Katalog produktów

Przetworniki CO2 HD37...

Kategoria: Mikroklimat
Nr kat.: Przetworniki CO2 serii HD37...
+

Seria przetworników o ogólnym oznaczeniu jako HD37BT i HD37VBT przeznaczona jest w głównej mierze do kontroli poziomu dwutlenku węgla - CO2 w układach wentylacji. Dzięki temu układy działające w automatyce mogą zmienić ilość wymian powietrza na godzinę w zależności od wzrostu poziomu CO2 w pomieszczeniu. Szczególnie ma to znaczenie w zatłoczonych pomieszczeniach, arenach, kuchniach, auditoriach, szkołach, szpitalach, szklarniach i wielu innych obiektach. Każdy z przetworników oprócz standardowego wyjścia analogowego posiada wyjście alarmowe typu "Open collector" przeznaczone do sterowania zewnętrznymi przekaźnikami. Alarm ustawiony jest na stały poziom 1500ppm.

Podział wersji:

- TV montaż naścienny
- TO kanałowy z poziomym poborem próbki powietrza
- TC naścienny przepływowy z króćcami do poboru próbki poprzez rurki oraz specjalnym elementem do poboru próbki w kanale

W wersji kanałowej i naściennej z poborem próbki poprzez zewnętrzne rurki min prędkość przepływu powietrza to 1m/s

W przypadku wrostu poziomu dwutlenku węgla w pomieszczeniach, może to świadczyć o nieodpowiedniej ilości świeżego powietrza dostarczanego do pomieszczenia. Niekontrolowany wzrost dwutlenku węgla może skutkować pogorszenie komfortu pracy pracowników w biurach. Przetworniki służą do monitorowania stopnia zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu. Typowe aplikacje obejmują sprawdzanie stopnia zanieczyszczenia powietrza wewnątrz budynków zajmowanych przez ludzi (szkoły, szpitale, widownie, stołówki, itp.) a w zakładach pracy do optymalizacji komfortu pracy. Ta analiza pozwala na zarządzanie wentylacją (wymianą powietrza) aby osiągnąć dobrą jakość powietrza z przepisami ASHRAE i IMC oraz oszczędność energii.

OPIS

Nowe przetworniki poziomu CO2 firmy DeltaOhm

 

Model Rodzaj wyjścia Mierzone parametry
  4..20mA 0...10V CO2 Temperatura
HD37BT...
a
 
a
 
HD37VBT...  
a
a
 
HD377BT...
a
 
a
a
HD37V7BT...  
a
a
a

Dostępne wersje:

Model Sonda Zakres pomiaru CO2
...BTV model naścienny 0...2000ppm
...BTV.1 model naścienny 0...5000ppm
...BTO.1 CO2model z wlotem poziomym wersja kanałowa stalowa AISI 304 L=115mm
CO2/temperatura model z wlotem poziomym wersja kanałowa stalowa AISI 304 L=120mm
0...2000ppm
...BTO.11 CO2model z wlotem poziomym wersja kanałowa stalowa AISI 304 L=115mm
CO2/temperatura model z wlotem poziomym wersja kanałowa stalowa AISI 304 L=120mm
0...5000ppm
...BTO.2 CO2model z wlotem poziomym wersja kanałowa stalowa AISI 304 L=315mm
CO2/temperatura model z wlotem poziomym wersja kanałowa stalowa AISI 304 L=320mm
0...2000ppm
...BTO.21 CO2model z wlotem poziomym wersja kanałowa stalowa AISI 304 L=315mm
CO2/temperatura model z wlotem poziomym wersja kanałowa stalowa AISI 304 L=320mm
0...5000ppm
...BTC Naścienny z przyłączem rurki pod pobór z kanału 0...2000ppm
...BTC.1 Naścienny z przyłączem rurki pod pobór z kanału 0...5000ppm

 

Funkcje & Zalety

  • Pomiar pomiar: stężenie CO2 (dwutlenek węgla)
  • Stabilny i dokładny czujnik NDIR
  • Niewielkie rozmiary
  • Nowoczesna konstrukcja opartą o metodę NDIR (ang. non-dispersive infrared - metoda bezrozproszeniowa strumienia podczerwieni) - pomiar tłumienności promieniowania podczerwonego o określonej długości fali przepuszczanego przez mierzony gaz, które to tłumienie jest zależne od zawartości dwutlenku węgla w badanym gazie. Metoda NDIR zapewnia dokładny i stabilny wynik pomiaru oraz bezawaryjną pracę przez wiele lat

