Katalog produktów

Saldometr LP NET 07

Nr kat.: LP NET
+

Saldometr LPNET 07 mierzy średnie promieniowanie w zakresie od bliskiego nadfioletu aż do dalekiej podczerwieni. Promieniowanie definiowane jako netto oznacza różnicę między wartością promieniowania pomiędzy górną a dolną powierzchnią . Powierzchnia górna mierzy promieniowanie słoneczne bezpośrednie i rozproszone przez niebo (chmury) natomiast dolna część mierzy promieniowanie odbite od ziemi - albedo oraz promieniowanie emitowane przez ziemię. Urządzenie jest zaprojektowane i skonstruowane tak aby mogło pracować na zewnątrz w każdych warunkach pogodowych. Przeznaczone jest do wykorzystania np. w rolnictwie do pomiarów ewapotranspiracji ewntualnie do wyznaczania bilansu - różnicy promieniowania docierającego do ziemi i odbitej od niej. W meteorologi można go wykorzystać do do pomiaru salda promieniowania (różnicy promieniowania). LP NET może być również używany do pomiaru wewnętrznej temperatury promieniowania (ISO 7726).

 

lp_net_07

Radiometr netto NET LP 07 jest oparty o termostos, którego ciepłe końce są w kontakcie z górnym odbiornikiem a zimne końce z dolnym. Różnica temperatur pomiędzy dwoma odbiornikami jest proporcjonalna do napromieniania netto. Różnica temperatury styku gorącego i zimnego jest przekształcana w napięcie przez efekt Seebecka. Odbiorniki w części sferycznej powlekane są teflonem. Odpowiedz ich posiada charakterystykę cosinusową.
Powłoka teflonowa pozwala na montaż na maszcie na zewnątrz bez ryzyka uszkodzenia. Czujnik pracuje w zakresie od ultrafioletu (200nm) aż do dalekiej podczerwieni (100 μm).

Sonda do pomiaru promieniowania netto.

Zakres pomiarowy: ±2000W/m2
Czułość: 10µV/(W/m2)
Zakres spektralny: 0.2...100µm
Stała czasowa: <75s
Impedancja: 2...4Ω
Temperatura pracy: -40...80°C
Masa: 0.35kg
Długość kabla: 5m
Długość wysięgnika: 500mm

 

Do pobrania

 

acr Karta katalogowa: Saldometr LP NET 07
Zapytaj o produkt