Katalog produktów

Kalibrator pirometrów BR400

Nr kat.: Kalibrator pirometrów BR400
+
 • Producent: Optris
 • Model: optris BR400
 • Zakres pomiarowy Totocz.+5oC...+400oC
 • Dokładność ±1% wartości mierzonej, ±1 cyfra
 • Rozdzielczość 0,1
 • Radiator 128 mm
 • Czas stabilizacji 45 minut
 • Zwarta kompaktowa obudowa
 • Idealne urządzenia do sprawdzania i kalibracji pirometrów

OPIS

Piec kalibracyjny BR400 przeznaczony jest do sprawdzania i kalibracji pirometrów w zakresie do 400oC. Kalibrator wyposażono w precyzyjny mikroprocesorowy regulator temperatury odpowiedzialny za stabilne utrzymywanie temperatury radiatora.

ZASADA DZIAŁANIA

Wszystkie obiekty emitują promieniowanie podczerwone - im temperatura ciała jest wyższa, tym jego cząstki są bardziej aktywne i tym wyższy jest poziom emitowanej energii podczerwonej. Integralną częścią pirometru jest układ optyczny, który gromadzi energię promieniowania podczerwonego mierzonego obiektu i ogniskuje ją na detektorze. Detektor zamienia energię podczerwoną na sygnał elektryczny, który jest wzmacniany, zamieniany na postać cyfrową, a następnie wyświetlany na wskaźniku pirometru. Widać więc, że mierząc moc promieniowanej przez ciało energii podczerwonej możemy określić jego temperaturę. Źródłem promieniowania jest piec kalibracyjny BR400 o znanym i określonym współczynniku emisyjności br400_9charakterystycznym dla materiału radiatora. W przypadku naszego pieca jest to >0.95.

GŁÓWNE DZIEDZINY ZASTOSOWAŃ

Kalibrator pirometrów BR400 jest niezbędnym narzędziem do sprawdzania poprawności pomiarów temperatury poprzez pirometry mające kontrolować prawidłowość pracy i zabezpieczać przed ewentualnymi uszkodzeniami takich urządzeń jak: łożyska, silniki, zawory, przewody i wyłączniki elektryczne, instalacje chłodnicze i parowe, stan izolacji termicznych, węzły cieplne, części silników, głowice pras hydraulicznych.

Okresowa kontrola mierników bezkontaktowych temperatury.

Odporny, dokładny i poręczny kalibrator dla szybkich i łatwych okresowych pomiarów parametrów bezkontaktowych mierników temperatury, które to mierniki w procesach technologicznych pozwalają utrzymać pod kontrolą odpowiedni poziom jakości i/lub kontrolować fazy produkcji, czynności obsługowych, transportu i ochrony np. gotowanej i zamrażanej żywności.

Kalibrator (Źródło promieniownia podczerwonego) BR400 jest idealnym urządzeniem pomiarowym spełniającym standard ISO9000.

Zdjęcie pieca wykonane kamerą termowizyjną NEC model ThermoShot F30:

br400_3

DANE TECHNICZNE

Zakres pomiarowy [T] Totoczenia+5oC ... 400oC
Temperatura otoczenia
0 - 50oC
Waga
4.5 kg
Wymiary (H x B x T)
325 mm x 230 mm x 230 mm
Czujnik temperatury
Pt100
Regulator
PID
Zasilanie
220 V AC, 50 Hz
Pobór prądu
500 W
Dokładność
1% wartości mierzonej ±1 cyfra
± 0,5°C przy 50°C
± 1°C przy 100°C
± 0,3°C przy 250°C
± 2,0°C przy 400°C
Rozdzielczość
0.1oC
Średnica radiatora
128 mm
Współczynnik emisyjności
0.97 ± 0.02 dla zakresu 8...14μm
Czas stabilizacji temperatury
15 minut (od 25...100°C)
40 minut (od 25...400°C)

Do pomiarów precyzyjnych producent zaleca zakup wzorcowego pirometru LaserSight- DCI1 z certyfikatem z Laboratorium. Pirometr dostarczany jest z dokumentem  kalibracji w 3 punktach 25, 166, 350°C.OPTRIS BR400 kalibrator

Wymagania dla Laboratorium Kalibracyjnego

Podstawowe wymagania dla laboratorium kalibracyjnego to:

 1. Pomieszczenie laboratoryjne o stabilnej temperaturze i wilgotności
 2. Sprzęt pomiarowy do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza
 3. Referencyjne źródło promieniowania
 4. Pirometr referencyjny do zachowania spójności pomiarowej promieniowania np. LaserSight DCI1  lub inny dedykowany przyrząd do kalibracji
 5. Regulowany uchwyt do mocowania pirometrów

  Do tworzenia świadectw kalibracji obok temperatury i wilgotności w laboratorium konieczne jest również podanie odległość i średnicy źródła (geometria kalibracji).

Do pobrania:

pdf new small Piec kalibracyjny do pirometrów BR400 
pdf new small Instrukcja do pieca kalibracyjnego pirometrów BR400
Zapytaj o produkt