Applikacje

  • Weryfikacja poprawności wykonanie instalacji HVAC
  • Sprawdzenie poprawnej ilości wymian powietrza
  • Pomiar jakości powietrza w pomieszczeniach
  • Monitoring procesów przemysłowych
  • Sprawdzanie warunków panujących w magazynach lub przechowywalniach

Czynniki szkodliwe:

Dopuszczalne stężenie czynników szkodliwych w pomieszczeniach przemysłowych określają normy dotyczące NDS (najwyższe dopuszczalne stężenie). Jednym ze sposobów sprawdzenia poprawności pracy instalacji wentylacyjnej jest zbadanie poziomu CO2. Za złą jakość powietrza przyjmuje się zawartość CO2 w powietrzu powyżej 0.1% czyli 1000ppm. Maksymalna zawartość CO2 w pomieszczeniach to poziom 1400ppm. Niebezpieczny poziom dla zdrowia to 2500ppm. Orientacyjna zawartość CO2 w mieście to poziom ok. 400ppm.

 

Stężenie CO2
Wpływ na człowieka
% objętości
0.033
powietrze w naturze
0.07
powietrze w wolnej przestrzeni w mieście
0.08
wzrastająca wrażliwość zapachowa
0.1
maksymalna dopuszczalna zawartość CO2
0.14
maksymalne dopuszczalne stężenie w pomieszczeniach biurowych
0.4
maksymalna wartość w izbie klasowej
0.5
NDS - 5000ppm, 9000mg/m3
2.0
fizjologiczna wartość krótkotrwale tolerowana
3 - 4
trudności z oddychaniem
6 - 8
zjawisko bezwładu
8 - 10
dawka śmiertelna przy długotrwałym wdychaniu
10
gaśnięcie świecy
UWAGA:

NDS (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie) podawane jest mg/m3 poniżej prosty sposób przeliczenia CO2 na procenty objętościowe przy temperaturze 20oC:

Wzór przeliczeniowy: X [ppm] = (24.04 / 44) * Y [ mg /m3 ]

gdzie Y to stężenie w mg/m3

Odp NDS dla CO2 = 9000mg/m3 odpowiada 4917ppm przy temperaturze 20oC

Zgodnie z normą dotyczącą wentylacji budynków niemieszkalnych - Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji nr PN-EN 13779 wprowadzono klasyfikację pomieszczeń w zależności od poziomu CO2 :

Kategoria
Przyrost stężenia CO2 powyżej poziomu CO2 w powietrzu zewnętrznym
Typowo
Domyślne
IDA 1
≤ 400
350
IDA 2
400 - 600
500
IDA 3
600 - 1000
800
IDA 4
> 1000
1200
DANE TECHNICZNE
CHARAKTERYSTYKA POMIAROWA PRZETWORNIKA CO2
Oznaczenie CO2
Typ sensora NDIR
Zakres pomiaru 0...2000 ppm
0...5000 ppm
Dokładność pomiaru CO2

dla 2000ppm:(50ppm ±3% pomiaru)

dla 5000ppm:(50ppm ±4% pomiaru)
Rozdzielczość pomiaru CO2 1ppm

Pomiar temperatury

0...50°C (tylko dla odpowiednich modeli), dokładność ±0.3°C

Wyjście analogowe

4...20mA / 0...10V

Wyjście przekaźnikowe "open collector"

1500ppm - Vmax- 40VDC, Pmax- 400mW

Zasilanie

16...40VDC lub 24VAC ±10%

Czas stabilizacji od startu przetwornika

15 minut

Stała czasowa T63%

120s

Wpływ temperatury

0.2%/°C CO2

Wpływ ciśnienia atmosferycznego

1.6%/kPa

Stabilność długoczasowa

5% zakresu / 5lat

Kalibracja

jednopunktowa przy 0ppm lub 400ppm w czystym powietrzu

Warunki pracy

-5...50°C / 0...95% bez kondensacji

Warunki przechowywania

-10...60°C / 0...95% bez kondensacji

Stopień ochrony obudowy elektroniki

IP21 - wersja naścienna TV

IP65 - wersja kanałowa TO

IP65 - wersja TC z zewnętrznymi króćcami pod rurki

Wymiar obudowy

80x84x44

Materiał obudowy

ABS

Sondy do pobru próbek powietrza z kanału (min. prędkość powietrza 1m/s)

hd37bt_aaa

hd37_3

Pliki do pobrania:

acr Karta katalogowa w formacie Adobe Acrobat (pdf)
Zapytaj o produkt