Katalog produktów

Przetwornik CO2 do inkubatorów GMP231

Nr kat.: Vaisala GMP231
+

Nowy przetwornik dwutlenku węgla firmy Vaisala model GMP231 zaprojektowany specjalnie do pracy w inkubatorach z atmosferą CO2 (dwutlenku węgla) tak aby był w stanie wytrzymać bez demontażu ich dezynfekcję termiczną. Przetwornik wytrzymuje temperaturę do +195ºC (w procesie sterylizacji) przy równoczesnym pomiarze CO2 w zakresie 0...+70ºC. Wiele procesów badawczych w aplikacjach naukowych takich jak wzrost kultur gmp231bakteryjnych wymaga obecności dwutlenku węgla. Ważnym czynnikiem jest dokładna znajomość jego poziomu oprócz oczywiście znajomości aktualnej temperatury i wilgotności. Specjalne komory klimatyczne zwane inkubatorami z atmosferą CO2 wymagają koncentracji ditlenku węgla na poziomie 5%, temperatury +37ºC oraz wilgotność powyżej 90%. Inkubatory należy regularnie sterylizować (dezynfekować) na przykład przed umieszczeniem kolejnych próbek. Typowo proces taki przeprowadza się comiesięcznie ale jest to jedynie ogólna informacja a faktyczna częstotliwość zależy od konkretnej aplikacji. Popularną metodą sterylizacji jest sterylizacja termiczna (gorącym powietrzem) w którym to procesie inkubator jest podgrzewany do temperatury 160...190ºC na 30...120 minut w zależności od wybranego modelu. Podczas procesu sterylizacji nie ma konieczności pomiaru poziomu CO2. Dwie najbardziej popularne metody pomiaru poziomu dwutlenku węgla to absorpcja w podczerwieni (IR) oraz pomiar przewodności termicznej (TC). Ogólnie można określić, że metoda podczerwieni jest dokładniejsza, niezawodna oraz mniej podatna na wpływ wilgotności i temperatury natomiast gorzej znosi wysoką temperaturę sterylizacji. Dlatego też starsze wersje przetworników należało demontować na czas trwania procesu dezynfekcji co powodowało wzrost niebezpieczeństwa zanieczyszczenia komory. Mając na uwadze dotychczasowe niedogodności firma Vaisala opracowała i wdrożyła nowy produkt w postaci czujnika GMP231, pierwszego dostępnego szerokiej rzeszy odbiorców przetwornika wytrzymującego bez potrzeby demontażu proces sterylizacji termicznej do +195ºC. Zakres pomiarowy przetwornika to 0...20%CO2. z kompensacją na ciśnienie, temperaturę, wilgotność oraz tlen. W sondzie wbudowano wewnętrzny czujnik ciśnienia oraz miniaturową grzałkę chroniącą detektor przed kondensacją pary wodnej. Jednym za warunków opracowania czujnika było uzyskanie stabilnych i powtarzalnych pomiarów w długo-czasowej perspektywie. Każdy z czujników uzyskuje dokument potwierdzający jego parametry w dwóch różnych warunkach występujących w inkubatorze: dezynfekcji termicznej w zakresie (40...+195ºC) oraz w warunkach pracy (37ºC, 93%RH).

Dane techniczne

 

Zakres pomiarowy 0...20%CO2
Dokładność @ 37ºC, 1013hPa 0...8%CO2 | ±0.1% CO2
8...12%CO2 | ±0.2% CO2
12...20%CO2 | ±0.4% CO2
nieliniowość: 0...20% | ±0.1% CO2
Niepewność kalibracji w 5% CO2 ±0.1%CO2
Wpływ temperatury: 3...12%CO2 | 20...60ºC | ±0.1% CO2
0...16%CO2 | 0...70ºC | ±(0.1% CO2 + 0.05%w.mierzonej/ºC)
16...20%CO2 | 0...70ºC | ±1.5% CO2
Wpływ ciśnienia 3...12%CO2 | 700...100hPa | ±0.015% CO2/hPa
0...20%CO2 | 500...1100hPa | ±(10ppm+ 0.02%w.mierzonej/hPa)
bez kompensacji: +0.15%/hPa
Wpływ wilgotności 0...20%CO2 | 0...100%RH | ±0.9%CO2 @ 37ºC
bez kompensacji: +0.05% wartości mierzonej/%RH
Wpływ O2 0...20%CO2 | 0...90%02 | ±0.6% wartości mierzonej
bez kompensacji: -0.08% wartości mierzonej/%O2
Czas uruchomienia 10s
Czas podgrzewania 1min
Stała czasowa τ63 <30s
τ90 <50s
Stabilność długoczasowa 0...8%CO2 < ±0.2% CO2 / rok
8...12%CO2 < ±0.5% CO2/ rok
12...20%CO2 < ±1.0% CO2/ rok
Zakres pracy przy pomiarze CO2 0...+70ºC
Maksymalna temp. pracy (bez pomiaru) do +195ºC
Przechowywanie -40...+75ºC
Odporność chemiczna DMSO, IPA (70% alkoholu izopropylowego, 30% wody)
H2O2 , etanol, kwas octowy
Kompensacja ciśnienia barometrycznego 500...1100hPa
Kompensacja p, T, RH i O2
Końcówka

ogrzewana w celu zapobieżenia
kondensacji pary wodnej występującej w inkubatorze

Wyjście analogowe 0 | 4...20mA
Wyjście cyfrowe I2C, RS-485 (Protokół przemyslowy Vaisala)
Zasilanie 11...30VDC
Certyfikat zgodny z NIST

 

 gmp231 2 gmp231 3 

DO POBRANIA:

 
acr GMP231 pomiary CO2 w inkubatorach
acr GMP231 kod zamówienia
acr GMP231 instrukcja
acr  GMP231 aplikacje
Zapytaj o produkt