna – frakcja aerozolu wnikająca do dróg oddechowych w obrębie klatki piersiowej, która stwarza zagrożenie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze tchawiczo-oskrzelowym i obszarze wymiany gazowej
− frakcja respirabilna – frakcja aerozolu wnikająca do dróg oddechowych, która stwarza zagrożenie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej.

respicon_dusttrak

Wybrane cechy pyłomierza Respicon TM | 2TM

• Jednoczesny pomiar w trybie rzeczywistym wszystkich 3 frakcji pyłowych:
- Pył wdychalny <100μm
- Pył torakalny (tchawiczny) <10μm
- Pył respirabilny (pęcherzykowy) <4μm (w opcji 2.5μm)
• Prosta interpretacja wyników
• Wygodna obsługa za pomocą ekranu dotykowego w DALO
• Wygodne oprogramowanie na PC

Wymogi spełnianie przez Respicon TM / Respicon 2 TM.respicon

Miernik odpowiada podziałowi frakcji pyłu zawartemu w normie EN 481 - która to opracowana została w oparciu o charakterystyczne cechy separacji cząstek pyłu dla ludzkiego układu oddechowego. Respicon TM jest sprawdzonym narzędziem pracy od wielu lat. Przy wyższej prędkości przepływu, czułości i poborze próbki Respicon 2 TM umożliwia pomiar nawet małych stężeń masowych pyłu zgodnie z wymogami określonymi w niemieckich przepisach technicznych TRGS 900.

Przykłady zastosowania osobistego pyłomierza

• budownictwo
• przemysł spożywczy
• obróbka drewna
• produkcji betonu
• produkcja części do formowania wtryskowego
• przemysł wydobywczy
• spawalnictwo, systemy cięcia lub łaczenia materiałów

Zasada pracy Respicon TM / Respicon 2 TM.

Respicon TM / Respicon 2 TM składa się z trzech elementów wewnętrzne rozdzielających pył na odpowiednie frakcja metodą udarową. Każda z trzech sekcji zawiera filtr, na którym dana frakcja pyłu osadza się. Po respiconoznaczeniu wagowym zebranej masy pyłu, dołączone oprogramowanie wylicza stężenie pyłu wdychalnego, torakalnego (tchawicznego) i respirabilnego. Dodatkowo wbudowane w impaktor fotometry dokonują aktualnego pomiaru stężeń.

Elementy składowe kompletnego systemu monitoringu Respicon TM / Respicon 2 TM:

• Impaktor Respicon TM / Respicon 2 TM
• Zewnętrzny aspirator do pobory próbki np. Gillian 5000 (z atestem EX) lub Gilian 10i dla Respicona 2TM
• DALO rejestrator danych z zestawem kabli
• Oprogramowanie PC do analizy danych

Rejestrator DALOOpcjonalne elementy zestawu

  • Głowica wlotowa do pomiaru strumienia objętości
  • Element umożliwiający sprawdzenie prędkości przepływu na każdym z poziomów impaktora
  • Skórzany futerał dla rejestratora DALO
  • Walizka na cały zestaw

 

 respicon aerodynamiczne

[Oznaczana frakcja z deklarowaną 50% wartością średnicy aerodynamicznej zatrzymywaną w separatorze]

Istnieje kilka norm określających pomiar ilości pyłu z uwagi na bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy:
MAK (maksymalne dopuszczalne stężenie w miejscu pracy), PN-ISO 7708 "Jakość powietrza. Definicje frakcji pyłu stosowane przy pobieraniu próbek do oceny zagrożenia zdrowia" oraz europejska norma EN 481 (definiuje wielkość frakcji w powietrzu). Różne frakcje pyłowe określone są przez prawdopodobieństwo osadzanie się odpowiednich wielkości cząstek w zależności od wdechu, penetracji i miejsca osadzanie się cząstek w układzie oddechowym. Powyższy rysunek prezentuje krzywe zdefiniowane dla trzech (5) frakcji według europejskiej normy EN 481. Krzywe te zostały przyjęte również przez niemiecką komisję MAK.

Precyzyjny przenośny zestaw pomiaru pyłu z impaktorem do pomiaru grawimetrycznego i optycznego za pomocą modułu DALO.respicon dustrak drx

Pomiar 3 zakresów pyłów:

– pył wdychalny - część masy pyłu całkowitego wdychana przez nos oraz usta <100μm
– frakcja torakalna - pył tchawiczny – część masy wdychanego pyłu docierająca poza krtań; <10μm (PM10)
– pył respirabilny (pęcherzykowy) - część masy wdychanego pyłu docierająca do bez-rzęskowej części dróg oddechowych; <4μm (PM4)

Zgodność z normami: EN481, ISO7708, ACGIH, AIHA, MAK, TRGS, raport zgodny z prEN 13205. oraz polskimi m.in.: Dziennik Ustaw poz. 817/23.06.2014

Zestaw:

1. RESPICON TM (0...200mg/m³)

Opis:
Impaktor z 3 poziomami filtrów 37mm oraz wbudowanym pomiarem optycznym pyłu na tych poziomach
poziom 1 cząstki 4μm lub 2.5μm w zależności od wersji
poziom 2 cząstki 10μm
poziom 3 pozostałe do 100μm

Frakcja respirabilna (pęcherzykowa) - filtr z poziomu 1
Frakcja torokalna - suma cząstek z filtru 1 i 2
Frakcja wdychalna - suma cząstek z filtru 1 + 2 + 3

 

Rodzaje filtrów stosowanych do pochłaniania frakcji aerozolu:

Filtry są nośnikiem wyodrębnionych z powietrza frakcji aerozolu zarówno frakcji wdychalnej, jak również uzyskanych po rozdziale innych frakcji, np. frakcji respirabilnej. Wielkość porów i powierzchni filtracyjnej oraz materiał, z którego został wykonany filtr, są najważniejszymi parametrami przy jego wyborze. Z tych względów filtry mają swoje preferowane zastosowania, co jednak nie wyklucza całego spektrum innych zastosowań. Planując działania analityczne, w tym odpowiednią obróbkę filtra (np. do dalszej analizy chemicznej), dobrze jest znać jego własności.
1. MCE - mieszanina estrów celulozy - najtańsze filtry
2. Filtry PTFE (teflon) - mocne i odporne na czynniki chemiczne
3. Z włókien szklanych - najczęściej stosowane do oznaczeń grawimetrycznych, duża odporność na temperaturę.
4. Filtry kwarcowe - do monitorowania powietrza w środowisku pracy, największa czystość, wysoki przepływ i wydajność filtracji
5. Filtry poliwęglanowe - duża odporność chemiczna, precyzyjna wielkość porów

  Respicon TM Respicon 2 TM
Zasada działania Równoczesne zbieranie cząstek w trzech różnych frakcjach zgodnych z EN481
(wdychalna, torakalna, respirabilna). Pomiar fotometryczny cząstek na każdym z w/w poziomów
Frakcje Frakcja wdychalna < 100μm
Frakcja torokalna (tchawiczna) <10μm
Frakcja respirabilna < 4μm
                   (w opcji <2.5μm)
Zasada separacji impaktor
Zakres pomiarowy [mg/m³] 0...200 0...10
Czułość [mV/mg/m³] 20 300
Limit detekcji [μg/m³] ok. 50 ok. 30
Filtry Kasetka na filtry membranowe (37mm) 
Montaż 1/4" w  podstawie 
Wymiary 110 x 60mm
Wzorce EN481, ISO7708, ACGIH, AIHA, MAK, TRGS900, raport zgodny z prEN 13205 oraz DU poz. 817/23.06.2014
Pompka   
Przepływ [l/min] 3.11 6.22
Spadek ciśnienia 4kPa
Czas pracy [h] >8 ok. 24
 Rejestrator   
Kanały 4 plus jeden dla dodatkowych czujników
Interfejs USB, Bluetooth
Interwał zapisu do pamięci [s] 1...3600, krok programowalny 1s
Pojemnośc pamięci 6dni @ interwał 1s lub do 9 dni dla większych interwałów
Oprogramowanie Respicon TM / data logger
Zasilanie akumulator Li-ion, ładowanie do 6h
Sposób zasilania USB
Czas pracy 8h
Wyświetlacz 3.2" dotykowy
 Akcesoria oprogramowanie, walizka, etui
 Wymiary 185x100x40
 
Opcjonalne oprogramowanie dostarczane w komplecie z rejestratorem DALO:

respicon soft4
 
 
UWAGA: istnieje możliwość nabycia jedynie modułu Respicon bez wbudowanego fotometru, wtedy Respicon w połączeniu z pompką aspiracyjną jest podstawą do pomiarów grawimetrycznych (wagowych) pyłów na filtrach 37mm.
 

Do pobrania:


pdf new small Karta katalogowa: Respicon pyłomierz grawimetryczny i fotometryczny
pdf new small Karta katalogowa: Rejestrator DALO
Zapytaj o produkt